Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Glagolske dopune 完/WAN, 好/HAO i 到/DAO za izražavanje rezultata vršenja radnje

 

Kada je potrebno izraziti očekivani ili ostvareni rezultat vršenja ili izvršenja neke radnje, mogu se iza glagola koji opisuje radnju dodati predikacijski elementi. Predikacijske elemente najčešće čine glagoli ili pridevi, koji predstavljaju glagolsku dopunu u rečenici. Na primer:
 

 • 我喝咖啡了。/Wǒ hē wán kāfēi le. (gl.: 喝/hē/piti; DOP.: 完/WAN/završiti )

            Popila sam kafu.

   

 • 我和妈妈约了三点上网视频聊天。/Wǒ hé māma yuē hǎo le sān diǎn shàng wǎng shìpín liáo tiān. (gl.: 约/yuē/zakazati; DOP.: /HAO/dobar )

            Dogovorila sam se s mamom da u tri ćaskamo preko video razgovora.

   

 • 我还见了姨妈姨父。/Wǒ hái jiàn dào le yímā yífù. (gl.: 见/jiàn/videti; DOP.: 到/DAO/stići)

           Videla sam i tetku i teču.
 

U gorenavedenim rečenicama „完/wán” (završiti), „好/hǎo” (dobar) i „到/dào” (stići, dospeti) čine dopunu za rezultat glagola „喝/hē” (piti), „约/yuē” (dogovarati, zakazati) i „见/jiàn” (gledati), a predikatske konstrukcije koje čine glagoli i dopune za rezultat „喝完/hē wán”, „约好/yuē hǎo” i „见到jiàn dào” u srpskom jeziku imaju gramatičko značenje svršenih oblika glagola (popiti, dogovoriti i videti). Dopuna „完/WAN” je prvobitno glagol koji ima značenje „završiti”, „okončati”, dok u svojstvu glagolske dopune ima značenje da je radnja završena; „好/HAO” je pridev sa značenjem „dobar”, koji kao glagolska dopuna izražava da je radnja postigla zadovoljavajući rezultat; glagol „到/DAO” izvorno znači „stići, dospeti”, a kada se koristi kao dopuna znači da je radnja dostigla očekivan cilj. U sva tri primera upotrebljena je pomoćna rečca „了/LE”, koja kazuje da je glagolska situacija ostvarena pre trenutka govora, odnosno da je radnja završena u određeno vreme u prošlosti, a očekivan rezultat je realizovan.
 

Ukoliko se vršenjem ili izvršenjem neke radnje nije ostvario očekivani rezultat ili cilj, onda se za odričan oblik koristi negacija „没/méi” ili „没有/méiyǒu”, tj. „没/méi+gl.+DOP.”. Na primer:
 

 • 咖啡。/Wǒ méiwán kāfēi.

            Nisam popila kafu.

   

 • 和妈妈约三点上网视频聊天。/Wǒ méi hé māma yuē hǎo sān diǎn shàng wǎng shìpín liáo tiān.

            Nisam se dogovorila s mamom da u tri ćaskamo preko video razgovora.

   

 • 姨妈姨父。/Wǒ méi jiàn dào yímā yífù.

           Nisam videla tetku i teču.
 

U ovim primerima ne treba koristiti rečcu „了/LE” za ostvarenje pošto rezultat radnje nije realizovan. Pitanje da li je radnja postigla očekivani rezultat uspostavlja se oblikom „gl.+没/méi+gl.+DOP. + (OBJ.)” ili „gl.+DOP.+(OBJ.)+LE+没有/méiyǒu”:

   

 • 你喝没喝完咖啡?/hē méi hē wán kāfēi?

ili: 你喝完咖啡了没有?/Nǐ hē wán kāfēi le méiyǒu?

          Da li si popila kafu?

   

 • 和妈妈约没约好三点上网视频聊天?/ hé māma yuē méi yuē hǎo sān diǎn shàng wǎng shìpín liáo tiān?

ili: 和妈妈约好了三点上网视频聊天没有?/ hé māma yuē hǎo le sān diǎn shàng wǎng shìpín liáo tiān méiyǒu?

          Da li si se dogovorila s mamom da u tri ćaskate preko video razgovora?

   

 • 见没见到姨妈姨父?/Nǐ jiàn méi jiàn dào yímā yífù?

ili: 你见到了姨妈姨父没有?/Nǐ jiàn dào le yímā yífù méiyǒu?

          Da li si videla tetku i teču?


 
Kancelarija Instituta Konfucije, usled trenutne epidemiološke situacije, radi skraćeno: ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 9.30 do 13.30 časova, a ostalim danima radimo onlajn.

 
Za sva pitanja možete pisati na naš mejl institutkonfucije@fil.bg.ac.rs,
a odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku.

 
PRIJAVA ZA HSK I HSKK ISPITE OTVORENA JE DO 8. NOVEMBRA 2021!
PRIJAVITE SE!!!
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________