Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Stipendije

 

stipendije

U cilju promovisanja kineskog jezika i kulture, podsticanja izuzetnih učenika IK-a u učenju kineskog jezika, Institut Konfucije u Beogradu i Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika kao stranog NR Kine (Hanban) jednom godišnje dodeljuju stipendije za usavršavanje kineskog jezika u NR Kini. Stipendije su namenjene svim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije u Beogradu. Institut Konfucije je, do sada, pružio mogućnost da se oko 30 kandidata upozna sa kineskom kulturom i tradicijom, i tako usavrše svoje znanje kineskog jezika. Stipendije su podeljene u četiri kategorije: četvoronedeljne, polugodišnje, godišnje i stipendije za master studije za profesore kineskog jezika kao stranog. Konkurs se otvara svake godine na proleće.

 

OPŠTI USLOVI:

Kandidati moraju biti učenici Instituta Konfucije, odnosno imati najmanje dva završena jezička kursa pri Institutu Konfucije. Pored toga, kandidati koji konkurišu za stipendiju moraju biti redovni na nastavi izabranog kursa, tačnije, ne smeju odsustvovati više od 30 % planirane nastave.

Kandidati moraju položiti ispit HSK i HSKK i postići odgovarajuće rezultate, koji su obavezni uslov za različite kategorije stipendija. Savetujemo da kandidati koji konkurišu za četvoronedeljne, polugodišnje i godišnje stipendije imaju položen ispit HSK, nivo od 1 do 4.

 

Kandidati moraju ispuniti sve uslove za konkurisanje za stipendije koji su dati od strane HANBAN-a (više informacija možete pronaći na internet stranici http://cis.chinese.cn.)

 

Kandidati moraju biti srpski državljani.

Kandidati moraju biti dobrog mentalnog i fizičkog zdravlja.

Kandidati moraju biti starosti između 16 i 35 godina.


 
Istinite reči nisu lepe,
lepe reči nisu istinite.
Dobri se ne spore,
raspravi vični nisu dobri.
Znalci nisu sveznalice,
sveznalice nisu znalci.
Mudrac ne zadržava ništa,
ljudima daje da više imaju,
što više daje to je bogatiji.
Dao neba
korist donosi i ne povređuje;
dao mudraca
iako delatan, ne sukobljava se.

Lao Ce

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________