Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Od 2021. godine još tri nivoa HSK ispita

Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika kao stranog NR Kine (Hanban) od 2021. godine planira uvođenje još tri nivoa HSK ispita, čime se dobija sistem od 9 nivoa: 3 nivoa početnog, 3 nivoa srednjeg i 3 nivoa naprednog kineskog jezika.

 

Za nivoe VII, VIII i IX neće, međutim, postojati tri ispita –  radiće se jedan test, a u zavisnosti od broja osvojenih bodova na testu, kandidatu se dodeljuje sertifikat o znanju kineskog jezika VII, VIII ili IX nivoa.HSK test naprednog kineskog (nivoi VII, VIII i IX) namenjen je pre svega studentima i sinolozima koji žele da se u Kini na kineskom jeziku bave izučavanjem kineskog jezika i književnosti ili istraživanjem u nekoj drugoj naučnoj oblasti, kao i svim ostalim kandidatima koji imaju visok nivo znanja kineskog jezika. Kandidati su u stanju da razumeju komplikovanije tekstove i pismene i usmene sadržaje, kao i da aktivno učestvuju u diskusiji na bilo koju temu slobodno se koristeći zahtevnijim jezičkim konstrukcijama i vokabularom.

 

Za dodatne informacije i detalje o strukturi testa pratite objave na našem sajtu. 
U toku je prijavljivanje za ispite HSK i HSKK, koji će se održati u nedelju, 6. decembra 2020. godine.

 
Prijavljivanje se zatvara u petak 30. oktobra tekuće godine.
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________