Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Konkurs za stipendije Instituta Konfucije (2018)

 

U cilju promovisanja i unapređivanja Instituta Konfucije, podizanja nivoa znanja kineskog jezika i kineske kulture kod polaznika kineskog jezika, kao i obrazovanja stručnih kadrova za nastavu kineskog jezika kao stranog, Glavna uprava Instituta Konfucije NR Kine (HANBAN) i Institut Konfucije u Beogradu otvaraju konkurs za stipendije Instituta Konfucije za 2018. godinu.

I Vrste stipendija
1. Stipendija za usavršanje kineskog jezika – četiri nedelje
2. Stipendija za usavršanje kineskog jezika – jedan školski semestar (pet meseci)
3. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedna akademska godina (jedanaest meseci)
4. Master stipendija za profesore kineskog jezika kao stranog – dve akademske godine

Napomene:
1. Kandidati moraju biti srpski državljani.
2. Kandidati moraju biti dobrog mentalnog i fizičkog zdravlja.
3. Kandidati moraju biti starosti između 16 i 35 godina (profesori kineskog jezika koji konkurišu za master stipendiju mogu biti starosti do 45 godina).
4. Potrebno je da kandidati poseduju diplome o završena dva kursa pri Institutu Konfucije u Beogradu (odslušana dva semestra).

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – četiri nedelje

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od četiri nedelje namenjena je uspešnim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije u Beogradu.
Vreme trajanja: četiri nedelje

Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje sertifikat o položenom HSK ispitu i da nema prethodno iskustvo studiranja u NR Kini.

Napomena: Za stipendiju za usavršavanje kineskog jezika – četiri nedelje kandidati se ne mogu prijaviti na Univerzitetu za medije i komunikacije već na drugim univerzitetima koji taj program imaju u opticaju, na internet stranici http://cis.chinese.cn nalazi se spisak univerziteta i stipendija koje su u opticaju za sve univerzitete u NR Kini.

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedan školski semestar
Vreme trajanja: jedan semestar (pet meseci).

1. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena je uspešnim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije u Beogradu.
Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje položen III nivo HSK ispita, ne manje od 210 poena i sertifikat o položenom HSKK ispitu.

2. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena kandidatima koji žele da pohađaju kurseve iz kineske medicine i taiđija.

Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje sertifikat o položenom HSK ispitu.

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedna školska godina

Jednogodišnja stipendija za usavršavanje kineskog jezika namenjena je uspešnim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije.

Vreme trajanja: jedna školska godina (jedanaest meseci).

1. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji žele da usavršavaju znanje kineskog jezika i planiraju da se bave podučavanjem kineskog jezika kao stranog.
Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje položen III nivo HSK ispita, ne manje od 270 poena (nakon isteka jednogodišnje stipendije kandidati su u obavezi da polažu V nivo HSK ispita i da postignu rezultat od 180 poena) i sertifikat o položenom HSKK ispitu.

2. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji su zainteresovani da pohađaju kurseve iz kineskog jezika i književnosti, kineske istorije i filozofije.
Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje položen IV nivo HSK ispita, ne manje od 180 poena i sertifikat o položenom HSKK ispitu – srednji nivo.

Master stipendija za profesore kineskog jezika kao stranog

Master stipendija za profesore kineskog jezika kao stranog namenjena je uspešnim polaznicima kineskog jezika pri Institutu Konfucije u Beogradu koji žele da se bave podučavanjem kineskog jezika kao stranog.
Vreme trajanja: dve školske godine.

Uslovi: Neophodno je da kandidat poseduje diplomu o završenim osnovnim studijama ili drugu vrstu diplome o stečenom visokom obrazovanju, položen V nivo HSK ispita (za punu stipendiju potrebno je osvojiti ne manje od 210 poena na ispitu, za delimičnu stipendiju potrebno je osvojiti ne manje od 180 poena) i sertifikat o položenom ispitu HSKK- srednji nivo. Nakon završene stipendije i dobijanja master zvanja, kandidat se mora pismeno obavezati da će pet godina raditi u oblasti podučavanja i promovisanja kineskog jezika. HANBAN će pružiti podršku najboljim studentima da se nakon završenih master studija bave podučavanjem kineskog jezika u svojoj zemlji.

II Prijavljivanje

Svi kandidati se moraju registrovati na internet stranici http://cis.chinese.cn i informisati se o ponuđenim stipendijama. Dokumenta koja su potrebna za konkurs:

• Popunjen formular za stipendije Instituta Konfucije 孔子学院奖学金申请表 (Nakon registrovanja na stranici http://cis.chinese.cn, nalazi se formular pod nazivom 孔子学院奖学金申请表 , potrebno je da kandidati online popune formular i opcijom 提交/submit pošalju formular HANBANU)

Postaviti na sajt http://cis.chinese.cn sledeća dokumenta u elektronskom formatu:
• Pasoš (strana sa fotografijom)
• Sertifikati ispita HSK i HSKK
• Nastavni plan i cilj studija u NR Kini
• Diploma o završenim studijama ili druga vrsta diplome o stečenom visokom obrazovanju, koja mora biti overena od strane sudskog tumača (ukoliko oni koji konkurišu još nemaju status diplomirani, potrebno je da prilože potvrdu o toku studija)
• Pismo preporuke

* Kandidati koji konkurišu za Master stipendiju moraju imati preporuke dva profesora (na kineskom ili engleskom) i potpisanu izjavu da će se nakon završene stipendije i stečene master diplome raditi pet godina u oblasti podučavanja i promovisanja kineskog jezika.

Neophodno je original formulara za prijavu za stipendiju 《孔子学院奖学金申请表》i kopiju dokumentacije predati u prostorijama Instituta Konfucije u Beogradu. Konkurs za stipendije traje do 20. aprila 2018. godine.

Napomena: Kandidati koji konkurišu za stipendije kao prvi izbor institucije na kojoj žele da usavršavaju kineski jezik moraju navesti Univerzitet za medije i komunikacije NR Kine 《中国传媒大学》.

Sve ostale informacije o stipendijama zainteresovani kandidati mogu pronaći na internet stranici http://cis.chinese.cn.

U Beogradu, april 2018.


 
Istinite reči nisu lepe,
lepe reči nisu istinite.
Dobri se ne spore,
raspravi vični nisu dobri.
Znalci nisu sveznalice,
sveznalice nisu znalci.
Mudrac ne zadržava ništa,
ljudima daje da više imaju,
što više daje to je bogatiji.
Dao neba
korist donosi i ne povređuje;
dao mudraca
iako delatan, ne sukobljava se.

Lao Ce

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________