Onlajn predavanje: Unutrašnja strana taiđija (prof. dr Nada Maćig Sekulić)

Institut Konfucije u Beogradu i Biblioteka grada Beograda pozivaju vas na onlajn predavanje Unutrašnja strana taiđija

 

Kineske borilačke veštine, uključujući i taiđi, tesno su povezane sa drevnom i kompleksnom tradicijom i kulturom Kine i nikako se ne mogu svesti samo na telovežbu ili tehnike borenja. Izvesno je da su u Kini praktikovane borilačke veštine  povezane sa umećem perfomansa, sa umetnošću, medicinom i unutrašnjom alhemijom još pre mnogo hiljada godina, o čemu su ostavljeni zapisi još na zidovimapećina,a kasnije na freskama, skulpturama, kao i u pisanim izvorima.Tek sa jačanjem kineske države, borilački stilovi su kanonizovani u skladu sa strogim vojnim potrebama države.Istovremeno,  u narodu su nastavljene prakse telesnog i duhovnog kultivisanja koje su u sebi objedinjavale medicinu, negovanje “unutarnjeg eliksira” (neidan), akrobatiku i ples (baixi), kinesko rvanje (jiaodi) i različite borilačke forme, poput borilačkih stilova zasnovanih na pokretima životinja (xiangxing).  Taiđi je poreklom vezan upravo za tu struju razvoja borilačakih stilova. Iako je njegova standardizacija praktično još uvek u toku i izražava se kroz danas prepoznatljivo izdvajanje nekoliko osnovnih stilova zastupljenih u različitim delovima Kine, kao i kroz sportsku standardizaciju njegovih osnovnih komponenti (tao quan, tui shou, san shou), njegove forme su složenije i povezane su sa legendarnim monahom Chang San Fengom iz 14. veka, koji je taiđi uspostavio kao borilačku nei dan (unutrašnju, spiritualnu) praksu, čije se filozofske osnove mogu naći u Knjizi mena (Yi jing). Iako je za sve kineske vidove borenja izuzetno važna i vera (xin) i etikecija (li), odnosno, negovanje duše, karaktera i svesti o značaju odgovornosti prema zajednici, u tai ji-u su ovi zahtevi ili “vrline” podignute na nivo duhovnog samoostvarenja, jedinstva čoveka sa celokupnim kosmosom. Počivajući na nekoliko složenih filozofskih i metafizičkih principa – dao (put), wu (prazno), wu wei (delovanje iz praznog, dopuštanje prirodi da deluje), tai yi (protok energije, vrhunsko umeće promene), liang yi (komplementarnost suprotstavljenih principa) i wu xing (pet evolutivnih faza, pet pravaca kosmičkog kretanja, pet elemenata) – taiđi danas predstavlja ne samo “filozofiju u pokretu”, već i riznicu najvrednijih sadržaja kineske civilizacijske matrice.

 

Predavanje će biti dostupno na youtube kanalu Institut Konfucije u Beogradu od 30. aprila, nadamo se da ćete uživati.