Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Konkurs za stipendije Instituta Konfucije u Beogradu 2023.

Stipendije Instituta Konfucije

U cilju podizanja nivoa znanja kineskog jezika i kineske kulture kod polaznika Instituta Konfucije u Beogradu (u daljem tekstu: Institut), kao i obučavanja stručnih kadrova za nastavu kineskog jezika kao stranog, Institut i ove godine preporučuje kandidate za stipendije „Instituta Konfucije” za 2023. godinu. U nastavku su pobrojane vrste stipendija, uslovi za apliciranje, rokovi za prijavu, kao i detaljno uputstvo za traženje preporuke od Instituta i celokupan proces prijave (stoga molimo one koji se odluče na taj korak da pažljivo i do kraja pročitaju ceo konkurs budući da se tu nalaze svi odgovori za eventualne nedoumice prilikom prijave).

* Opšti uslovi konkurisanja za stipendije „Instituta Konfucije”:

 1. Kandidati moraju biti srpski državljani;
 2.  Kandidati moraju biti uspešni polaznici Instituta i moraju steći sertifikate dva tromesečna tečaja koja organizuje Institut u periodu od dve godine pre apliciranja za stipendiju.;
 3.  Kandidati moraju biti prijateljski nastrojeni prema Kini, a nemaju krivični dosije. U vreme boravka u Kini moraju poštovati zakone i propise NR Kine i izabranog univerziteta;
 4.  Kandidati moraju biti dobrog mentalnog i fizičkog zdravlja;
 5.  Godine starosti kandidata su između 16 i 35 godina (za kandidate-nastavnike kineskog jezika, godine starosti mogu biti do 45 godina; a za kandidate za osnovne akademske studije mogu biti do 25 godina);
 6.  Da kandidati imaju želju da se bave kineskim jezikom, podučavanjem tog jezika ili odgovarajućim poslovima vezano za kineski jezik;

* Vrste stipendija:

I vrsta: Stipendije za buduće nastavnike kineskog jezika

 1. Stipendija za doktorske akademske studije na studijskom programu Kineski jezik
  Vreme trajanja studija: četiri akademske godine;
  Vreme početka pograma: septembar 2023. godine.
  Uslovi: kandidat mora steći MAS diplomu iz smera Podučavanja kineskog jezika kao stranog, lingvistike, kineskog jezika ili smerova vezanih za visokoškolsko obrazovanje. Kandidat takođe mora posedovati sertifikat o položenom ispitu HSK šestog nivoa, i to sa najmanje 200 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK naprednog nivoa, sa najmanje osvojenih 60 poena.
  Prednost imaju kandidati koji sa relevantnom obrazovnom institucijom potpišu predugovor o angažovanju nakon završetka programa.
 2. Stipendija za master akademske studije na studijskom programu Podučavanje kineskog jezika kao stranog
  Vreme trajanja studijskog programa: dve akademske godine.
  Vreme početka ovog pograma: septembar 2023. godine.
  Uslovi: kandidat mora steći visoko obrazovanje I stepena (diplomu o završenim osnovnim studijama) i imati sertifikat o položenom ispitu HSK petog nivoa, i to sa najmanje 210 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, sa najmanje osvojenih 60 poena.
  Prednost imaju kandidati koji sa relevantnom obrazovnom institucijom potpišu predugovor o angažovanju nakon završetka programa.
 3. Stipendija za osnovne akademske studije na studijskom programu Kineski jezik
  Vreme trajanja studija: četiri godine
  Vreme organizovanja ovog programa: septembar 2023. godine.
  Uslovi: kandidat mora steći srednje obrazovanje i imati sertifikat o položenom ispitu HSK četvrtog nivoa, i to sa najmanje 210 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, sa najmanje osvojenih 60 poena.
 4. Jednogodišnja stipendija (jedanaest meseci)
  Vreme organizovanja ovog programa je septembar 2023. godina.
  Uslovi: kandidat koji je zaintersovan za program podučavanja kineskog jezika kao stranog mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa, i to sa najmanje osvojenih 270 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK (bilo kog nivoa).
  Kandidat koji je zaintersovan za program kineskog jezika i književnosti ili kineske istorije i filozofije mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK četvrtog nivoa, i to sa najmanje 180 poena i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, sa najmanje osvojenih 60 poena.
  Kandidat koji je zainteresovan da pohađa kurseve iz kineskog jezika mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa, i to sa najmanje 210 poena. Prednost će imati kandidati koji imaju položen i ispit HSKK.
  Kandidat koji je ranije već dobio ovu vrstu stipendije ne može ponovo konkurisati za istu.
 5. Jednosemestralna stipendija (pet meseci)
  Program se organizuje u dva termina: u septembru 2023, odnosno martu 2024. godine.
  Stipendija je namenjena onima koji žele da pohađaju kurseve iz kineskog jezika, kineske književnosti, istorije i filozofije.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa i to sa najmanje osvojenih 180 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK (bilo kog nivoa).
  Kandidatima koji žele da pohađaju kurseve iz kineske medicine i taiđija nije potreban sertifikat o položenom ispitu HSK.
  Oni koji imaju vizu kategorije X1/X2 ne mogu konkurisati za ovu vrstu stipendije.
 6. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika (četiri nedelje)
  Četvoronedeljna stipendija za usavršavanje kineskog jezika prijavljuje se grupno od najmanje 10 do 15 kandidata. Program se organizuje u julu, odnosno u decembru 2023. godine. Oni koji imaju vizu kategorije X1/X2 ne mogu konkurisati za ovu vrstu stipendije.

II vrsta: Stipendija za studije na zajedničkom programu

Strudiranje na zajedničkom programu finansiraju CLEC i kineska državna obrazovna institucija i univerziteti. Informacije o načinu prijave, smernicama i broju stipendija biće dostupne na zvaničnom sajtu International Chinese Language Teachers Scholarship.

III vrsta: Stipendija za onlajn programe

 

Program onlajn učenja kineskog jezika organizuje se u dva termina, u septembru 2023, odnosno martu 2024. godine.
1. Dvosemestralni onlajn program (jedanaest meseci)
Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa, a prioritet će imati oni koji su položili HSKK test (nema posebnih zahteva u vezi sa nivoom ili rezultatom položenog ispita).

2. Jednosemestralni onlajn program (pet meseci)
Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK (bilo kog nivoa).

3. Specijalni onlajn programi
O uslovima i načinu prijave kandidati mogu konsultovati relevantne univerzitete i institucije.

Napomena:
– Pobednici takmičenja „Kineski most“, koji su dobili sertifikat o „Stipendiji za nastavnike kineskog jezika“, mogu na zvaničnom sajtu priložiti sertifikat uz ostale dokumente prilikom prijave.
– Nastavnici kineskog jezika koji prilože dokaz o zaposlenju i pismo preporuke od poslodavca, mogu biti izuzeti od zahteva da prilože dokaz o položenim HSK/HSKK ispitima.

* Vreme prijavljivanja
Od 1. marta 2023. godine otvara se online prijava na internet stranici: http://cis.chinese.cn.
Svi kandidati moraju da se prvo registruju na pomenutom sajtu i informišu o ponuđenim stipendijama.
Konkurs za prijavu stipendija otvoren je do:
1. 15. aprila 2023. (za stipendije čiji programi počinju u julu)
2. 15. maja 2023. (za stipendije čiji programi počinju u septembru)
3. 15. septembra 2023. (za stipendije čiji programi počinju u decembru)
4. 15. novembra 2023. (za stipendije čiji programi počinju u martu 2024)
Kandidati dobijaju rezultate konkursa oko tri meseca pre upisa i to direktno od samih univerziteta, a ne od Instituta Konfucije u Beogradu.

*Potrebna dokumenta za konkurs:
Popunjen formular za apliciranje stipendije „Instituta Konfucije” 孔子学院奖学金申请表 (Nakon registrovanja na stranici http://cis.chinese.cn, potrebno je da kandidat online popuni formular pod nazivom孔子学院奖学金申请表i opcijom 提交/submit pošalje formular HANBANU)

Na sajt http://cis.chinese.cn treba postaviti sledeća dokumenta u elektronskoj formi:
• sken pasoša (strane sa fotografijom)
• sertifikate o položenim ispitima HSK i HSKK (koji važe dve godine)
• Pismo preporuke od odgovornog lica institucije preko koje se aplicira stipendija.
• Potvrda o najviše stečenom obrazovanju (ili dokaz o očekivanoj diplomi) koja mora biti overena od strane sudskog tumača.
• Kandidati koji konkurišu za stipendiju za Master program, uz gore navedena dokumenta, moraju priložiti i dva pisma preporuke profesora ili vanrednih profesora. Prednost imaju oni koji imaju predugovor o angažovanju u obrazovnoj instituciji po završetku studija u Kini.
• Kandidati koji konkurišu za stipendiju za program doktorskih studija, uz gore navedena dokumenta, moraju da dostave dva pisma preporuke profesora ili vanrednih profesora ili stručnjaka sa ekvivalentnim stručnim zvanjima u relevantnim oblastima i ličnu izjavu od 3.000 reči napisanu na kineskom (uključujući predznanje o zaintersovanoj oblasti studija i predlog plana istraživanja). Prioritet će imati kandidati koji imaju predugovor o angažovanju u obrazovnoj instituciji po završetku studija u Kini ili podnesu sličan dokaz o tome.

Ukoliko želite da se prijavite za neku od gorepomenutih stipendija, budući da je jedan od neophodnih dokumenata za prijavu i pismo preporuke institucije koja vas preporučuje (što bismo u ovom slučaju bili mi), molimo da nam na naš mejl institutkonfucije@fil.bg.ac.rs pod subject Podaci za preporuku za stipendiju odmah pošaljete podatke na osnovu kojih će odgovorno lice Instituta napisati preporuku.

Neophodni podaci za pismo preporuke su sledeći:
– datum, mesto i država rođenja;
– državljanstvo;
– vreme kada ste upisali fakultet i uspeh (prosek) studiranja:
– vreme kada ste diplomirali;
– u kom periodu i koje kurseve ste slušali u Institutu;
– ako ste radili kao volonter Instituta Konfucije u Beogradu, od kada do kada ste bili angažovani;
– vrsta stipendije, odnosno program za koji se prijavljujete (obratite pažnju da nije dovoljno da navedete samo npr. 一学年奖学金, odnosno jednogodišnja stipendija, već i podvrstu te stipendije, npr. 中国历史 odnosno kineska istorija):
– vrsta/e položenih ispita HSK i HSKK i datum/i kada ste ga/ih polagali (treba voditi računa o tome da HSK/HSKK sertifikati važe dve godine od datuma polaganja);

* Ostale napomene u vezi sa popunjavanjem prijave na kineskom sajtu (http://cis.chinese.cn):
– Nakon registracije na Internet stranici http://cis.chinese.cn možete videti spisak kineskih univerziteta koji primaju stipendiste Instituta Konfucije i za koju vrstu stipendija.
– Za Emergency contact in China stavljate kontakt podatke Ambasade Republike Srbije u Pekingu (adresu, faks, telefon i e-mail možete naći na njihovom sajtu, a na mesto mobilnog telefona stavite takođe taj isti broj fiksnog telefona, pošto to polje ne sme da bude nepopunjeno). Često je problem i da li ste stavili crtice u broju ili ne, ili da li ste stavili + ili ne, ali morate isprobavati sve opcije i videti šta će sajt prihvatiti, jer ne prihvata svakom isto. Ukoliko imate osobu u Kini čije podatke možete napisati u tim poljima, možete naravno i to napisati.
– U polje Referee stavljate Radosav Pušić (ime direktora Instituta) kao Referee name, a za faks, telefon i e-mail adresu stavljate institutske (možete preuzeti sa sajta Instituta).

– KRAJNJI ROK ZA POPUNJAVANJE APLIKACIJE I UPLOADOVANJE POTREBNIH DOKUMENATA JE ONAJ NAVEDEN U OVOM KONKURSU;
– Institut ima samo obavezu da preporučuje kandidate, a kandidati isključivo sami vode dalju komunikaciju sa kineskim univerzitetima za koje su se prijavili, odnosno preko osoba i kontakata iz Admission office-a univertiteta. Morate redovno (preporučljivo je to raditi svaki/svaki drugi dan) ulaziti u sistem i proveravati prijavu, jer se dešava da Vaša prijava iz nekog razloga bude vraćena na korak preporuke. Tada, kada unesete tražene ispravke, morate nas kontaktirati na naš mejl kako bismo Vas ponovo preporučili i samo u nekoliko minuta bićete ponovo na istom koraku kao pre vraćanja prijave.
O svim promenama u procesu prijave, pa i vraćanju na prethodni korak, kandidatima stiže i obaveštenje na mejl, pa je ključno da budete ažurni u proveravanju mejla (uključujući i spam folder).


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________