Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Almanah

Almanah Instituta Konfucije u Beogradu izlazi jednom godišnje kao dvobroj. Ideja da Institut pokrene svoj Almanah inspirisana je namerom da se ljubitelji kineske kulture i civilizacije u Srbiji i regionu povežu preko institutskog glasila, da dobiju mogućnost da kreativnim učešćem doprinesu međusobnom razumevanju Kine, Srbije i sveta.

Po strukturi i sadržaju Almanah Instituta Konfucije se grana u nekoliko pravaca:

1) Institutske strane (upoznavanje javnosti sa institutskim aktivnostima tokom proteklog perioda);

2) Susretanja: Kina i svet (sve što vezuje, spaja i razdvaja Kinu i druge naroda sveta; kako je svet gledao na Kinu u različitim periodima njene istorije i kako je spoznavao njenu civilizacijsku matricu);

3) Susretanja: Kina i Srbija (mozaik srpskog viđenja Kine preko brojnih putopisa, eseja, prevoda, materijalnih i duhovnih tragova kulturnog susretanja dva naroda);

4) Iz kineskog pera (iz pera kineskih autora prevodiće se zanimljivi sadržaji iz mitologije, filozofije, religije, umetnosti, nauke, ekonomije, politike, kulture svakodnevnog života, književnosti, itd.);

5) Kineski jezik i pismo (kao jedna od glavnih aktivnosti Instituta Konfucije jeste popularisanje kineskog jezika; čitaoce postepeno uvodimo u tajne kineskog jezika i pisma);

6) Zanimljiva Kina (razvija široku lepezu kineskog sveta, od: neolitskih kultura, kineske kuhinje, čaja, fengšuija, muzike, arheologije, primenjene umetnosti, alhemije, astrologije, značajnih kineskih pronalazaka, itd.).

Broj I-II (2010)

I Institutske strane

O Institutu Konfucije u Beogradu
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Odlomci iz dela Dva godišnja pisma iz Kine, za 1610. i 1611. godinu, koja su upućena Uvaženom Učitelju i Ocu Klaudiju Akvavivi, Starešini Isusove Družine, od Nikole Trigoa iz iste Isusove Družine, u Rimu, Bartolomeo Zaneti, 1615
Odlomak iz odeljka Misija u Nančeu
Viliam Milne, Retrospektiva prvih deset godina protestantske misije u Kini (1820.)
Aleksandar Hohlov, Pekinški dnevnik Semjona Čerepanova

III Susretanja: Kina – Srbija

Milutin Velimirović, Kalgan: vrata Mongolije (1938.)
Miroslav Mikalački, Stare kineske razglednice: reč kolekcionara,
Radosav Pušić, Vreme upisano u slikama
Stare kineske razglednice – album
Radosav Pušić, Budistički hram u Beogradu
IV Iz kineskog pera
Lin Jutang, Životni ideali (1935.)
Gu Hungming, Kineska žena ( 1914.)

V Naučimo kineski jezik

Đin Sjaolei, O kineskom jeziku i pismu

VI Zanimljiva Kina

Jelena Gledić, Kinesko kulinarstvo
Čang Guiđiang, Recepti za tri kineska jela
J.D.Bal, Mandarin (1915.)
J.D.Bal, Čaj (1925.)

Broj 3-4 (2011)

I Institutske strane

Institut Konfucije u Beogradu u 2010.
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

 

II Susretanja: Kina – Svet

Bertrand Rasel, Pitanje Kine – odabrana poglavlja

V. M. Aleksejev, Kako sam proučavao i proučavam Kinu
Hrišćansko obrazovanje u Kini: Izveštaj kineske komisije za obrazovanje iz 1921 – 1922

III Susretanja: Kina – Srbija

Sava Vladislavić, Tajna informacija o snazi i stanju kineske države(deo)
Ilija Marić, Indijska i kineska filosofija kod Srba u prvoj polovini devetnaestog veka

IV Iz kineskog pera

Hu Ši, Naučni duh i metod kineske civilizacije

V Naučimo kineski jezik

Ana Jovanović, Metaforički transferi značenja u kineskom jeziku korišćenje reči za delove tela u značenju delova konkretnih predmeta
Čen Judung, Analiza problema vezanih za usvajanje dinamičkih karakteristika tonova u standardnom kineskom jeziku

VI Zanimljiva Kina

Radosav Pušić, Rezanci kineskog kasnog neolita
Li Đunming, Kineska kaligrafija

Broj 5-6 (2012)

I Institutske strane

Institut Konfucije u Beogradu u 2011.
Confucius Institute in Belgrade in 2011. (na engleski prevela: Jelena Gledić)
2011年贝尔格莱德孔子学院活动介绍.
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Marko Polo, Milion (opis sveta) (sa italijanskog preveli: Mirka Zogović i Snežana Milinković)
Erl Kranston, Uspon i pad Zapadne intervencije u Kini (sa engleskog prevela: Draginja Marić)

III Susretanja: Kina – Srbija

Ivo Andrić, Putopis o Kini
Ilija Marić , Kineska i indijska filosofija kod Srba šezdesetih i sedamdesetih godina XIX veka

IV Iz kineskog pera

Đi Sijenlin, Sećanja jednog osamdesetogodišnjaka / Knjige i ja / Na grobu gospodina Hu Šičija (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
Dijalog o istočnoj mudrosti : Đi Sijenlin, Đijang Džongsin i Daisaku Ikeda (deo) (sa engleskog prevela: Draginja Marić)

V Naučimo kineski jezik

Ana Jovanović, Reči za delove tela u frazama kojima se izražavaju emocije – primer metonimijskih transfera u kineskom jeziku
Čen Judung, Izveštaj o razvoju „Baze izgovora jednosložnih reči studenata kineskog jezika“ i njena analiza (na kineskom)

VI Zanimljiva Kina

– Sanja Cekov, Li Đinhui i stvaranje kineske popularne kulture (deo monografije)
– Radosav Pušić, David i Zmaj: Jevreji u Šanghaju 1845–1945

Broj 7-8 (2013)

I Institutske strane

– Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2012. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2012年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2012
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Džon Djui i Elis Čipmen Djui, „Pisma iz Kine i Japana” (izbor),
u John Dewey & Alice Chipman-Dewey, Letters from China and
Japan, 1926 (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
– Najt Bigerstaf, „Prva kineska istraživačka misija poslata
u Evropu”, u Pacific Historical Review, No 4, 1937 (sa engleskog
prevela: Draginja Marić)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Moma Dimić, „Zima u Kini” (deo iz knjige Putnik bez
milosti, Beograd, 1991, str. 17–67)
– Ilija Marić, Indijska i kineska filosofija kod Srba
početkom XX veka

IV Iz kineskog pera

– Pang Cengju, Nobelova nagrada u rukama čoveka koji „ćuti”
(sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
– Mo Jen, Žabe (odlomak), (Mo Yan, Wa, Shanghai wenyi chuban she,
2012) (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
– Vang Dženg, Književnost bez granica (sa kineskog prevela:
Mirjana Pavlović)

V Naučimo kineski jezik

– Sara Komosar, Chengyu idiomi koji sadrže brojeve u kineskom
jeziku – strukturna analiza 175

VI Zanimljiva Kina

– Li Juejang, Priča o moći u kineskim visokobudžetnim
filmovima (sa kineskog prevela: Tamara Bokić)
– Beleška razgovora između Đin Junga i Ikede Daisakua (izbor)
(sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
– Misterija kulture Hemudu (sa engleskog prevela Milica
Stefanović)
– Radosav Pušić, Ruski emigranti u Šanghaju: 1917–1950

Broj 9-10 (2014)

I Institutske strane

– Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2013. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2013年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2013
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– F.M. Bejli, Sibir – Beiđing – Jangce (sa engleskog prevela:
Draginja Marić)
– Julian Konstantinovič Šucki, Istraživanja „Knjige promena”
(sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
– Albert Peri, Ruski (grčko-pravoslavni) misionari u Kini,
(1689–1917) (sa engleskog prevela: Draginja Marić)
– Rože Labon – Šangaj – moderni Vavilon
– Kineske žene (1937)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Bojan Vučković, Zapisi iz Kine
– Ilija Marić, Miloš Crnjanski i kineska filosofija
– Stevan Stanišić, Putničke crte: sibirskom željeznicom
na Daleki istok (Mandžurija–Kina)

IV Iz kineskog pera

– Đijang Kungjang, O estetici „Muzičkih zapisa” u okviru knjige
obreda (sa engleskog prevela: Ana Jovanović)
– Ćijen Džungšu, Kineska književnost (sa engleskog prevela:
Jelena Despotović)
– Mo Jen, Prva ljubav
– Lin Jutang, Istorija štampe i javnog mnjenja Kine
(sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

V Naučimo kineski jezik

– Đin Sjaolei, Kontrastivna analiza dopuna u kineskom i
srpskom jeziku
– Bojana Pavlović, Promjene prijedloga u predmodernom i
modernom kineskom jeziku

VI Zanimljiva Kina

– Sara Komosar, Tri boje Kine: crvena, bela, žuta
– Radosav Pušić, Džez u Šanghaju 1934
– Jelena Despotović, Novogodišnji festivali u Kini
– Nenad Burgić, Kineska kaligrafija: dinamika

Broj 11-12 (2015)

I Institutske strane

– Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2014. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2014年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2014
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
Pozdravno pismo predsednika NR Kine Si Đinpinga
Pozdravno pismo premijera NR Kine Li Kećijanga
Nagrađeni pismeni sastavi na temu „Kina i ja”
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Pejson Dž. Trit, Šanghaj, 28. januar 1932. godine (sa engleskog
prevela: Jelena Gledić)
– Kineski studenti i religijsko buđenje Kine: Hrišćanstvo i
religijske potrebe Kine:
V. P. Vei, Cilj Konferencije
Čeng-fu Vang, Potreba Kine za hrišćanstvom u političkom
životu
I. Suen Si, Potreba Kine za hrišćanstvom u društvenom životu
J. C. Mei, Potreba Kine za hrišćanstvom u ličnom životu
P. S. Čang, Jevanđelje u Kini (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
– Džordž Ernest Morison, Australijanac u Kini ‒ izabrana
poglavlja (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Forum: Srbija – Kina (27. oktobar 2014. godine)
Sun Šoušan, Put svile vodi nas do ostvarenja snova, razmena u
kulturi vodi nas u budućnost (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)
Vladislav Bajac, Srbija – Kina: Izdavaštvo i kulturni razvoj
Pan Kaisijung, Učvršćujemo tradicionalno prijateljstvo,
zajedno stremimo novom razvoju (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)
Mladen Vesković, Veze Srbija – Kina
Radosav Pušić, Srbija – Kina: kulturne i istorijske veze
kroz prizmu prevedenih i pisanih dela
Lao Ma, Idemo putem koji se neprekidno proširuje i
produžava (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)
Zoran Avramović, Kako politički i ekonomski faktori
dve zemlje utiču na kulturni razvoj i razmenu
A Lai, Kineska književnost i ja u svemu tome (sa kineskog
preveo: Zoran Đorđević)
Simeon Pobulić, Poseta delegacije SFRJ NR Kini 1974. godine
Odnosi Jugoslavija – Kina
Razgovor delegacije Skupštine SFRJ sa Deng Sijaopingom,
potpredsednikom Vlade Kine, na dan 24. septembra 1974. godine

IV Iz kineskog pera

– Đija Pingva, Meseče (sa kineskog preveo: Bojan Tarabić)
– Sijao Hung, Snežni dan (sa kineskog prevela: Mila Zeković)
– Mou Congsan, Život na putu: dalje od sebe (sa engleskog
prevela: Jelena Gledić)
– Šu Ting, Voljena domovino moja (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)

V Naučimo kineski jezik

– Ernest Fenoloza, Kineski karakteri kao nosioci poezije –
izabrani odeljci (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
– Džang Đing, Promišljanje o strategiji obučavanja lokalnih
nastavnika kineskog jezika (sa kineskog prevela: Đin Sijaolei)

VI Zanimljiva Kina

– Đin Sijaolei, Shvatanje vremena i prostora u
tradicionalnoj kineskoj kulturi
– Kineske planine, ravnice i kotline (Iz knjige: „Sve što
bi trebalo da znate o kineskoj geografiji“, Beiđing, 2006; sa
kineskog prevela Ana Jovanović)
– Rana kineska istorija (Iz knjige: „Sve što bi trebalo da znate o
kineskoj istoriji“, Beiđing, 2006; sa kineskog preveo Jovan Čavoški)
– Arhitektura stare Kine, Kineska zanatska umetnost
(Iz knjige: „Sve što bi trebalo da znate o kineskoj kulturi“,
2007; sa kineskog prevela Jelena Gledić)

Broj 13-14 (2016)

I Institutske strane

– Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2015. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2015年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2015
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Sven Hedin, Iz putopisa „Transhimalaji” (prevod s nemačkog
Jan Krasni i Slavica Stojanović)
– Necenzurisan izveštaj iz Kine, Izbor, br. 5, 1938
– Artea Panajotović, Daoistički koreni shvatanja slobode u
pripoveci ’Dan uoči revolucije’ Ursule Le Gvin
– Aleksandar Andrejev, Ruski budisti na Tibetu, od kraja
devetnaestog veka do 1930. godine (prevod s engleskog Artea
Panajotović)
– Šigehisa Kurujama, Tragajući za smislom života (poglavlje iz
knjige) (prevod s engleskog Anka Rađenović)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Paja Radosavljević, Duh kineske kulture i civilizacije, Misao,
god. V, sveska 85/86, Beograd, 1923

IV Iz kineskog pera

– Mo Jen, Čovek i zver (prevod s kineskog Mirjana Pavlović)
– Pang Pu, Dvadeset prvi vek i Istočna Azija (prevod s
engleskog Ana Jovanović)
– Kang Sijangge, Intervju s istaknutim filozofom i misliocem
gospodinom Pang Puom (prevod s kineskog Ana Jovanović)

V Naučimo kineski jezik

– 金晓蕾,新HSK与FCE考试的比较
– Pravila fonetske transkripcije slogova kineskog jezika na
srpski jezik

VI Zanimljiva Kina

– Florence Loebel, Humor – neprijatelj Kineza, Izbor, br. 5,
1938
– Birger Bulin, Nova poseta zapadnim pećinama u Dunhuangu,
Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 1, No. 2 (Jul, 1936) (prevod
s engleskog Artea Panajotović)
– Grupa autora, Istorija svile – izabrana poglavlja (prevod s
engleskog i kineskog Jelena Gledić)
– Radosav Pušić, Ven (šara): ishodište poetskog i književnog
izraza Kine
– Grupa autora, Istorija akrobatike, izabrana poglavlja (prevod
s engleskog i kineskog Jelena Gledić)

Broj 15-16 (2017)

I Institutske strane

Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2016. godinu
贝尔格莱德孔子学院2016年工作情况
Confucius Institute in Belgrade in 2016
Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Si Đinping, Zajedno preuzeti odgovornost vremena i
unaprediti globalni razvoj (govor kineskog predsednika na
Svetskom ekonomskom forumu, Davos, 17. januar 2017)
(sa engleskog prevela Artea Panajotović)
Kina – Arapski svet
Anđelka Mitrović, Islam u Kini
Jelena Babić, Barut: još jedna priča
Dajana Ajub, Arapski putopisi o Kini: Ibn Batuta
Putopis Ibn Batute o Kini (sa arapskog prevela Dajana Ajub)

III Susretanja: Kina – Srbija

Kineski pesnici o Beogradu i Srbiji
– Džang Sijanghua: Pada li sneg Beograde?
Zbogom Beograde
Suveniri
Čaj ne govori
(s kineskog preveo Radosav Pušić)

– Šao Jensjang: Opraštam se od Beograda
(s kineskog preveo Radosav Pušić)
– Li Ćing: Prvi put u Beogradu
(s kineskog preveo Radosav Pušić)
Danilu mom velikom detetu
Pesma đerdan
(sa engleskog prevela Krinka Vidaković Petrov)

Kina u pesmama srpskih pesnika
– Stevan Raičković: Uspomene iz Kine II
Uspomene iz Kine III
Uspomene iz Kine VI
– Miodrag Pavlović: Bez naslova

IV Iz kineskog pera

– Lu Sin, Zavičaj (s kineskog preveli: Đin Sjaolei,
Radosav Pušić)
– Lao Še, Stara ugledna prodavnica (s kineskog preveli:
Đin Sjaolei, Radosav Pušić)

V Naučimo kineski jezik

– Vilhelm von Humbolt, Pismo gospodinu Abelu Remiza o prirodi
gramatičkih oblika uopšte i o duhu kineskog jezika posebno
(1826) (s francuskog preveo Branko Rakić)

VI Zanimljiva Kina

– Denis Vilmont, Mingmen/ Dantijen: stanište mudrosti,
centar moći (sa engleskog prevela Anka Rađenović)
– Lu Guidžen i Džozef Nidam, Zapisi o bolestima u staroj Kini
(sa engleskog prevela Jelena Gledić)
– Artur Henderson Smit, Osobine Kineza (sa engleskog prevela
Milena Bojović)

Broj 17-18 (2018)

 

I Institutske strane

– Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2017. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2017年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2017
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Ivana Pražić, Od južne Kine do istočne Afrike: Sedam
pomorskih ekspedicija admirala Dženg Hea
– Perl Bak, Kineske žene: njihov položaj u današnjoj Kini
Izvor: Pacific Affairs, Vol. 4, No. 10 (Oct., 1931)
(sa engleskog prevela: Anka Rađenović)
– Sofija Čin Zen, Kineska žena u modernom svetu
Izvor: Pacific Affairs, Vol. 2, No. 1 (Jan., 1929)
(sa engleskog prevela: Anka Rađenović)
– Milena Jakovljević, Nova žena Kine i njena lica: dvadesete
godine dvadesetog veka i rano lice Ding Ling

III Susretanja: Kina – Srbija

– Jelena Ljalja Velimirović, Jedna Srpkinja na Dalekom istoku
– Miodrag Pavlović, Putni zapisi iz Kine
– Vladimir Pištalo, Tvit iz Pekinga

IV Iz kineskog pera

– Lin Jutang, Autobiografija (odlomak) (sa kineskog prevela:
Ana Jovanović)
– Ši Džecun (施蛰存), Feng Dži (冯至), Pesme prvog talasa
kineskog modernizma (sa kineskog preveo: Zoran Skrobanović)

V Naučimo kineski jezik

– Čangfu Čang, Jihai Čen, Zapadnjački računari i kineski
karakteri: Nedavne debate o reformi kineskog pisma
(sa engleskog prevela: Dajana Ajub)

VI Zanimljiva Kina

– Edvard Karter, Mei Lanfang u Americi
Izvor: Pacific Affairs, Vol. 3, No. 9 (Sep., 1930)
(sa engleskog prevela: Anka Rađenović)
– Frenk Ninkovič, Fondacija Rokfeler: Kina i kulturna promena
Izvor: The Journal of American History,
Vol. 70, No. 4 (Mar., 1984)
(sa engleskog prevela: Artea Panajotović)
– Bojan Cvetković, Zajedničke karakteristike i razlike u
shvatanju države i pravnog sistema najvažnijih struja u
kineskoj klasičnoj političkoj filozofiji
– Stiven Harel, Koncept sudbine u kineskoj narodnoj ideologiji
Izvor: Modern China, Vol. 13, No. 1, Symposium on Hegemony
and Chinese Folk Ideologies, Part I (Jan., 1987)
(sa engleskog prevela: Artea Panajotović)
– Radosav Pušić, Telo kao ishodište filozofije stare Kine
– Li Sija, Vera u besmrtnost izložena u delu
Unutrašnja poglavlja Baopucija i njeno ishodište
(sa kineskog prevela: Ana Jovanović)

Broj 19-20 (2019)

 

I Institutske strane

– Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2018. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2018年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2018.
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Č. L. Sija, Reorganizacija obrazovanja u Kini
(komentari na Izveštaj misije Društva naroda)
(sa engleskog prevela: Olivera Golijanin)
– Šarlot L. Bihan, Feminizam i nacionalizam u kineskoj ženskoj štampi od 1902. do 1911. godine
(sa engleskog prevela: Artea Panajotović)
– Džou Hungju, Čen Đingžung, Pol Monro i obrazovanje u modernoj Kini
(sa engleskog prevela: Anka Rađenović)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Vlado Šestan, Moj susret sa Kinom
– Kina u dečjim očima
– Milan Jovanović Morski, Tamo amo po istoku

IV Iz kineskog pera

– Sun Jatsen, Tri principa naroda
(sa engleskog prevela: Ana Jovanović)
– Jang Lan u razgovoru s Đin Jungom: Jedan svestrani život
(sa kineskog prevela: Ana Jovanović)

V Naučimo kineski jezik

– Sara Komosar, Jelena Despotović, Pregled
lingvokulturoloških istraživanja u Kini sa osvrtom na
termine zmaj i aždaja u kineskom i srpskom jeziku
– Kristina Mišić, Jelena Despotović, Implementacija novih
tehnologija u nastavi kineskog jezika

VI Zanimljiva Kina

– Liza Karduči, Vispreni solo ples
(sa engleskog prevela: Olivera Golijanin)
– Milena Jakovljević, He Džen – (anarhistička) alternativa
kineskoj modernosti u prvoj deceniji XX veka
– Ema Petrović, Evroazijska susretanja: Kina u turskoj
perspektivi
– Jen Venming, Visokorazvijena kultura bronze
(sa engleskog preveo: Slobodan Damnjanović)

Broj 21-22 (2020)

I Institutske strane

– Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2019. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2019年工作况
– Confucius Institute in Belgrade in 2019
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Jevreji u Šanghaju (iz starih časopisa i arhiva)
Američko-jevrejski zajednički odbor za distribuciju,
Njujork, 1945
Pismo Džejmsa H. Kilija mlađeg
Lora L. Margolis, Trka s vremenom u Šanghaju
– Endru F. Džounz, Crnačka internacionala – beleške o kineskom dobu džeza
– Bak Klejton, Svet džeza: Šanghaj
– Džang Šaovei, Feministički pokret u Kini
– Milena Jakovljević, Kineski anarhizam u Tokiju ili čudesna sudbina Liju Šipeija

III Susretanja: Kina – Srbija

– Mihajlo Anđelić, Veići u Srbiji
– Blagoje Bogavac, Kroz Beiđing

IV Iz kineskog pera

– Gao Minglu, Umetnički pokret Novi talas iz 1985 . godine
– Prepis intervjua s Gao Mingluom
– Džang Žunmei, O opravdanosti Li Cehouovog filozofskog stanovišta o ’kulturi optimizma’

V Naučimo kineski jezik

– Radosav Pušić, Kineski karakteri: pogled na svet

VI Zanimljiva Kina

– Si Đinping, Tri faze proučavanja; Kinesko čudo; Književna Kina
– Ema Petrović, Osmanlije na Putu svile
– Džeremi I. Tejlor, Karikatura i kolaboracija u Kini za vreme rata: mobilizacija kineskih karikaturista pod japanskom okupacijom

Broj 23-24 (2021)

I Institutske strane

–– Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2020. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2020年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2020
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Gregor Benton, Lu Sjun, Lav Trocki i kineski trockisti
– Livija Kon, Večni život u daoističkom misticizmu
– Milena Jakovljević, Kineski doček novog veka u Tokiju: feminizam i nacionalizam
– Nada Sekulić, Božansko i ljudsko u procesu nastajanja kineskog carstva
– Edvard S. Krebs, Kineski anarhizam
– Beri C. Kinan, Predmet Studije Kine u vremenu STEM-a

III Susretanja: Kina – Srbija

– Radosav Pušić, Kulturnoistorijske veze Kine i Srbije: 1725–1975
– Slobodan Unković, Kina u mojim očima
– Miomir Udovički, Kina: nekad i sad

IV Iz kineskog pera

– Hu Ši, Azija i globalni svetski poredak
Osnivač moderne Kine: Priča o Sun Jatsenu
– Bo Jang, Sloboda
Povratak književnim krugovima
– Gregor Benton, Dženg Čaolin: poezija, politika, život
– Mu Sin, Sutra ne idem u šetnju
– Mu Sin, Izbor iz poezije

V Naučimo kineski jezik

– Đin Sijaolei, Glagolsko vreme i aspekt u savremenom kineskom jeziku

VI Zanimljiva Kina

– Hu Ši, Uspostavljanje konfucijanizma kao državne religije za vreme vladavine dinastije Han
Konfucijanizam
– Artea Panajotović, Dvajt Godard: od hrišćanskog misionara do posvećenika budizma
– Livija Kon, Košin: isterivanje daoističkih demona budističkim sredstvima
– Cai Fang, Nova normala kao nosilac novih mogućnosti

Broj 25-26 (2022)

I Susretanja: Kina – Svet

– Ginter Volfart, Hajdeger i Lao Ci: Vu (Ništa) – o jedanaestom poglavlju Dao de đinga
– Grejam Parks, Lao-Džuang i Hajdeger o prirodi i tehnologiji
– Milena Jakovljević, He Džen i njena ogledala
– Luminita Balan, Sjun Cijeva teorija o ljudskoj prirodi
– Aleksandar Storožuk, Istorijski i književni aspekti priča „Božanstvo gra da” u okviru Čudesnih priča
– Radosav Pušić, Bronzana ogledala: kosmička vest

II Susretanja: Kina – Srbija

– Dragi Stamenković, Sa puta po Kini (odlomak)

III Iz kineskog pera

– Radosav Pušić, Izbor iz savremene kineske poezije: dva kineska pesnika – Gu Čeng i Haici
– Vei Ji i Ši Juhua, Razgovor sa Li Cehouom (Li Zehou): tih i pred životom i pred smrti

IV Naučimo kineski jezik

– Sijaolei Đin, „Rečenica neprekidnog toka” u narativnom diskursu kineskog jezika

V Zanimljiva Kina

– Ser Aurel Stajn, Relikvije Centralne Azije na kineskom drevnom Putu svile
– Milena Nikolić, Percepcija pojma harmonije iz perspektive klasičnog konfucijanizma
– Mihajlo Stamenković, Formalni poredak Ji Ćing heksagrama, Lajbnicov binarni račun i sistemi modusa Aristotelovih silogističkih figura
– Nemanja Jovanović, Veza između umetnosti (lepote) i askeze na primeru Han Šana
– Fu Čunglan, Urbana istorija Kine: Tijenđin; Pregled urbanog razvoja dinastije Juen

VI Iz sinološke riznice

– Radosav Pušić, Robert Hans van Gulik: život i delo


 

Nemoj mi puniti pehar
 
prekrasnim vinom boje ćilibara,
 
Još ga nisam ni sipala
 
a već sam njime opijena;
 
Večernji vetar donosi
 
zvuke zvona iz daljine.
 

Li Ćingdžao
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________