Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Konkurs za stipendije Instituta Konfucije (2021)

Stipendije „Instituta Konfucije“ za 2021. godinu

U cilju podizanja nivoa znanja kineskog jezika i kineske kulture kod polaznika Instituta Konfucije u Beogradu, kao i obučavanja stručnih kadrova za nastavu kineskog jezika kao stranog, Centar za obrazovanje u oblasti jezika i jezičku saradnju (Center For Language Education And Cooperation – CLEC) i Konfucije u Beogradu i ove godine otvaraju konkurs za stipendije „Instituta Konfucije” za 2021. godinu. U nastavku su pobrojane vrste stipendija, uslovi za apliciranje, rokovi za prijavu, kao i detaljno uputstvo za traženje preporuke od naše institucije i celokupan proces prijave (stoga molimo one koji se odluče na taj korak da pažljivo i do kraja pročitaju ceo konkurs budući da se tu nalaze sva rešenja za eventualne nedoumice prilikom prijave).

 

NAPOMENA : Od nas ne zavisi niti možemo da znamo da li će odlazak u Kinu, i pored dobijanja stipendije, biti, a zbog situacije sa korona virusom, moguć i da li će izabrani fakulteti stipendije koje ste dobili prebaciti na onlajn nastavu koju biste slušali iz Srbije ili ne. Svaki fakultet odlučuje zasebno i obaveštava direktno dobitnike stipendija. Imajte u vidu da zbog trenutne epidemijske situacije NR Kina teško izdaje vize, pa je vrlo izvesno da, kao što je to bio slučaj prošle godine, niko nažalost neće dobiti priliku da u Kinu i putuje, što ne znači da se ne može desiti i obratno. Na samim kandidatima je da donesu odluku o tome da li će se prijaviti ili ne, a uzveši u obzir sve pomenute okolnosti.

 

I Vrste stipendija

 1. Stipendija za usavršanje kineskog jezika (četiri nedelje)
 2. Stipendija za usavršanje kineskog jezika – jedan školski semestar (pet meseci)
 3. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedna akademska godina (jedanaest meseci)
 4. Stipendija za osnovne akademske studije na studijskom programu Kineski jezik kao strani – dužina trajanja studija: četiri godine
 5. Stipendija za master akademske studije na studijskom programu Kineski jezik kao strani – dužina trajanja studija: dve godine

Opšti uslovi konkurisanja za stipendije „Instituta Konfucije”:

1. Kandidati moraju biti srpski državljani.
2. Kandidati moraju biti dobrog mentalnog i fizičkog zdravlja.
3. Godine starosti kandidata moraju biti između 16 i 35 godina (za kandidate stipendije za master akademske studije, godine starosti mogu biti do 45 godina; a za kandidate za osnovne

akademske studije mogu biti do 25 godina).
4. Svi kandidati moraju steći sertifikate dva tromesečna tečaja koja organizuje Institut Konfucije u Beogradu u periodu od oktobra 2019. godine do maja 2021. godine.

 

Napomena:

Nakon registracije na Internet stranici http://cis.chinese.cn, možete videti spisak kineskih univerziteta koji primaju stipendiste Instituta Konfucije i za koju vrstu stipendija.

 

Četvoronedeljna stipendija za usavršavanje kineskog jezika

 

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od četiri nedelje namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu, a prijavljuje se grupa od najmanje 10 do 15 kandidata. Osim toga potrebno je da kandidat poseduje sertifikat o položenom HSK ispitu i da nema prethodno iskustvo studiranja u Kini.
Vreme organizovanja ovog programa: jul, odnosno decembar 2021. godine.

 

Jednosemestralna stipendija za usavršavanje kineskog jezika

 

Vreme trajanja: jedan semestar (pet meseci).

Program za jednosemestralnu stipendiju organizuje se u dva termina, u septembru 2021, odnosno martu 2022. godine.

 1. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu koji žele da pohađaju kurseve iz kineskog jezika i književnosti, kineske istorije i filozofije.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa i sertifikat o položenom ispitu HSKK početnog nivoa.
 2. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena kandidatima koji žele da pohađaju kurseve iz kineske medicine i taiđija Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK.

 

Jednogodišnja stipendija za usavršavanje kineskog jezika

 

Jednogodišnja stipendija za usavršavanje kineskog jezika namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu.

Vreme trajanja: jedna akademska godina (jedanaest meseci).

Vreme organizovanja ovog programa je septembar 2021. godina.

 1. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji žele da usavrše kineski jezik.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa, i to s najmanje osvojenih 270 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK (bilo kog nivoa).
 2. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji su zainteresovani da pohađaju kurseve iz kineskog jezika i književnosti, kineske istorije i filozofije.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK četvrtog nivoa, i to s najmanje 180 poena i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, s najmanje osvojenih 60 poena.
 3. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji su zainteresovani da pohađaju kurseve iz kineskog jezika.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa, i to s najmanje 210 poena

 

Stipendija za osnovne akademske studije na programu Kineski jezik kao strani

Stipendija za osnovne akademske studije na programu Kineski jezik kao strani traje četiri godine. Vreme organizovanja ovog programa je septembar 2021. godina.
Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK četvrtog nivoa, i to s najmanje 210 poena i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, s najmanje osvojenih 60 poena.

 

Stipendija za master akademske studije na studijskom programu Kineski jezik kao strani

Stipendija za master akademske studije na studijskom programu Kineski jezik kao strani namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu koji žele da se bave podučavanjem kineskog jezika kao stranog.
Vreme trajanja: dve akademske godine. Vreme početka ovog pograma je septembar 2021. godine.

Uslovi: kandidat mora steći diplomu o završenim osnovnim studijama ili neku drugu vrstu diplome o stečenom visokom obrazovanju; kao i sertifikat o položenom ispitu HSK petog nivoa,  i to s najmanje 210 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, s najmanje osvojenih 60 poena.

Prijavljivanjem za master stipendiju, kandidat se pismeno obavezuje da će pet godina raditi u oblasti podučavanja i promovisanja kineskog jezika. Prednost imaju kandidati koji s Institutom Konfucije potpišu ugovor o angažovanju nakon završetka programa.

Biće pružena podrška najboljim studentima da se nakon završenih master studija bave podučavanjem kineskog jezika u svojoj zemlji.

 

II Prijavljivanje

 

Od 1. marta 2021. godine otvara se online prijava na Internet stranici http://cis.chinese.cn.
Svi kandidati moraju da se prvo registruju na pomenutom sajtu i informišu o ponuđenim stipendijama.

Konkurs za prijavu stipendija otvoren je do:

1. 8. april 2021. (za stipendije čiji programi počinju u julu)
2. 8. maj 2021. (za stipendije čiji programi počinju u septembru)
3. 8. septembar 2021. (za stipendije čiji programi počinju u decembru)
4. 8. novembar 2021. (za stipendije čiji programi počinju u martu 2022)

Kandidati oko tri meseca pre upisa dobijaju rezultate konkursa direktno od samih univerziteta, ne Instituta Konfucije u Beogradu.

 

Dokumenta koja su potrebna za konkurs:

 • Popunjen formular za stipendije „Instituta Konfucije” 孔子学院奖学金申请表 (Nakon registrovanja na stranici http://cis.chinese.cn, potrebno je da kandidati online popune formular pod nazivom孔子学院奖学金申请表i opcijom 提交/submit pošalju formular HANBANU)

Na sajt http://cis.chinese.cn treba postaviti sledeća dokumenta u elektronskoj formi:
• Pasoš (strana sa fotografijom)
• Sertifikati o položenim ispitima HSK i HSKK
• Nastavni plan i cilj studija u NR Kini
• Diploma o završenim studijama ili druga vrsta diplome o stečenom visokom obrazovanju, koja mora biti overena od strane sudskog tumača (ukoliko kandidati još nisu završili osnovne akademske studije, potrebno je da prilože potvrdu o toku studija)
• Pismo preporuke

* Kandidati koji konkurišu za stipendiju za Master program moraju imati preporuke dva profesora (na kineskom ili engleskom) i potpisanu izjavu da će se, nakon završenih studija i sticanja master diplome, pet godina baviti podučavanjem i promovisanjem kineskog jezika.

 

Ukoliko želite da se prijavite za neku od stipendija, budući da je jedan od neophodnih dokumenata za prijavu i pismo preporuke institucije koja vas preporučuje (što bismo u ovom slučaju bili mi), molimo da nam na naš mejl  institutkonfucije@fil.bg.ac.rs  pod subject Podaci za preporuku za stipendiju odmah pošaljete podatke na osnovu kojih će direktor Instituta Konfucije u Beogradu sastaviti preporuku. Kada preporuka bude gotova biće i poslata, koliko god to bilo blizu krajnjeg roka za prijavi, stoga nemojte čekati preporuku za početak postavljanja ostalih dokumenta u sistem. Neophodni podaci za pisanje preporuke su sledeći:

 

– datum, mesto i država rođenja:

– državljanstvo (koje zemlje):

– koje godine ste upisali fakultet (i trenutni prosek):

od kada do kada ste studirali (ako niste više student):

– koje kurseve i u kom periodu ste slušali pri Institutu Konfucije u Beogradu (minimum dva su uslov da bi vas naša institucija preporučila):

– ako ste naš volonter, od kada do kada ste volontirali pri Institutu:

– stipendija tj. program za koji se prijavljujete (obratite pažnju da nije dovoljno da navedete samo npr. 一学期研究生 odnosno jednogodišnja stipendija, već i podvrstu te stipendije, npr. 中国历史 odnosno Istorija Kine):

– položen nivo HSK i HSKK ispita i datum kada ste ga polagali (mora biti odgovarajuću nivo u skladu sa programom za koji se prijavljujete, u konkursu je jasno naglašeno za koji program je potreban koji nivo položenog HSK/HSKK ispita, ukoliko nije naveden konkretan nivo, to znači da nije bitno koji nivo je u pitanju bitno je samo da imate sertifikat o nekom položenom nivou, naravno treba voditi računa o tome da HSK/HSKK sertifikati važe dve godine od datuma polaganja):

– dodatne napomene koje biste želeli da budu deo preporuke (npr. položen standardizovani test iz engleskog, relevantno radno iskustvo itd):

 

Ostale napomene u vezi sa popunjavanjem prijave na kineskom sajtu (http://cis.chinese.cn):

 

Sajt je inače spor i molimo za strpljenje prilikom popunjavanja aplikacije.

 

Za Emergency contact in China stavljate kontakt podatke Ambasade Republike Srbije u Pekingu (adresu, faks, telefon i e-mail možete naći na njihovom sajtu, odmah izlazi, a na mesto mobilnog telefona stavite takođe taj isti fiksni broj, pošto je polje obavezno i nešto morate da upišete, a nemaju mobilni telefon koji biste mogli napisati). Često je problem i da li ste stavili crtice u broju ili ne, ili da li stavili + ili ne, ali morate isprobavati sve opcije i videti šta će sajt prihvatiti, jer ne prihvata svakom isto. Ukoliko imate osobu u Kini čije podatke možete napisati u tim poljima, možete naravno i to napisati, ali je većinom slučaj da nemate stoga je ovo savet, samo morate biti uporni sa raznim pokušajima.
U delu Referee, stavljate kao Referee name Radosav Pušić (u pitanju je direktor Instituta Konfucije u Beogradu), a za faks, telefon i e-mail adresu Instituta Konfucije u Beogradu (možete preuzeti sa našeg sajta).
NAPOMENA 1: KRAJNJI ROK ZA POPUNJAVANJE APLIKACIJE I UPLOAD-OVANJE POTREBNIH DOKUMENATA JE ONAJ NAVEDEN U OVOM KONKURSU, NE NEKI DRUGI KOJI SE MOŽE DESITI DA PRONAĐETE NA NEKIM OD DRUGIH ZVANIČNIH SAJTOVA.
NAPOMENA 2: Institut Konfucije u Beogradu samo preporučuje kandidate i kandidati svu dalju komunikaciju imaju isključivo sa fakultetima za koje su se prijavili i preko osoba i kontakata iz njihovog Admission office-a. Morate redovno (preporučljivo svaki/svaki drugi dan) ulaziti u sistem i proveravati prijavu, jer se dešava da, ukoliko je nešto neodgovarajuće za Kineze ili iz nekog drugog razloga koji već napišu, prijava bude vraćena na korak preporuke. Tada, kada unesete tražene ispravke, morate kontaktirati nas na naš mejl kako bismo vas ponovo preporučili i samo u nekoliko minuta bićete ponovo na istom koraku kao pre vraćanja prijave, tako da samo vraćanje nemojte da vas brine.
O svim promenama u procesu prijave, pa i vraćanju na prethodni korak, kandidatima stiže i obaveštenje na mejl, pa je ključno da budete ažurni u proveravanju mejla (uključujući i spam folder).


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________