Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

OPŠTA PITANJA SA MA I BA(用“吗”、“吧”提问的一般问句)

 

Kako se postavlja pitanje na kineskom jeziku

 

Upitne rečenice u kineskom jeziku se prema svom obliku i strukturi, dele na pet vrsta: opšta pitanja (nazivaju se i „da/ne pitanja“), posebna pitanja, izborna pitanja, afirmativno-negativna pitanja i retorička pitanja.

Opšta pitanja

To su pitanja na koja ćemo dobiti samo jednu mogućnost odgovora: DA ili NE. Pitanja se postavljaju u obliku obaveštajne rečenice pomoću intonacije i upitne rečce ma ili ba.

Bez obzira na to što su upitne rečenice u potvrdnom ili odričnom obliku, ukoliko želite da potvrdite ono što je iskazano u rečenici, onda bi odgovor bio potvrdan, tipa: 是的(shi de), 对(dui), 对了(dui le); a odričan odgovor bi bio: 不(bu), 没有(meiyou), itd. Da pogledamo sledeće primere:

 

1. obaveštajna rečenica + ma:

 

(1)她是米莉查吗?

Tā shì Mǐlìchá ma?
Da li je ona Milica?

 

Odgovor:

 

(a) Potvrdni: 是的,她是米莉查。

  Shì de, tā shì Mǐlìchá.
Da. Ona je Milica.

(b) Odrični: 不,她不是米莉查。

Bù, tā bù shì Mǐlìchá.
Ne. Ona nije Milica.

 

(2)他叫王伟吗?

Tā jiào Wáng Wěi ma?
Da li se on zove Vang Vei?

 

Odgovor:

 

(a) Potvrdni: 是的,他叫王伟。

Shì de, tā jiào Wáng Wěi.
Da. On se zove Vang Vei.

(b) Odrični: 不,他不叫王伟。

Bù, tā bù jiào Wáng Wěi.
Ne. On se ne zove Vang Vei.

 

(3)我哥哥不在吗?

Wǒ gēge bù zài ma?
Zar moj brat nije tu?

 

Odgovor:

 

(a) Potvrdni: 是的。你哥哥不在。

Shì de. Nǐ gēge bù zài.
Da. Tvoj brat nije tu.

(b) Odrični: 不, 你哥哥在(这儿)呢。

Bù , nǐ gēge zài (zhèr) ne.
Ne. Tvoj brat je tu.

 

(4)你没学汉语吗?

Nǐ méi xué Hànyǔ ma?
Zar nisi učio kineski jezik?

 

Odgovor:

 

(a) Potvrdni: 对/没有。我没学汉语。

Duì / méi yǒu. Wǒ méi xué Hànyǔ.
Da. Nisam učio kineski.

(b) Odrični: 不。我学了汉语。

  Bù. Wǒ xué le Hànyǔ.
Ne. Učio sam kineski.

 

2. obaveštajna rečenica + ba:

 

Ova pitanja sadrže pretpostavku ili hipotetično imenovanje onoga što je predmet odgovora. Tako da je stepen informativnosti ove vrste pitanja viši od pitanja sa rečcom ma.

 

(1) 尼古拉是米莉查的弟弟吧?

Nígǔlā shì Mǐlìchá de dìdi ba?
Je li Nikola Milicin brat?

 

Odgovor:

 

(a) 是的/对。尼古拉是米莉查的弟弟。

Shì de/duì. Nígǔlā shì Mǐlìchá de dìdi.
Da. Nikola jeste Milicin brat.

(b) 不。尼古拉不是米莉查的弟弟。

Bù. Nígǔlā bù shì Mǐlìchá de dìdi.
Ne. Nikola nije Milicin brat.

 

(2) 王伟是你汉语老师吧?

Wáng Wěi shì nǐ Hànyǔ lǎoshī ba?
Je li Vang Vei tvoj profesor kineskog jezika?

 

Odgovor:

 

(a) 是的/对,王伟是我的汉语老师。

  Shì de/duì, Wáng Wěi shì wǒ de Hànyǔ lǎoshī.
Da. Vang Vei jeste moj profesor kineskog jezika.

(b) 不,王伟不是我的汉语老师。

Bù, Wáng Wěi bù shì wǒ de Hànyǔ lǎoshī
Ne. Vang Vei nije moj profesor kineskog jezika.

 

(3) 你们没去喝咖啡吧?

Nǐmen méi qù hē kāfēi ba?
Niste išli na kafu, zar ne?

 

Odgovor:

 

(a) 是的/对。我们没去喝咖啡。

Shì de/duì. Wǒmén méi qù hē kāfēi.
Da. Nismo otišli na kafu.

(b) 不。我们去喝咖啡了。

Bù. Wǒmen qù hē kāfēi le.
Ne. Otišli smo (ipak) na kafu.

 

(4) 你们已经认识了吧?

  Nǐmen yǐjīng rènshi le ba?
Jeste li se već upoznali?

 

Odgovor:

 

(a) 是的/对。我们已经认识了。

Shì de/duì. Wǒmen yǐjing rènshi le.
Da. Već smo se upoznali.

(b) 没有。我们还不认识。

Méi yǒu. Wǒmen hái bù rènshi.
Ne. Nismo se još upoznali.


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________