Institut Konfucije u Beogradu

贝尔格莱德孔子学院

Ispit HSK

Ispit HSK je kineski nacionalni standardizovani test kojim se određuje nivo znanja kineskog jezika nematernjih govornika (što uključuje strance, Kineze koji žive van Kine i pripadnike nacionalnih manjina u Kini). Osim ispita HSK, Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika kao stranog NR Kine (Hanban) formirala je YCT i BCT ispit kineskog jezika. Ispit YCT je internacionalni standardizovani test kineskog jezika namenjen srednjoškolcima kako bi ih podstakao da uče kineski jezik i usavrše svoje znanje. BCT takođe predstavlja internacionalni standardiozovani ispit kineskog jezika koji je namenjen nematernjim govornicima koji imaju visok nivo znanja poslovnog kineskog jezika. Testiranje HSK, YCT i BCT se obavlja u Kini i širom sveta u ovlašćenim centrima za testiranje u inostranstvu - kao što je Filološki fakultet i Institut Konfucije u Beogradu. Institut Konfucije organizuje jednom godišnje, u decembru, polaganje ispita HSK, a postoji mogućnost organizovanja YCT i BCT testa ukoliko je zainteresovan dovoljan broj kandidata.

HSK se sastoji od pismenog i usmenog dela, koji su nezavisni jedan od drugog.

HSK
HSKK


HSK pismeni test sadrži šest nivoa, a od 2021. godine biće dodata još tri nivoa naprednog kineskog jezika, čime se dobija sistem od 9 nivoa: 3 nivoa početnog, 3 nivoa srednjeg i 3 nivoa naprednog kineskog jezika.

HSK Vokabular CLPS CEF
HSK nivo I 150 Nivo I A1
HSK nivo II 300 Nivo II A2
HSK nivo III 600 Nivo III B1
HSK nivo IV 1200 Nivo IV B2
HSK nivo V 2500 Nivo V C1
HSK nivo VI 5000 Nivo VI C2

▶ HSK nivo I, namenjen je kandidatima koji su pohađali 2-3 školska časa nedeljno tokom jednog semestra. Ispit se sastoji iz dva dela: slušanje i razumevanje teksta. Kandidati koji polože ispit u stanju su da razumeju i koriste jednostavne fraze na kineskom jeziku, ispunjavaju osnovne uslove za komunikaciju kao i sposobnost za dalje usavršavanje kineskog jezika.

▶ HSK nivo II, namenjen je studentima koji su pohađali 2-3 časa nedeljno tokom jedne školske godine. Ispit se sastoji iz dva dela: slušanje i razumevanje teksta. Kandidati koji polože ispit odlično su savladali osnove kineskog jezika. Imaju mogućnost komunikacije u jednostavnim situacijama koje zahtevaju direktnu razmenu informacija o poznatim pitanjima.

▶ HSK nivo III, mogu polagati kandidati koji su učili kineski jezik tri semestra. Ispit se sastoji iz tri dela: slušanje, razumevanje teksta i sastavljanje rečenica. Kandidati mogu komunicirati na kineskom na osnovnom nivou u njihovom svakodnevnom, akademskom i profesionalnom životu.

▶HSK nivo IV, kandidati koji su učili kineski jezik dve školske godine mogu polagati nivo IV. Ispit se sastoji iz tri dela: slušanje, razumevanje teksta i sastavljanje rečenica. Kandidati su u stanju da razgovararaju o raznim temama na kineskom, kao i da bez problema pričaju sa govornicima kojima je kineski maternji jezik.

▶ HSK nivo V, vokabularom potrebnim za polaganje može se ovladati tokom dvogodišnjeg učenja kineskog jezika. Ispit se sastoji iz tri dela: slušanje, razumevanje teksta i pisanje kraćeg sastava. Kandidati koji polože nivo V mogu čitati novine i magazine na kineskom, uživati u kineskim filmovima i predstavama.

▶ HSK nivo VI, namenjen je kandidatima koji imaju napredan nivo znanja kineskog jezika. Ispit se sastoji iz tri dela: slušanje, razumevanje teksta i pisanje sastava. Kandidati se bez problema mogu koristiti pisanim i govornim informacijama na kineskom, mogu takođe izraziti i svoje mišljenje, u govoru ili pismeno.

▶HSK nivo VII – IX, namenjen je pre svega studentima i sinolozima koji žele da se u Kini na kineskom jeziku bave izučavanjem kineskog jezika i književnosti ili istraživanjem u nekoj drugoj naučnoj oblasti, kao i svim ostalim kandidatima koji imaju visok nivo znanja kineskog jezika. Kandidati su u stanju da razumeju komplikovanije tekstove i pismene i usmene sadržaje, kao i da aktivno učestvuju u diskusiji na bilo koju temu slobodno se koristeći zahtevnijim jezičkim konstrukcijama i vokabularom.

Za HSK nivo I i II moguće je osvojiti ukupno 200 bodova, a 120 bodova je potrebno za prolazak na testu. Za nivoe III, IV, V i VI ukupan broj bodova je 300, a za prolazak je potrebno osvojiti 180 bodova. Za nivoe VII, VIII i IX radiće se jedan test, a u zavisnosti od broja osvojenih bodova na testu, kandidatu se dodeljuje sertifikat o znanju kineskog jezika VII, VIII ili IX nivoa.

Test važi dve godine od trenutka dobijanja sertifikata. Sertifikat sa rezultatom testa može biti upotrebljen kao:

  1. Referenca za upis u određenu obrazovnu instituciju, polaganje HSK-a je uslov za upis stranih studenata na univerzitete i jedna od osnovnih referenci prilikom konkurisanja za stipendije NR Kine, koje se daju za usavršavanje kineskog jezika.
  2. Referenca za poslodavce da se lakše odluče pri odabiru budućih saradnika. Različite kompanije i organizacije prilikom izbora odgovarajućih kandidata za pozicije gde je potrebno znanje kineskog jezika traže sertifikat o položenom ispitu HSK.
  3. Prilika za sve koji uče kineski da procene i poboljšaju svoje znanje jezika.
  4. Prilika za obrazovne institucije da ocene rezultate i napredak svojih polaznika.

HSKK

Osim pismene forme ispita HSK, postoji i usmeni deo koji ima tri nivoa: početni, srednji i viši.

Početni nivo preporučuje se kandidatima koji polažu nivo I i II pismenog HSK testa, i koji su ovladali sa 200 reči. Ispit se sastoji iz tri dela: slušanje i ponavljanje, odgovori na postavljena pitanja, odgovori na pitanja. Početni nivo podrazumeva da kandidati razumeju i koriste osnovne fraze u svakodnevnoj komunikaciji. (pdf sa primerom ispita)

Srednji nivo preporučuje se kandidatima koji polažu nivo III i IV pismenog HSK testa, koji su ovladali sa oko 900 reči. Sastoji se iz tri dela: slušanje i ponavljanje, opis slike, odgovori na pitanja. Za srednji nivo kandidati bez problema razumeju i komuniciraju sa govornicima kojima je kineski maternji jezik. (pdf sa primerom ispita)

Viši nivo je za kandidate koji polažu nivo V i VI pismenog HSK ispita, koji su ovladali sa oko 3000 reči. Ispit se sastoji iz tri dela: slušanje i ponavljanje, čitanje zadatog teksta, odgovori na pitanja. Za viši nivo potrebno je da kandidati razumeju i sami iznose svoje ideje i stavove na kineskom jeziku. (pdf sa primerom ispita)

Za sva tri nivoa usmenog dela ispita maksimalan broj bodova je 100, rezultat potreban za prolazak na ispitu je 60 i više.

UPLATE
Da biste se prijavili za polaganje HSK i HSKK ispita najpre je neophodno da se registrujete na sajtu www.chinesetest.cn!
Prilikom registracije voditi računa pošto lozinka mora da sadrži više od osam karaktera i to brojeve, slova i specijalne znakove (na primer ! ?).
UPLATE
Sve uplate za ispit vrše se u pošti ili banci u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (u iznos je potrebno dodati i 20% za PDV) na žiro račun Filološkog fakulteta 840-9566760 – 14, sa obaveznom naznakom “za Institut Konfucije” u polju primalac uplate.
Postoji mogućnost polaganja svih šest nivoa ispita HSK:
HSK 一级 (nivo 1, cena: 10 evra),
HSK 二级 (nivo 2, cena: 15 evra),
HSK三级 (nivo 3, cena: 20 evra),
HSK四级 (nivo 4, cena: 25 evra),
HSK五级 (nivo 5, cena: 30 evra),
HSK六级 (nivo 6, cena: 40 evra)
i tri nivoa usmenog ispita HSKK:
HSKK 初级 (početni, cena: 10 evra),
HSKK中级 (srednji, cena: 20 evra) i
HSKK高级 (viši nivo, cena: 30 evra).
Iznos novčane nadoknade za ispit može se menjati u odnosu na prethodnu godinu, za informaciju o tačnom iznosu za tekuću godinu možete nam poslati upit na mejl adresu institutkonfucije@fil.bg.ac.rs ili nas pozvati na 011 328 45 95.
Više informacija o ispitu HSK možete naći na zvaničnoj internet prezentaciji Nacionalne kancelarije za učenje kineskog jezika NR Kine (Hanban) http://www.chinesetest.cn/index.do.
Više informacija o pravilima za prijavu i plaćanje testa HSK/HSKK možete naći na linku: 
http://www.chinesetest.cn/gotestlaw.do


[1]Scales for Speakers of Other Languages (CLPS)- Skala za govornike drugih jezika
[2]Common European Framework of Reference (CEF)- Opšte evropske referentne vrednosti

Prijavite se na naš newsletter

Uspešno ste se prijavili na našu newsletter listu.

Došlo je do greške prilikom slanja vašeg zahteva. Molimo pokušajte ponovo.

Institut Konfucije će koristiti informacije koje pružite u svrhu kreiranja newsletter liste i slanja informacija o aktuelnim događajima.