Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Predavanje Telo kao ishodište starokineske filozofije

Predavanje možete pogledati na našem youtube kanalu klikom na sledeći link: https://www.youtube.com/watch?v=Gpr6HhxmeQ0

Predavanje će biti dostupno za gledanje na našem kanalu do 10. oktobra. Uživajte!

 

Apstrakt: Fizičko telo je samo vidljiva strana raznovrsnih energija koje oblikuju naše biće. Ove energije se prepliću, sudaraju, odbijaju, balansiraju, kako unutar tela tako i van njega. Tela usled njihovog neprekidnog dejstva zrače sopstvenu energetsku snagu koja se u vidu energetskog omotača širi oko njega. Promišljanje složene strukture tela, u osnovi je kako fizičke tako i metafizičke stvarnosti. Starokineska filozofija na tom tragu razume svet, prirodu i čoveka.

 

 

 


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________