Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Otvorena prijava za HSK/HSKK koji će biti organizovan 1. decembra 2019. u Institutu Konfucije u Beogradu

 

Poštovani/-a,

 
Institut Konfucije u Beogradu obaveštava sve zainteresovane da počinje prijavljivanje za ispite HSK i HSKK, koji će se održati u nedelju, 1. decembra 2019. godine.

 

Prijavljivanje se zatvara u utorak 5. novembra tekuće godine.

 

Postoji mogućnost polaganja svih šest nivoa ispita HSK:
 
HSK 一级 (nivo 1, cena: 10 evra),
HSK 二级 (nivo 2, cena: 15 evra),
HSK三级 (nivo 3, cena: 20 evra),
HSK四级 (nivo 4, cena: 25 evra),
HSK五级 (nivo 5, cena: 30 evra),
HSK六级 (nivo 6, cena: 35 evra)

 

i tri nivoa usmenog ispita HSKK:
 
HSKK 初级 (početni, cena: 15 evra),
HSKK中级 (srednji, cena: 20 evra) i
HSKK高级 (viši nivo, cena: 25 evra).

 

Sve uplate se vrše u pošti ili banci u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS  na dan uplate na žiro račun Filološkog fakulteta 840-1615666-26, sa obaveznom naznakom “za Institut Konfucije”, u polju primalac uplate.

 

 
Više o ispitu HSK i HSKK možete pogledati na http://konfucije.fil.bg.ac.rs/hsk/

 

 

Kako biste se uspešno prijavili za željeni ispit potrebno je da se prvo obavezno registrujete na web-stranici www.chinesetest.cn i prijavite polaganje određenog nivoa ispita HSK/HSKK. Pročitajte uputstvo na sajtu i pratite korake za online registraciju i prijavu ispita.

 

Pored toga, neophodno je da potom popunite formular za prijavu HSK/HSKK ispita u prostorijama Instituta Konfucije. Na dan prijavljivanja ispita u prostorijama Instituta potrebno je da donesete uplatnicu, kao dokaz o izvršenoj uplati za izabrani nivo ispita.

 

Za sve nivoe ispita HSK 1-6 potrebno je pripremiti jednu fotografiju (40 mm x 30 mm).

 

Za ispit HSKK (početni-srednji-viši nivo) potrebno je doneti jednu fotografiju (40 mm x 30 mm).

 

Prilikom prijavljivanja na sajtu chinesetest.cn treba voditi računa o:

 

– napisati puno prezime i ime u polju 证件上姓名 (prezime i ime uneti latiničnim pismom sa ć, č, š, đ)
– u polju 中文姓名 upisati kinesko ime ukoliko imate, ali nije neophodno
– u polju 证件类型 (tip isprave): izabrati 身份证 lična karta, 护照 pasoš ili 居留证 boravišna dozvola
– u polju 证件号 upisati broj lične karte, pasoša ili boravišne dozvole u zavisnosti od toga šta ste izabrali u prethodnom polju 证件类型
– u polju 电话 upisati broj mobilnog telefona uz odgovarajući pozivni broj (za Srbiju +381 ili 00381)
– u polju 通讯地址 upisati ulicu i broj, opštinu, grad i državu
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

 

————————————————-
Institut Konfucije
Filološki fakultet
Studentski trg 3
Tel: 011 / 3284-595
http://konfucije.fil.bg.ac.rs 
U TOKU JE UPIS!
Prijavite se na kurseve jezika i borilačkih veština:
-početni
-srednji
-viši
-napredni
-prevođenje
-poslovni
-kineski raj (kurs za osnovce)
-kurs pisanja kineskih karaktera
-taiđi
Upis traje do 24. februara 2020. godine.
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________