Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

KAKO SU OFORMLJENI KINESKI KARAKTERI? (汉字的形成)

 

Kineski karakteri su kroz vekove evoluirali ne samo po obliku, već i po značenju, izgovoru i upotrebi. Ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da je nama mnogo teže da identifikujemo njihov izgovor, nego da razlučimo njihova značenja ili načine upotrebe.

 

Može se desiti da, čak iako ne znamo kako se izgovara određeni karakter, uz malo znanja o osnovnoj strukturi kineskog pisma, ipak uspemo da „pročitamo“ njegovo značenje, te da na taj način proniknemo u tajanstveni svet koji on krije. Pismo je suština kineskog jezika. Ono vekovima u sebi čuva ono što je najdragocenije u kineskoj civilizaciji, kulturi i literaturi. Osim toga, kinesko pismo predstavlja i vezivno tkivo brojnih naroda koji žive na teritoriji NR Kine.

 

Većina kineskih karaktera formirana je na jedan od ova četiri načina:

Prvi su piktografski karakteri (xiàngxíngzì), kojih ima oko 5% od ukupnog broja karaktera. Oni svojim stilizovanim formama direktno ukazuju na predmete i brojne druge fenomene sveta.

Da pogledamo sledeće primere:

 

Untitled-1

(kliknite na sliku da uvećate i vidite objašnjenja)

 

 

Drugi su indikativni karakteri (zhǐyì), koji preko simbola ukazuju na apstraktno značenje. Ovoj kategoriji ne pripada puno karaktera.

Da pogledamo sledeće primere: (kliknite na sliku da uvećate i vidite objašnjenja)

 

Untitled-2

Treći su karakteri asocijativnog slaganja (huìyì). Ova vrsta karaktera rezultat je kombinacije dva ili više elemenata, i tvori nove karaktere sa novim značenjima.

Da pogledamo sledeće primere: (kliknite na sliku da uvećate i vidite objašnjenja)

Untitled-3

Četvrta kategorija, u koju spada najveći broj karaktera, jesu pikto-fonetski karakteri (xíngshēng); ima ih više od 80% od ukupnog broja karaktera. Oni u svojoj strukturi imaju piktografski element koji ukazuje na značenje i fonetski element koji direktno upućuje na izgovor.

Da pogledamo sledeće primere:

 

                                                                   mama        + =

                                                                   pitati         + =

                                                                   reka            + =

 

Na osnovu gorenavedenih primera, nije teško zaključiti da su karakteri, ma koliko bili komplikovani u pisanju, prilično jednostavni kada je reč o prepoznavanju njihovog značenja.


 
Kancelarija Instituta Konfucije, usled trenutne epidemiološke situacije, radi skraćeno: ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 9.30 do 13.30 časova, a ostalim danima radimo onlajn.

 
Za sva pitanja možete pisati na naš mejl institutkonfucije@fil.bg.ac.rs,
a odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku.

 
PRIJAVA ZA HSK I HSKK ISPITE OTVORENA JE DO 8. NOVEMBRA 2021!
PRIJAVITE SE!!!
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________