Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Izražavanje količine

 
3. Izražavanje količine
 

U savremenom kineskom jeziku brojevi ne mogu direktno da određuju imenice, već se između broja i imenice mora upotrebiti posebna vrsta reči koja se zove imenski klasifikator, na primer: „个/gè” (opšti klasifikator), „本/běn” (klasifikator za predmete uvezane kao knjiga), „家/jiā” (klasifikator za institucije, ustanove ili uslužne objekte), „条/tiáo” (klasifikator za uske i dugačke predmete), itd. Imenski klasifikatori označavaju kvantitativne jedinice osoba i predmeta, a uz svaku imenicu se mora upotrebiti odgovarajući klasifikator: „三个学生/sān ge xuésheng” (tri učenika), „四个星期/sì ge xīngqī” (četiri nedelje), „十本书/shí běn shū” (deset knjiga), „两条街/liǎng tiáo jiē” (dve ulice), „89路公共汽车/bāshíjiǔ lù gōnggòng qìchē” (autobuska linija 89), „两家咖啡馆/liǎng jiā kāfēiguǎn” (dva kafića). Kada se broj „二/èr” (dva) nađe ispred klasifikatora, pisaće se „两”, a čitati „liǎng”, kao u primerima: „两个学生/liǎng ge xuésheng” (dva učenika), „两个月/liǎng ge yuè” (dva meseca). Uz mali broj imenica poput „天/tiān” (dan), „夜/yè (noć), „年/nián” (godina), „人/rén” (čovek) i dr., klasifikator se može izostaviti jer su u pitanju imenice koje mogu samostalno vršiti funkciju klasifikatora: „两天/liǎng tiān” (dva dana), „两年/liǎng nián” (dve godine), „ 四人/sì rén” (četiri čoveka)”, „两天时间/liǎng tiān shíjiān” (dva dana, tj. vremenski interval od dva dana), „两年时间/liǎng nián shíjiān” (dve godine, tj. vremenski interval od dve godine), „两人游戏/liǎng rén yóuxì” (igra za dvoje). Pored toga, klasifikator se mora upotrebiti i između imenice i pokazne zamenice „这/zhè” (ovaj) ili „那/nà” (onaj), na primer „这个老师/zhè ge lǎoshī” (ovaj nastavnik), „这家咖啡馆/zhè jiā kāfēiguǎn” (ovaj kafić), „那家饭店/nà jiā fàndiàn” (onaj restoran), „那条街/nà tiáo jiē” (ona ulica), itd.
 
Literatura:
1. 刘月华等,《实用现代汉语语法》,北京:商务印书馆,2001年。


 
Kancelarija Instituta Konfucije, usled trenutne epidemiološke situacije, radi skraćeno: ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 9.30 do 13.30 časova, a ostalim danima radimo onlajn.

 
Za sva pitanja možete pisati na naš mejl institutkonfucije@fil.bg.ac.rs,
a odgovor možete očekivati u najkraćem mogućem roku.

 
PRIJAVA ZA HSK I HSKK ISPITE OTVORENA JE DO 8. NOVEMBRA 2021!
PRIJAVITE SE!!!
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________