Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

KOLIKO IMA KINESKIH KARAKTERA? (有多少汉字)

 

Sa istorijom dužom od pet hiljada godina, kinesko pismo pripada najstarijoj formi pisanog jezika u svetu. Tokom duge istorije razvoja pisma, Kinezi su u pojedinim periodima koristili i do 60.000 karaktera. Naravno, ukoliko eliminišemo alternativne pisane forme karaktera za istu reč, i ako izbacimo one koji su već „mrtvi“, odnosno, koji se više ne koriste, danas u stalnoj upotrebi imamo negde oko deset do dvadeset hiljada karaktera. Ukoliko savladate oko 2500 – 3000 najčešće upotrebljavanih, već možete da prepoznate 99% karaktera koji se koriste u novinama ili časopisima. Ukoliko ste, pak, vredni i naučite 3800 karaktera, postaćete pravi „znalac“ kineskog pisma. Tada za vas skoro da neće biti tajni u njihovom čarobnom svetu.

 
Znak za ljubav                                                                                                    Kineski znak za LJUBAV 
“学而不思则罔 ,思而不学则殆”

 
,,Učiti a ne misliti je iluzorno,
misliti a ne učiti je opasno."
 

孔子
Konfucije
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________