Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Raspored časova Instituta Konfucije

 

 RASPORED ČASOVA INSTITUTA KONFUCIJE U BEOGRADU (27. ciklus)

贝尔格莱德孔子学院第二十七期汉语短期班课程表

(7. oktobar – 27. decembar 2019.)

2019年10月7日 – 12月27日)

NAZIV KURSA I VREME

课程与时间

MESTO

地点

NASTAVNICI

教师

POČETNI I A

初级1 A

ponedeljak 周一

18.00 – 19.30

ANEKS IZMEĐU II I III SPRATA Jelena Despotović

叶子

sreda 周三

18.15 – 19.45

UČIONICA 24a

24a教室

Yan Libin

闫丽彬

POČETNI I  B

初级1 B

ponedeljak 周一

19.30 – 21.00

ANEKS IZMEĐU II I III SPRATA Jovana Dubonjac

优万娜

sreda 周三

19.45 – 21.15

UČIONICA 24a

24a教室

Sun Yimeng

孙艺萌

POČETNI II A

初级 2 A

utorak 周二

19.45 – 21.15

UČIONICA 24a

24a教室

Jovana Dubonjac

优万娜

petak 周五

18.15 – 19.45

ANEKS IZMEĐU II I III SPRATA Yan Libin

闫丽彬

POČETNI II B

初级 2 B

utorak 周二

18.15 – 19.45

UČIONICA 24a

24a教室

Vlada Brankov

乌拉大

petak 周五

18.00 – 19.30

UČIONICA 27

27教室

Sun Yimeng

孙艺萌

POČETNI III 

初级 3

sreda 周三

18.00 – 19.30

ANEKS IZMEĐU II I III SPRATA Kristina Mišić

楚楚

petak 周五

19.45 – 21.15

ANEKS IZMEĐU II I III SPRATA  Chen Lili

陈利利

SREDNJI I

中级 1

utorak 周二

18.00 – 19.30

ANEKS IZMEĐU II I III SPRATA Sara Komosar

萨拉

četvrtak 周四

19.30 – 21.00

UČIONICA 27

27教室

Zhao Yang

赵阳

SREDNJI II

中级 2

ponedeljak 周一

19.30 – 21.00

UČIONICA 27

27教室

Kristina Mišić

楚楚

sreda 周三

19.30 – 21.00

ANEKS IZMEĐU II I III SPRATA Zhao Yang

赵阳

VIŠI I

高级 1

utorak 周二

18.00 – 19.30

UČIONICA U INSTITUTU

孔院教室

Ana Jovanović

安娜

četvrtak 周四

18.00 – 19.30

UČIONICA 27

27教室

Yan Libin

闫丽彬

VIŠI II

高级 2

utorak 周二

18.00 – 19.30

UČIONICA 27

27教室

Una Mišković

乌娜

četvrtak 周四

19.30 – 21.00

UČIONICA U INSTITUTU

孔院教室

Sun Yimeng

孙艺萌

POSLOVNI -PREVOĐENJE

商贸-翻译

utorak 周二

16.30 – 18.00

UČIONICA U INSTITUTU

孔院教室

 Jin Xiaolei

金晓蕾

 

POSLOVNI -PREVOĐENJE

商贸-翻译

 

četvrtak 周四

18.00 – 19.30

UČIONICA U INSTITUTU

孔院教室

Ana Jovanović

安娜

KINESKI RAJ I

汉语乐园 1

subota 周六

10.00 – 11.00

UČIONICA U INSTITUTU

孔院教室

 Milena Bojović

米莱娜

KINESKI RAJ II

汉语乐园 2

subota 周六

11.00 – 12.00

UČIONICA U INSTITUTU

孔院教室

Milena Bojović

米莱娜

TAI YI WUXING

太乙五行

ponedeljak 周一

20.00 – 21.00

OŠ Skadarlija

Francuska 26

 Nada Maćig Sekulić
TAI YI

WUXING

太乙五行

četvrtak 周四

20.00 – 21.00

OŠ Skadarlija

Francuska 26

Nada Maćig Sekulić 
“学而不思则罔 ,思而不学则殆”

 
,,Učiti a ne misliti je iluzorno,
misliti a ne učiti je opasno."
 

孔子
Konfucije
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________