Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

KONKURS za prijavljivanje kandidata na Letnji kamp „Kineski most”

U cilju promovisanja kineskog jezika i kulture, i podizanja nivoa znanja kineskog jezika
nematernjih govornika, Institut Konfucije u Beogradu i njegov partner iz NR Kine, Univerzitet u
Šandungu, pozivaju učenike srednjih škola, studente fakulteta i polaznike Instituta Konfucije u
Beogradu da se prijave na
Letnji kamp „Kineski most”.

 

Kandidati treba da budu srpski državljani starosti između 14 i 30 godina, dobrog
mentalnog i fizičkog zdravlja, da poseduju sertifikat o položenom ispitu HSK nivo 2 ili ispitu
YCT nivo 3, ili više, i da u poslednje tri godine nisu učestvovali u programu
Letnji kamp
„Kineski most”.

 

Letnji kamp traje 14 dana, uključujući put. Tokom kampovanja biće održani kursevi
kineskog jezika i kineske kulture, kao i drugi kursevi, što će činiti 60 % vremena boravka u Kini.
Ostalih 40 % vremena boravka biće posvećeno mnogobrojnim kulturnim aktivnostima (npr.
druženje s kineskim studentima, boravak u kineskoj porodici, itd.) i posetama kineskim kulturnoistorijskim znamenitostima. Kineski univerzitet snosiće troškove hrane, smeštaja, prevoza i
grupnih aktivnosti tokom boravka u Kini.

 

Potrebno je najmanje 15 prijavljenih kandidata kako bi se održao Letnji kamp „Kineski
most”.
Grupu će tokom trajanja kampa pratiti nastavnik IK-a.

Prijava je otvorena do 20. aprila 2023. godine.

 


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________