Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Predavanje u Biblioteci grada Beograda – Ideje o državi i pravu u kineskoj klasičnoj političkoj filozofiji

Institut Konfucije u Beogradu je 10. juna 2019.  u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda organizovao predavanje pod nazivom Ideje o državi i pravu u kineskoj klasičnoj političkoj filozofiji.  Predavanje je održao Bojan Cvetković, ministar savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova RS.

Predavač je govorio o najznačajnijim kineskim filozofskim školama i njihovom uticaju na kinesko društvo, odnosno politiku. Predavač je pomenuo najuticajnije filozofske struje iz ovog, tzv. klasičnog perioda (konfucijanizam, taoizam, mohizam i legalizam), koje su bile od presudnog značaja za celokupan razvoj kineske misli. Konfucijanstvo se ističe kao jedan od najuticajnijih filozofskih pravaca, a predavač je naveo i metode uspešnog vladanja koji su bili promovisani u ovim školama mišljenja. Jedan od primera je da konfucijanstvo nije podrazumevalo kaznu kao metod kojim bi se nešto naučilo, već se isticala snaga primera koja je bila put ka uspešnom učenju i vladanju.

Predavač je takođe naveo da su savremena Kina i kinesko društvo išarani različitim školama mišljenja iz doba stare Kine i da se naročito u politici, te šare, uz malo izučavanja mogu uočiti. Posetioci su nakon predavanja imali priliku da porazgovaraju sa predavačem o politici NR Kine i položaju kineske filozofije u njoj.

 


 

Institut Konfucije u Beogradu neće raditi
od 18. jula do 16. avgusta tekuće godine.
Prvi radni dan nakon letnje pauze je
ponedeljak, 19. avgust.

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________