Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Predavanja o kineskoj kulturi, novembar 2022. godina

Institut Konfucije u Beogradu i Biblioteka grada Beograda organizuju cikolus predavanja o kineskoj kulturi u novembru 2022. godine

Sreda 2.11.2022. u 19 časova
Konfucijanizam i ideal žene u promodernim kulturama Kine, Koreje i Japana

Zadatak istorijske rekonstrukcije života žena predstavlja tanan i sofisticiran zadatak koji najčešće pred nama treba da oživi prolazno i zaboravljeno vreme svakodnevnog života obeleženo lokalnim miljeom i načinom rešavanja neposrednih životnih problema, jer su žene najčešće bile izuzete iz zvanične patrijarhalno kodifikovane istorije usmerene na važne događaje, ratove, vladare, izume i reforme.
Konfucijanizam i neo-konfucijalnizam predstavljaju filozofiju, način mišljenja i sistem sakralizovanih vrednosti koji su izvršili ogroman uticaj na način uređivanja društava istočne Azije, a posebno Kine, Koreje, Japana i Vijetnama. Konfucijanizam je istovremeno egzemplarni primer patrijarhalnog društvenog kodeksa, koji je tokom vremena kao takav radikalizovan, iako se i sam menjao, sve striktnije ograničavajući prava žena. Sa druge strane, kao sistem vrednosti koji počiva na ideji da je porodica osnova društvene, pa i kosmičke harmonije, on je naročitu važnost pridavao etičkom kodeksu ženskih vrlina, dajući mu širi značaj u odnosu na samo porodično okruženje.
Cilj ovog predavanja je da prikaže na istorijskim primerima neizbežnu konfliktnu egzistencijalnu poziciju žena u tom sistemu vrednosti i stalna odstupanja od strogog konfucijanskog modela uređenja države koja svoje posebne varijetete imaju u Kini, a posebna u Koreji i Japanu, kao regionima/državama koje su u dugačkom istorijskom periodu pokušavale da se prilagode kodeksima kineske tradicije. Poniznost, uslužnost, poslušnost, prihvatanje podređenosti u porodici i državi, marljivost, bezuslovna lojalnost, u stvarnom životu nisu uvek bili podrazumevajuće vrednosti kojima su žene težile, pronalazeći lateralne načine za ostvarivanje svog uticaja i samorazvoja.

Nada M. Sekulić je profesorka antropologije i rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Objavila je više knjiga (O kraju antropologije, Skriveni rat, Kultura rađanja), kao i više desetina tekstova u naučnim časopisima i zbornicima u Srbiji i u inostranstvu u oblasti antropološke teorije, antropologije rata, studija roda i studija interkulturalnosti sa težištem na studijama Istoka.

Sreda 9.11.2022. u 19 časova
KINA I SVET
Posle kongresa komunističke partije Kine.
Treći mandat Si Đinpinga.
Vreme novih ciljeva.
Kongres kineske komunističke partije održan sredinom oktobra sumirao je velike uspehe koje je zemlja postigla tokom poslednji deset godina na čelu sa Si Đinpingom koji je dobio i treči petogodišnji mandat. Odredjeni su novi ciljevi koji treba da dovedu Kinu po ekonomskoj snazi na prvo mesto u svetu do 1930. godine, a sredinom ovog veka njena nacionalna ekonomija treba da bude dva puta veća od SAD. Te velike ciljeve Kina namerava da ostvari u složenim medjunarodnim uslovima i sa teškoćama koje postoje i na unutrašnjem i spoljnom planu. Kinezi, uprekos ome, gledaju sa optimizmom na svoj budući razvoj.

Aleksanadar Novačić

Sreda 23.11.2022. u 19 časova
Daoistički pogled na dušu

Izvor brojnih kontroverzi u kineskim religioznim tradicijama jeste pitanje koliko ima „duša” u čoveku. Najčešće se pominje da je taj broj: jedan, dva, tri i deset. Daoizam jako vrednuje život. Ne obraća toliko pažnju na život posle smrti, koliko na put ka dugom i zdravom životu, ka jednostavnom životu ukorenjenom u unutarnjem miru. A telo je za njih ispunjeno duhovima, božanskim silama ili demonima.

Radosav Pušić

Biblioteka grada Beograda, Odeljenje umetnosti


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________