Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu
  • Takmičenje "Znanjem do Kine", april 2016. godina
  • Proslava godine "Majmuna", deca iz vrtića "Povratak prirodi"
  • Proslava godine "Majmuna", Ples sa kišobranima
  • Proslava godine "Majmuna", Čajna ceremonija učenica XIII beogradske gimnazije

Galerija

_________________________________

Biblioteka

Linkovi saradnika i prijatelja Instituta Konfucije u Beogradu

Glavna Uprava Instituta Konfucije (HANBAN)
http://english.hanban.org/
VIII beogradska gimnazija
http://www.osmagimnazija.edu.rs/
Wu šu klub Yong Ming
http://lepotataicija.wordpress.com
Univerzitet za medije i komunikacije NR Kine
http://www.cuc.edu.cn/
Biblioteka grada Beograda
http://www.bgb.rs/
Kulturni centar Zrenjanina
http://www.kczr.org/
Ambasada NR Kine u Beogradu
http://rs.chineseembassy.org/srp/
Osnovna škola „Janko Veselinović“
http://www.osjankoveselinovic.edu.rs/
Pokretni alternativni teatar omladine Smederevo
http://www.sdkultura.org.rs/
XIII beogradska gimnazija
http://www.trinaestabggim.edu.rs/
Dečija ustanova Povratak prirodi
http://povratakprirodi.net/
Galerija O3one
http://www.o3one.rs/
Matematička beogradska gimnazija
http://www.mg.edu.rs/
Ćigong savez Srbije
http://www.qigong.rs/
Etnografski muzej u Beogradu
http://etnografskimuzej.rs/
网络孔子学院 Confucius Institute online
http://www.chinesecio.com/
Narodna biblioteka Srbije
http://www.nb.rs/
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
http://www.unilib.bg.ac.rs/
Karlovačka gimnazija
www.karlgimnazija.edu.rs
Osnovna škola Vuk Karadžić
http://www.osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs/


PRIJAVA ZA HSK/HSKK ISPITE U TOKU!


HSK 一级, HSK 二级, HSK三级,

HSK四级, HSK五级 HSK六级,HSKK 初级 , HSKK中级 , HSKK高级Prijavljivanje se zatvara u nedelju
6. novembra 2016. godine.Više informacija na
http://konfucije.fil.bg.ac.rs/hsk/


Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________