Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Predavanje u Biblioteci grada Beograda – Ideje o državi i pravu u kineskoj klasičnoj političkoj filozofiji

Institut Konfucije u Beogradu i Biblioteka grada Beograda pozivaju Vas na predavanje pod nazivom Ideje o državi i pravu u kineskoj klasičnoj političkoj filozofiji. Predavanje će biti održano u Biblioteci grada Beograda u ponedeljak, 10. juna, sa početkom u 19 časova.  

 

Najznačajnije kineske filozofske škole su se formirale u periodu Istočne dinastije Džou (Zhou, oko 770 – 221. godine p.n.e), koji su karakterisali slabljenje centralne vlasti, sveopšta nestabilnost i borba za prestiž feudalnih gospodara. U centru pažnje filozofa se nalazi pitanje pronalaženja načina da se uspostavi izgubljeno državno jedinstvo, kao i definisanja ideja na kojima se može zasnovati njegova trajna stabilnost. Najuticajnije struje iz ovog, tzv. klasičnog perioda (konfucijanizam, taoizam, mohizam i legalizam), bile su od presudnog značaja za celokupan razvoj kineske misli, a shvatanja Konfucija i njegovih sledbenika su se sve do početka dvadesetog veka nalazila u temelju organizacije kineskog društva i države. Zahvaljujući dubokoj ukorenjenosti i vitalnosti, uticaj ovih učenja je i danas vidljiv u mnogim oblastima, poput vaspitanja novih generacija, uređenja porodičnih odnosa ili očuvanja nepisanih pravila ponašanja. Ona zbog toga i u savremenoj Kini predstavljaju predmet nesmanjenog interesovanja, opstajući na taj način kao vezivno tkivo između kineskog nasleđa i budućeg razvoja.

 

Predavanje će držati Bojan Cvetković, ministar savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, koji je od 2014. do 2018. godine radio u Ambasadi Republike Srbije u Pekingu. Ulaz je slobodan. Dobro došli!

 

  
“学而不思则罔 ,思而不学则殆”

 
,,Učiti a ne misliti je iluzorno,
misliti a ne učiti je opasno."
 

孔子
Konfucije
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________