Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

OSNOVNA STRUKTURA KINESKIH KARAKTERA (汉字的结构)

 

Kineski karakteri predstavljaju „kompozicija“ poteza. Od poteza se formiraju 540 osnovnih komponenti (bùshǒu) koje čine konstitutivne delove karaktera.

 

Kineski karakteri se, po poziciji komponenti u strukturi, dele na četiri vrste:

 

1. karakteri samostalne strukture (oko 3%): oni se sastoje od samo jedne komponente. Takvi primeri su: 女, 子.

 

2. karakteri strukture levo-desno (oko 65%): jedna od dve osnovne komponente se nalazi na levom, dok druga na desnom delu strukture. Takvi primeri su: 汉, 好.

 

3. karakteri strukture gore-dole (oko 23%): jedna od dve osnovne komponente se nalazi na gornjem delu karaktera, a druga u donjem. Takvi primeri su: 学, 字.

 

4. karakteri strukture spolja-unutra (oko 9%): jedna od dve osnovne komponente zaokružuje drugu. Takvi primeri su: 国, 回.

 
 
napisala Đin Sijaolei 
“学而不思则罔 ,思而不学则殆”

 
,,Učiti a ne misliti je iluzorno,
misliti a ne učiti je opasno."
 

孔子
Konfucije
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________