Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu
  • Proslava godine "Majmuna", deca iz vrtića "Povratak prirodi"
  • Takmičenje "Znanjem do Kine", april 2016. godina
  • Proslava godine "Majmuna", Ples sa kišobranima
  • Takmičenje "Znanjem do Kine", stručni žiri
  • Proslava godine "Majmuna", Čajna ceremonija učenica XIII beogradske gimnazije
  • Uručivanje projektora O.Š. Vuk Karadžić
  • Takmičenje "Znanjem do Kine", ćigong
  • Takmičenje "Znanjem do Kine", kaligrafija

Galerija

_________________________________

Biblioteka

Linkovi saradnika i prijatelja Instituta Konfucije u Beogradu

Glavna Uprava Instituta Konfucije (HANBAN)
http://english.hanban.org/
VIII beogradska gimnazija
http://www.osmagimnazija.edu.rs/
Wu šu klub Yong Ming
http://lepotataicija.wordpress.com
Univerzitet za medije i komunikacije NR Kine
http://www.cuc.edu.cn/
Biblioteka grada Beograda
http://www.bgb.rs/
Kulturni centar Zrenjanina
http://www.kczr.org/
Ambasada NR Kine u Beogradu
http://rs.chineseembassy.org/srp/
Osnovna škola „Janko Veselinović“
http://www.osjankoveselinovic.edu.rs/
Pokretni alternativni teatar omladine Smederevo
http://www.sdkultura.org.rs/
XIII beogradska gimnazija
http://www.trinaestabggim.edu.rs/
Dečija ustanova Povratak prirodi
http://povratakprirodi.net/
Galerija O3one
http://www.o3one.rs/
Matematička beogradska gimnazija
http://www.mg.edu.rs/
Ćigong savez Srbije
http://www.qigong.rs/
Etnografski muzej u Beogradu
http://etnografskimuzej.rs/
网络孔子学院 Confucius Institute online
http://www.chinesecio.com/
Narodna biblioteka Srbije
http://www.nb.rs/
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
http://www.unilib.bg.ac.rs/
Karlovačka gimnazija
www.karlgimnazija.edu.rs
Osnovna škola Vuk Karadžić
http://www.osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs/
PREDAVANJE u Biblioteci
grada Beograda


TELO: ISHODIŠTE
STAROKINESKE FILOZOFIJE
prof. dr Radosav Pušić


petak, 20. maj 2016. u 19 časova
Biblioteka grada Beograda
Odeljenje umetnosti

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________