Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

KAKO NEKOGA DA PITAMO ZA MIŠLJENJE NA KINESKOM JEZIKU?(怎么征求别人意见)

 

Jedna od osnovnih tema u jezičkoj komunikaciji je traženje mišljenja ili predloga. U modernom kineskom jeziku kada imamo mišljenje ili predlog u vezi određene stvari i želimo da čujemo da li se druga strana slaže, možemo da koristimo rečenicu sa upitnom zamenicom 怎么样 zěnmeyàng (kako). Na primer:

 

我们明天晚上7:30上课,怎么样?

Wǒmen míngtiān wǎnshàng 7:30 shàngkè, zěnmeyang?

Sutra uveče imaćemo čas u 19:30 časova, kako ti se čini/šta misliš?

 

咱们去中国餐馆吃饭,怎么样?

Zánmen qù Zhōngguó cānguǎn chī fàn, zěnmeyàng?

Idemo u kineski restoran da jedemo, kako ti se čini/šta misliš?

 

U ovoj rečenici možemo videti sledeće: ona se može podeliti na dva dela, u prvom delu je izrečeno mišljenje ili predlog govornika, u drugom delu pitamo sagovornika da li je saglasan sa našim predlogom ili mišljenjem, koristeći upitnu zamenicu怎么样zěnmeyàng (kako). Kada pogledamo strukturu rečenice, upitna zamenica „kako“ uvek stoji na kraju rečenice. Kada drugi koriste ovu vrstu rečenice da vas pitaju za mišljenje ili predlog, ukoliko se slažete sa predloženim, vaš odgovor može biti: 好的hǎode (u redu), 可以kěyǐ (može), 没问题méiwènti (nema problema). Ukoliko se ne slažete, možete dati razlog vašeg neslaganja i koristeći se istom rečeničnom formom izneti svoj predlog. Na primer:

 

7:30太晚了,6:30怎么样?

7:30 tài wǎn le, 6:30 zěnmeyàng?

19:30 je suviše kasno, šta misliš u 18:30?

 

我不习惯吃中餐,去吃塞餐怎么样?

Wǒ bù xíguàn chī zhōngcān, qù chī sàicān zěnmeyàng?

Nisam navikao da jedem kinesku hranu, šta misliš da idemo na srpsku hranu?

 

Pored toga, možemo koristiti izraze 好不好hǎo bù hǎo (da li je u redu), 可以吗kěyǐ ma (da li može) umesto upitne zamenice „kako“, na primer:

 

我们明天晚上7:30上课,可以吗?

Wǒmen míngtiān wǎnshang shàngkè, kěyǐ ma?

Sutra uveče imaćemo čas u 19:30, da li može/da li je to u redu?

 

咱们去中国餐馆吃饭,好不好?

Zánmen qù Zhōngguó cānguǎn chīfàn, hǎo bù hǎo?

Idemo u kineski restoran da jedemo, u redu/šta kažeš?

 

Gledano iz ugla sintaksičke strukture, ima nekoliko različitih oblika rečenice kojima se može iskazati isti smisao, pogledajte sledeće primere:

 

可不可以早一点儿回家?

Wǒ kě bù kěyǐ zǎo yīdiǎnr huíjiā?

Da li mogu malo ranije da se vratim kući?

 

能不能给我打个电话?

Nǐ néng bù néng gěi wǒ dǎ gè diànhuà?

Da li možeš da me pozoveš?

 

可不可以kě bù kěyǐ (može li ili ne), 是不是shì bú shì (da ili ne) imaju istu funkciju u rečenici kao i怎么样zěnmeyàng (kako), ali je ton malo blaži. 可不可以kě bù kěyǐ (može li ili ne), 是不是shì bú shì (da ili ne) stoje posle subjekta, a pre predikatskog dela rečenice ili glagola.

 

Ukoliko nemate mišljenje ili predlog u vezi stvari o kojoj se govori, već samo želite da čujete šta druga strana misli, možete koristiti izraze 你(您)看nǐ  (nín) kàn (kako ti/Vi to vidiš/vidite), 你(您)觉得nǐ (nín ) juéde (ti/Vi smatraš/smatrate), 你(您)认为nǐ  (nín) rènwéi (ti/Vi misliš/mislite) i na kraju rečenice dodati upitne zamenice谁shéi (ko) , 什么shénme (šta), 哪里nǎlǐ(哪儿nǎr)(gde), 哪nǎ (koji), 怎么zěnmen (kako), kako biste formirali poseban tip upitne rečenice. Pogledajte sledeće primere:

 

你看我们班的汉语最好?

Nǐ kàn wǒmen bān shéi de Hànyǔ zuì hǎo?

Šta misliš ko najbolje govori kineski u našem odeljenju?

 

您觉得我们应该怎么复习考试?

Nín juéde wǒmen yīnggāi zěnme fùxí kǎoshì?

Šta mislite kako najbolje da obnovimo gradivo za ispit?

 

您认为最好的学习方法是什么

Nín rènwéi zuìhǎo de xuéxí fāngfǎ shì shénme?

Šta mislite koji je najbolji način učenja?

 

U ove tri navedene rečenice 你看nǐ kàn (kako ti gledaš na to), 您觉得 nín juéde (Vi smatrate), 您认为nín rènwéi (Vi mislite) imaju isto značenje i stoje na početku, ali se 你看 nǐ kàn (kako ti gledaš na to) koristi u govornom jeziku, dok se 您觉得nín juéde (Vi smatrate), 您认为nín rènwéi (Vi mislite) upotrebljava u pisanom jeziku. Kada se odgovara na ovakva pitanja, struktura rečenice se ne menja: 我看…wǒ kàn (kako ja gledam na to), 我觉得…wǒ juéde (ja smatram), 我认为…wǒ rènwéi (ja mislim).


 
Kancelarija Instituta Konfucije, usled trenutne epidemiološke situacije, radi skraćeno: ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 9.30 do 13.30 časova, a ostalim danima radimo onlajn.

 
Za sva pitanja možete pisati na naš mejl institutkonfucije@fil.bg.ac.rs,
a odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku.

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________