Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Kako izraziti niz radnji?

 

Kada je vršilac uzastopnih radnji isti, potrebno je bez zareza ili veznika povezati u rečenici glagolske fraze koje predstavljaju različite radnje. Ovakve rečenice se zovu „rečenice sa glagolima u seriji”. Međutim, kada se izražavaju radnje koje slede jedna za drugom, potrebno je rukovoditi se principom hronologije, to jest prema realnim okolnostima dešavanja ili našem iskustvu o svetu prvo iskazati radnju koja se najpre dogodila, a onda radnju koja potom sledi, ili se prvo navodi događaj koji je uzrok, a nakon njega događaj koji predstavlja posledicu. Glagol koji iskazuje način vršenja glavne radnje mora se staviti ispred glavnog glagola, dok glagol koji iskazuje nameru radnje stoji iza glavnog glagola, što ilustruju sledeći primeri:
 

1) 你喝完咖啡就回家吧。/Nǐ hē wán kāfēi jiù huí jiā

      Idi kući čim popiješ kafu. (gl.1: 喝完/hēwán/popiti, gl.2: 回家/huí jiā/vratiti se kući; iskaz opisuje sled dve radnje.)
 

2) 我能一个人出国旅游。/Wǒ néng yī ge rén chū guó lǚyóu.

     Mogu sama da putujem u inostranstvo. (gl.1: 出国/chū guó/otići u inostranstvo, gl.2: 旅游/ lǚyóu/putovati; druga radnja predstavlja nameru prve radnje.)
 

3) 明年他们也要塞尔维亚。/Míngnián tāmen yě yào lái Sài’ěrwéiyà wán.

    Sledeće godine oni takođe žele da dođu da posete Srbiju. (gl.1: 来(塞尔维亚)/lái (Sài’ěrwéiyà)/dolaziti (u Srbiju), gl.2: 玩/wán/provoditi se; druga radnja u rečenici je namera prve radnje.)
 

4) 你一定你妈妈生日快乐。/Nǐ yīdìng dàizhù nǐ māma shēngrì kuàilè.

    Obavezno čestitaj mami rođendan u moje ime.(gl.1: 代/dài/biti u nečije ime; umesto nekoga, gl.2: 祝/zhù/čestitati; druga radnja u rečenici je namera prve radnje.)
 

5) 他们知道我来了都很高兴。/Tāmen zhīdao wǒ lái le dōu hěn gāoxìng.

     Oni su bili srećni kada su saznali da sam došao. (gl.1(P1):知道/zhīdao/znati, P.2: 很高兴/hěn gāoxìng/biti srećan; prvi predikat predstavlja uzrok nastale situacije koja se iskazuje drugim, pridevskim predikatom.)
 

6) 表妹自行车回家了。/Biǎomèi qìxíngchē huí jiā

    Mlađa sestra od tetke se biciklom vratila kući. (gl.1: 骑 (自行车)/qí (zìxíngchē) /voziti (bicikl), gl.2: 回(家)/huí (jiā)/vratiti se (kući); prva radnja predstavlja način vršenja druge radnje.)


 
Kancelarija Instituta Konfucije, usled trenutne epidemiološke situacije, radi skraćeno: ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 9.30 do 13.30 časova, a ostalim danima radimo onlajn.

 
Za sva pitanja možete pisati na naš mejl institutkonfucije@fil.bg.ac.rs,
a odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku.

 
PRIJAVA ZA HSK I HSKK ISPITE OTVORENA JE DO 8. NOVEMBRA 2021!
PRIJAVITE SE!!!
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________