Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Promena tona u kineskom jeziku(汉语的变调)

 

Promena tonova ukazuje da se slogovi u kineskom jeziku skladno uklapaju u govorni tok, a kada se oni povezano izgovaraju, tonska vrednost nekih od njih pada pod uticaj tonske vrednosti tonova koji idu iza njih, tako da se oni menjaju i njihova tonska vrednost je drugačija od one koju imaju kada se samostalno izgovaraju. Na našem onlajn kursu u tabeli novih reči navodićemo osnovnu vrednost tona, dok će se u rečenicama u tekstu lekcije navoditi promene tonova, kako bi se olakšalo učenje. U kineskom jeziku postoji nekoliko načina promena tonova:

1. Promena trećeg tona

 1. Kada se dva treća tona nađu jedan do drugog, prvi od njih prelazi u drugi ton. Na primer: 你好 nǐ hǎo se    izgovara kao níhǎo:
 2. Kada se tri treća tona nađu jedan do drugog, prva dva treća tona prelaze u drugi ton. Na primer: 我很好 wǒ hěn hǎo se izgovara wó hén hǎo:
 3. Kada se treći ton nađe ispred prvog, drugog i četvrog tona, izgovara se samo prva polovina trećeg tona (silazni  ton) i tonska vrednost 214 prelazi u 211. Pogledajmo primer: 你是 nǐshì se izgovara na sledeći način :

(isprekidana linija predstavlja deo tona koji se ne izgovara)

 

2. Promena četvrtog tona

 

Kada se dva četvrta tona nađu jedan do drugog, prvi od njih se izgovara u polovini svoje tonske vrednosti. Tonska vrednosti 51 prelazi u 53. Na primer: 教室 jiàoshì se izgovara ovako:

(isprekidana linija predstavlja deo tona koji se ne izgovara)

 

3. Promena tona reči yi (yī, jedan)

 1. Kada se yi nađe ispred četvrtog tona, njegov osnovni ton prelazi u drugi ton. Primer: 一个 yī gè se izgovara yí gè:
 2. Kada se yi nađe ispred prvog, drugog i trećeg tona, njegov osnovni ton prelazi u četvrti ton. Pogledajmo primer: 一起 yī qǐ se izgovara yì qǐ.
 3. Kada se yi nađe između reči, kao što je slučaj sa udvajanjem glagola, njegov osnovni ton prelazi u neutralan ton. Na primer: 说一说 shuō yī shuō se izgovara shuō yi shuō. 
 4. Kada se yi upotrebljava samostalno ili na kraju reči i rečenice, ne dolazi do promene njegove osnovne tonske vrednosti, odnosno izgovara se u prvom tonu. Na primer: 十一(shí yī)、一一
  得一(yī yī dé yī)
  .

 

4. Promena rečce za negaciju bu (不bù)

 1. Kada se bu nađe ispred četvrtog tona, njegov osnovni ton prelazi u drugi ton. Na primer: 不是 bù shì se izgovara bú shì. 
 2. Kada se bu nađe između reči, njegov ton prelazi u neutralan ton. Na primer: 是不是 shì bù shì se izgovara shì bu shì – 
  .

 


 
Istinite reči nisu lepe,
lepe reči nisu istinite.
Dobri se ne spore,
raspravi vični nisu dobri.
Znalci nisu sveznalice,
sveznalice nisu znalci.
Mudrac ne zadržava ništa,
ljudima daje da više imaju,
što više daje to je bogatiji.
Dao neba
korist donosi i ne povređuje;
dao mudraca
iako delatan, ne sukobljava se.

Lao Ce

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________