Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Kursevi


tmp5690-large
Institut Konfucije u Beogradu organizuje redovne kurseve kineskog jezika različitih nivoa. Upis na kurseve se organizuje dva puta godišnje, u prolećnom i jesenjem semestru. Svi jezički kursevi su u trajanju od tri meseca: od oktobra do januara i od marta do juna. Nastava za kurseve se održava dva puta nedeljno radnim danima u večernjim terminima (posle 18 h). Tečajevi kineskog jezika održavaju se u učionici Instituta Konfucije u Beogradu koja je opremljena najsavremenijom jezičkom laboratorijom. Nastavu drže kineski lektori i predavači sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Za svaki nivo se na početku ciklusa bira odgovarajući udžbenik iz fonda nastavnog materijala koje dostavlja Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika kao stranog NR Kine (Hanban). Institut Konfucije nastoji da formira male grupe, kako bi svakom polazniku kursa bilo posvećeno dovoljno pažnje. Na kraju izabranog kursa, polaznici polažu ispit i dobijaju sertifikat Instituta Konfucije u Beogradu, koji potvrđuje određeni nivo znanja kineskog jezika. Na sve kurseve možete se prijaviti putem mejla ili dolaskom u kancelariju Instituta radnim danima od 10 do 16 časova.
Pored tečajeva jezika, organizujemo i kurseve na kojima polaznici upoznaju različite aspekte kineske kulture. Ovi kursevi se organizuju u zavisnosti od raspoloživosti predavača i zainteresovanosti šire javnosti, a do sada su realizovani kurs kineskog kulinarstva, kurs kineske kaligrafije, kurs kineskog tradicionalnog slikarstva i kurs taiđija. Potrebno je najmanje pet prijavljenih polaznika kako bi se formirala grupa za jezičke kurseve ili kurseve iz oblasti kineske kulture. 

Kursevi kineskog jezika

Početni I / Početni II / Početni III
Polaznici uče da na jednostavan način izraze svoje mišljenje, osećanja i potrebe, uspostave osnovnu konverzaciju i pišu elementarne kineske karaktere i rečenice. Materijal koji se koristi u nastavi je Contemporary Chinese 1 i Contemporary Chinese 2.
Srednji I / Srednji II / Srednji III
Polaznici poboljšavaju svoju sposobnost konverzacije, čitanja i pisanja kineskih karaktera. Uče da se tečno izražavaju, čitaju i pišu. Materijal koji se koristi u nastavi je Contemporary Chinese 2 i Contemporary Chinese 3.
Viši I / Viši II / Viši III
Polaznici poboljšavaju svoje izražavanje o opštim temama, uče da se tečno izraze usmeno i pismeno, kao i da čitaju opšte i jednostavnije književne tekstove. Materijal koji se koristi u nastavi je Contemporary Chinese 4.

Napredni kurs
Kurs je namenjen studentima III i IV godine Filološkog fakulteta, ili polaznicima koji imaju položen ispit HSK 4 i više nivoe. Cilj kursa je obogaćivanje vokabulara iz različitih oblasti, a posebno iz kulture, politike, ekonomije, umetnosti i dr. kako bi se polaznici detaljnije upoznali s različitim oblastima života u savremenoj Kini. Nastavnik sam priprema nastavni materijal, tj. članke iz oblasti kulture, politike, ekonomije, umetnosti itd. i dostavlja ga polaznicima pre svakog časa zbog pripreme. Nastavnik daje detaljna objašnjenja tokom časa. Nakon svake obrađene lekcije predviđen je razgovor na datu temu.
Osnove poslovnog kineskog
Kurs je namenjen polaznicima koji imaju viši nivo znanja kineskog jezika. Predmet ovog kursa su: osnovna poslovna terminologija, komunikacija na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima, pismena i usmena poslovna korespondencija. Pored toga, polaznici se informišu o osnovama ekonomije i poslovanja u modernoj Kini i vode konverzaciju o ekonomiji, biznisu i menadžmentu. Kurs traje tri meseca, nastava se održava dva puta nedeljno u večernjim terminima.  Materijal koji se koristi u nastavi je China Panorama – Chinese for Business.
Putujte sa kineskim
Spremate se za put u NR Kinu? Želeli biste da savladate osnovne izraze na kineskom jeziku?
Kurs Putujte s kineskim je ono što Vam je potrebno. Na ovom kursu možete naučiti osnovna gramatička pravila kineskog jezika, usvojiti kineski izgovor i voditi elementarnu konverzaciju. Naučićete kako da se predstavite, da kažete koliko je sati, koji je dan i datum, kako da poručite jelo u restoranu, zamenite novac u banci, obavite kupovinu – i sve to na kineskom!
Pismeno i usmeno prevođenje
Kurs je namenjem polaznicima koji imaju viši nivo znanja kineskog jezika, a nastao je kao potreba da se diplomiranim studentima Grupe za kineski jezik omogući sticanje i usavršavanje znanja i veština pismenog i usmenog prevođenja. Na kursu se kombinuju teorijska i praktična nastava, a posebna pažnja se posvećuje obrazovanju prevodioca koji će moći da odgovori na konkretne prevodilačke zadatke. Cilj ovog kursa je poboljšanje sposobnosti polaznika za pismene i usmene prevode. Nastavnik pre svakog časa polaznicima kursa dostavlja pisani materijal iz oblasti književnosti, politike ili ekonomije, tj. video snimke iz datih oblasti radi pripreme. Na času polaznici pismeno prevode date tekstove, tj. vežbaju konsekutivno prevođenje uz pomoć i savete nastavnika. Kurs je namenjen studentima IV godine Filološkog fakulteta ili polaznicima koji imaju položeni najmanje 4. nivo ispita HSK. Kurs traje tri meseca, nastava se održava dva puta nedeljno u večernjim terminima.
Kineski raj: Kurs kineskog jezika za decu uzrasta od 6 do 10 godina
Institut Konfucije u Beogradu organizuje kurs kineskog  jezika Kineski raj za decu uzrasta od 6 do 12 godina. Nastava se održava subotom od 10.00 do 11.00 časova za početnu grupu, i od 11.00 do 12.00 časova za grupu koja je pohađala nastavu godinu dana u prostorijama Filološkog fakulteta u Beogradu (Studentski trg 3, 11000 Beograd). Cena kursa za tri meseca iznosi 8.400,00 dinara (bez uračunatog PDV-a), nastavni materijal (knjiga i radni listovi) se posebno kupuje. Kurs traje tri meseca, od oktobra do decembra, odnosno od marta do maja.
Na kursu Kineski raj mlađi polaznici usvajaju kineski jezik kroz interaktivne igre, kreativne radionice, pesme i recitacije. Materijal koji se koristi u nastavi je Chinese paradise/Hanyu leyuan. Dođite da zajedno otkrijemo kineski jezik i kulturu!

 Cene

Institut Konfucije u Beogradu nastoji da održava promotivne cene kurseva. Za sve jezičke kurseve postoji mogućnost plaćanja u tri mesečne rate. Prvu ratu za neke od željenih kurseva je neophodno uplatiti pre prvog časa, dok se ostale rate  uplaćujuza vreme održavanja kursa. Uplate se vrše na žiro račun Filološkog fakulteta840-1615666-26sa naznakom „za Institut Konfucije”. Uplatnice se kao dokaz o uplati dostavljaju sekretaru Instituta.

Početni I – 11000 /komplet udžbenika i audio materijala Contemporary Chinese 1 nije uključen u cenu/

Početni II – 11000 /komplet udžbenika  i audio materijala Contemporary chinese 1 nije uključen u cenu/

Početni III – 12000 /komplet udžbenika i audio materijala Contemporary Chinese 2 nije uključen u cenu/

Srednji I – 12000 /komplet udžbenika i audio materijala Contemporary Chinese 2 nije uključen u cenu/

Srednji II – 13000 /komplet udžbenika i audio materijala Contemporary Chinese 3 nije uključen u cenu/

Srednji III – 13000 /komplet udžbenika i audio materijala Contemporary Chinese 3 nije uključen u cenu/

Viši I / Viši II / Viši III – 14000 /komplet udžbenika i audio materijala Contemporary Chinese 4 nije uključen u cenu/

Napredni – 14000

Osnove poslovnog kineskog – 15000

Putujte sa kineskim – 10000

Pismeno i usmeno prevođenje – 15000

Kineski raj – 8400

Tai yi wuxing, gunshu – 7000

NAPOMENA: U CENE KURSEVA NIJE URAČUNAT PDV KOJI IZNOSI 20% I POTREBNO GA JE URAČUNATI PRILIKOM UPLATE RATA ZA KURSEVE!!!
NAVEDENE CENE SU ZA TRI MESECA KURSA!

Primer uplatnice

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUZMITE PRIJAVU ZA KURS

Kurs kineske kulture

Slojevitost modernog kineskog društva se teško da smestiti u unapred osmišljene okvire. Novi vek ne znači samo nominarno „novu Kinu“, koja po, umetničkim kreacijama, arhitektonskim zdanjima, naučnim inovacijama i kulturi svakodnevnog života, realno to jeste. Za nju nije toliko presudno sleđenje modernih tokova, koliko obnavljanje klasične kineske kulturne matrice. Samo kroz tradicionalne vrednosti i sadržaje ona stiče svoj puni identitet i sa njima postaje prepoznatljiva svetu. U eri globalizacije bez tih korena ona bi izgubila ne samo privlačnost i zavodljivost drevne civilizacije, već i svoju dušu. Kurs Kina: kulturni kaleidoskop vodi direktor Instituta Konfucije, prof. dr Radosav Pušić. Nastava se održava petkom od 19 časova u sali za sednice na prvom spratu Filološkog fakulteta.

Kurs taiđija

Taiđi je drevna kineska borilačka veština, čiji lagani i elegantni pokreti pokreću i uravnotežuju čovekovu unutrašnju energiju (ći), smatra se jednim od najdelotvornijih metoda za negovanje zdravlja tela i duha. Sistem vežbi taiđija je izvorno nastao kao borilačka veština u daoističkim i budističkim manastirima, tako da je on u sebi poneo i najdublje principe ovih učenja. Krajnji cilj vežbanja u taiđiju jeste dostizanje harmonije i sklada jina i janga, tela i duha.
Institut Konfucije je u septembru 2017. godine sa Wu Šu klubom Wu long gong fu, potpisao sporazum o saradnji i organizovanju kursa taiđija, ćigunga pet životinja, ba gua džang i formi mača (xuan men jian). Kurs Tai yi wu xing, biće organizovan u periodu od oktobra do decembra 2019. godine. (太乙五行拳, Tài yǐ wǔxíng quán) Tai Yi Wu Xing predstavlja dinamičnu, ali veoma meku kinesku borilačku formu koja je veoma slična danas već širom sveta poznatom Tai Ji-u, ali se zasniva na nešto drugačijim principima izvođenja. U Tai Yi sistemu izvođenje se sastoji u smeni brzog i sporog, snažnog i mekog pokreta, odnosno, u izdvajanju suprotnosti prilikom izvođenja. Cena kursa na mesečnom nivou iznosi 2000 dinara.
Sistem ovih vežbi je odličan način jačanja duha i tela, i preporučuje se osobama svih uzrasta. Za detalje u vezi sa kursevima pozovite nas na 011/3284595.

 Kurs tradicionalnog kineskog slikarstva

kurs slikarstva

Kinesko tradicionalno slikarstvo predstavlja jedinstvenu tehniku slikanja mastilom i vodom, koristeći kao i kineska kaligrafija: pirinčani papir, četkicu, mastilo i vodu. Kada se vodom razredi mastilo, slikar ima pred sobom paletu svetlih i tamnih boja. Pejzažni motivi preovladavaju u ovoj vrsti slikartsva. Kurs drži poznati kaligraf i slikar, profesor Li Đunming. Kurs traje od 12. oktobra do 8. januara, 10 dvočasnih predavanja. Cena kursa je 9000 dinara i uključuje sav potreban materijal.

Kurs kineske kaligrafije

kurs kaligrafije

Kineska kaligrafija je najcenjenija umetnost u Kini. Ona prati početke i razvoj kineskog pisma, sazreva tokom svoje duge istorije, prolazeći kroz različite forme i stilove, i postaje jedinstveni umetnički izraz. U kaligrafiji se koriste pirinčani papir, mastilo, voda i četkica. Od aprila 2009. godine Institut Konfucije u saradnji sa Univerzitetom za medije i komunikacije NR Kine, organizuje kurs kineske kaligrafije. Kurs drži poznati kaligraf i slikar, profesor Li Đunming. Kurs traje od 12. oktobra do 8. januara, ukupno ima 11 dvočasnih predavanja. Cena kursa je 6000 dinara i uključuje sav potreban nastavni materijal.

 

Kurs pisanja kineskih karaktera

kineski karakteri

Institut Konfucije u Beogradu od 2012. godine organizuje kurs pisanja kineskih karaktera. Kurs je nastao kao rezultat velikog interesovanja studenata I godine Grupe za kineski jezik i polaznika jezičkih kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije, i njihove želje da savladaju osnovne tehnike pisanja kineskih karaktera. U nastavi se koristi materijal Contemporary chinese 1-character book. Časovi se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta. Cena kursa na mesečnom nivou iznosi 2000 dinara.

Kurs zdravstvenog ćigonga

zdravstveni cigong

Institut Konfucije u Beogradu i Taiđićuen i ćigong klub Peng su u oktobru 2013. godine potpisali sporazum o zajedničkom organizovanju kursa zdravstvenog ćigonga. Sistem Ćigong vežbi je rezultat više hiljada godina istraživanja ljudskog tela putem preventivnih zdravstvenih praksi izraženih kroz fizičke vežbe, meditativne tehnike, kao i upotrebu teorije o Pet elemenata, sistema meridijana i energetskih tokova u telu. Tradicionalna kineska medicina i ljudi onog vremena su koristili ćigong vežbe da, pored jačanja tela, preventivno deluju na pojavu najčešćih bolesti, pospešujući imuni sistem putem direktnog uticaja na energetske tokove u telu, lučenje hormona i poboljšanje cirkulacije krvi i daha. Termini koje su upotrebljavali kao opis vežbi su prilično slikoviti i odraz su želje da se što tačnije prenese i predstavi osećaj tokom vežbanja. Sam naziv ćigong se sastoji od dve reči: Qi, odnosno ći, predstavlja univerzalnu energiju duha i tela Gong predstavlja naporan i disciplinovan rad. Jednostavan prevod termina ćigonga bi bio „rad na razvoju i proticanju energije duha i tela”. Jedan čas od 60 minuta u klubu Peng ima sledeću strukturu: Jibengong – osnovne vežbe istezanja, zagrevanja, pripreme tela, daha i uma učenje pravilnog disanja i držanja telaZhan Zhuang – vežbe statičkog ćigonga učenje i vežbanje sistema zdravstvenog ćigonga. Prvi sistem koji se uči je Ba Duan Jin. Treninzi su ponedeljkom i sredom od 18:00 do 19:00 č. u Resavskoj 35. Cena kursa na mesečnom nivou iznosi 30 evra. Za detalje u vezi sa kursom pozovite nas na 011/3284595.


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________