Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Otvorena prijava za HSK i HSKK ispite

Institut Konfucije u Beogradu obaveštava sve zainteresovane da počinje prijavljivanje za polaganje svih nivoa ispita HSK i HSKK, koji će se održati u nedelju, 14. maja 2023. godine.

Prijavljivanje se zatvara u subotu 15. aprila tekuće godine, naknadno prijavljivanje nije moguće. U nastavku su informacije o načinu prijavljivanja za ispit.

Koraci za prijavu (pažljivo pročitajte sva četiri koraka):

Korak 1: Kako biste se uspešno prijavili za željeni ispit potrebno je da se prvo obavezno  registrujete na web-stranici www.chinesetest.cn i prijavite polaganje određenog nivoa ispita HSK/HSKK. Pročitajte uputstvo na sajtu i pratite korake za onlajn registraciju i prijavu ispita.
Prilikom registracije voditi računa pošto lozinka mora da sadrži više od osam karaktera i to brojeve, slova i specijalne znakove (na primer ! ?).

Prilikom prijavljivanja na sajtu chinesetest.cn treba voditi računa o:

– upisati PRVO puno prezime, PA ime u polju 证件上姓名 napisati (SA korišćenjem slova č, ć, š itd),

– u polju 中文姓名 upisati kinesko ime ukoliko imate, ali nije neophodno

– u polju 证件类型 (tip isprave): izabrati 身份证 lična karta, 护照 pasoš ili 居留证 boravišna dozvola

– u polju 证件号 upisati broj lične karte, pasoša ili boravišne dozvole u zavisnosti od toga šta ste izabrali u prethodnom polju 证件类型

– uneti mejl koji je važeći i koji aktivno koristite budući da će Vam na njega slati sva obaveštenja u vezi sa ispitom

– od 2020. godine, postavljanje fotografije u elektronskom formatu u za to predviđeno polje je OBAVEZNO (slika bi trebalo da bude onakva kakvu koristite za lična dokumenta, na fotografiji se mora videti lice kandidata i pozadina treba da bude jednobojna, ali sajt nekad ne prihvata i sasvim odgovarajuće fotografije, stoga obavezno pokušati sa smanjivanjem rezolucije tj. veličine slike u mb i slično, pojedinim kandidatima je ubacivanje odgovarajuće fotografije trajalo danima, zato molimo za strpljenje i upornost, pošto je sajt spor, hvala na razumevanju).

Primer fotografije:

Prilikom dodavanja fotografije sistem će vam prvo ponuditi 上传 (dodavanje fotografije), zatim 剪纸 (sistemsko sečenje fotografije) i na kraju 确认 (potvrda). Morate pritisnuti sve tri opcije i kada sistem ponudi sečenje fotografije namestite pravougaonik koji dobijete kao okvir tako da vaše lice bude u centru i da se lepo vidi, pa tek nakon toga potvrđujete dodavanje fotografije.

Korak 2: Izvršiti uplatu naknade za polaganje ispita. Sve uplate se vrše u pošti ili banci u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na žiro račun Filološkog fakulteta 840-1615666-26, sa obaveznom naznakom “za Institut Konfucije” u polju primalac uplate, na cenu ispita potrebno je dodati PDV u iznosu od 20%, pa Vas molimo da na dan uplate u zavisnosti od iznosa koji dobijete po srednjem kursu NBS dodate i 20% na ime PDV-a. Cene su sledeće:

HSK 一级 (nivo 1, cena: 10 evra),

HSK 二级 (nivo 2, cena: 15 evra),

HSK三级 (nivo 3, cena: 20 evra),

HSK四级 (nivo 4, cena: 25 evra),

HSK五级 (nivo 5, cena: 30 evra),

HSK六级 (nivo 6, cena: 35 evra)

HSKK 初级 (početni, cena: 15 evra),

HSKK中级 (srednji, cena: 20 evra) i

HSKK高级 (viši nivo, cena: 25 evra)

 

Korak 3: Sliku/sken uplatnice ili screenshot elektronske uplate poslati na naš mejl (institutkonfucije@fil.bg.ac.rs), zajedno sa popunjenim podacima u prikačenoj prijavi za HSK/HSKK ispit (popunite i pošaljete popunjenu prijavu u word formatu, nema potrebe za štampanjem, skeniranjem i sl; prijava se nalazi u nastavku obaveštenja). Podaci koje popunjavate u ovoj prijavi moraju se podudarati sa onim koje ste uneli na sajtu (zato stavite istu mejl adresu, izaberite istu ličnu ispravu itd).

PRIJAVA ZA HSK/HSKK ispite

姓/Prezime:____­­­­­________________            名/Ime:___________________________

国籍/Nacionalnost:__________________

护照号或身份证号/Broj pasoša ili lične karte:_____________________

出生日期/Datum rođenja – 年/Godina:_________ 月/Mesec:__________ 日/Dan:__________

出生地点/Mesto rođenja – 国家/Država:_______________城/Grad:_____________________

性别/Pol – 男/Muški □   女/Ženski □

通讯地址/Adresa: ____________________________ 电话/Tel:__________________________

电子邮件/E-mail: ____________________________

您想参加几级HSK /HSKK考试/Koji nivo HSK/HSKK ispita želite da polažete:

HSK 一级   □                                            HSKK 初级   □

HSK二级   □                                            HSKK中级   □

HSK三级   □                                            HSKK高级   □

HSK四级   □

HSK五级   □

HSK 六级   □

 

申请人签字/Potpis: ___________________                  日期/Datum: ______________________

 

Korak 4: Dobićete odgovor na mejl kao potvrdu o prijemu dokaza o uplati i formulara i TEK TADA STE SE USPEŠNO REGISTROVALI I TEK TADA ĆE NA SAJTU NA KOJEM STE SE PRIJAVILI STAJATI DA JE UPLATA IZVRŠENA, ČIME STE ZAVRŠILI PROCES PRIJAVLJIVANJA ZA ISPIT.

 

Više o ispitu HSK i HSKK možete pogledati na https://konfucije.fil.bg.ac.rs/wp/hsk-2/

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________