Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Radionice kaligrafije u Narodnom muzeju

Institut Konfucije u Beogradu je 9. februara 2019. godine, u saradnji sa Narodnim muzejom, organizovao dve radionice: radionicu kaligrafije za decu i radionicu kaligrafije za odrasle. Obe radionice su nastale kao rezultat saradnje Instituta Konfucije u Beogradu i Narodnog muzeja u sklopu izložbe Sva lica kulture: Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine.

Posetioci su na radionicama imali priliku da čuju priču o nastanku i razvoju kaligrafije u Kini, kao i legende i anegdote o nastanku kineskog pisma i poznatom kineskom kaligrafu Vang Sidžiju (Wang Xizhi), ali i da se upoznaju sa priborom potrebnim za kaligrafiju. Nakon uvodnog predavanja, lektorka iz Kine, Vang Jue (Wang Yue), je posetiocima pokazala kako se pravilno drži četkica, a nakon toga i kako se ispisuju kineski karakteri. Deca su imala priliku da ispišu karaktere 人rén (čovek) i 日rì (sunce), dok su stariji posetioci imali priliku da napišu dva kineska idioma, 天地人和 tiān dì rén hé (priroda i čovek su u harmoniji) i 天人合一 tiān rén hé yī (čovek je sastavni deo prirode). 

Nakon radionice kaligrafije, posetioci su mogli i da pogledaju gostujuću izložbu Nacionalnog muzeja Kine, Sva lica kulture: Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine. 

Lektorka iz Kine, Vang Jue, pokazuje učenicima kako se pravilno drži četkica za kaligrafiju

Deca ponosno pokazuju svoje radove

Radionica kaligrafije za odrasle – uvodno predavanje

Lektorka Vang Jue pokazuje posetiocima ispisivanje kineskih karaktera 人,天,地 i 和

Nastavnik Instituta Konfucije u Beogradu objašnjava posetiocima pravila ispisa kineskih karaktera

Posetioci pokazuju svoje kaligrafske ispise


 

Ko zna dokle može,
bogat je.
Ko snažno stremi,
strastima se podaje.
Ko koren ne izgubi,
dugovečan je.
Ko umre a smrt ga ne zakloni,
besmrtan je.

Lao Ci

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________