Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Konkurs za stipendije Instituta Konfucije (2018)

 

U cilju promovisanja i unapređivanja Instituta Konfucije, podizanja nivoa znanja kineskog jezika i kineske kulture kod polaznika kineskog jezika, kao i obrazovanja stručnih kadrova za nastavu kineskog jezika kao stranog, Glavna uprava Instituta Konfucije NR Kine (HANBAN) i Institut Konfucije u Beogradu otvaraju konkurs za stipendije Instituta Konfucije za 2018. godinu.

I Vrste stipendija
1. Stipendija za usavršanje kineskog jezika – četiri nedelje
2. Stipendija za usavršanje kineskog jezika – jedan školski semestar (pet meseci)
3. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedna akademska godina (jedanaest meseci)
4. Master stipendija za profesore kineskog jezika kao stranog – dve akademske godine

Napomene:
1. Kandidati moraju biti srpski državljani.
2. Kandidati moraju biti dobrog mentalnog i fizičkog zdravlja.
3. Kandidati moraju biti starosti između 16 i 35 godina (profesori kineskog jezika koji konkurišu za master stipendiju mogu biti starosti do 45 godina).
4. Potrebno je da kandidati poseduju diplome o završena dva kursa pri Institutu Konfucije u Beogradu (odslušana dva semestra).

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – četiri nedelje

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od četiri nedelje namenjena je uspešnim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije u Beogradu.
Vreme trajanja: četiri nedelje

Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje sertifikat o položenom HSK ispitu i da nema prethodno iskustvo studiranja u NR Kini.

Napomena: Za stipendiju za usavršavanje kineskog jezika – četiri nedelje kandidati se ne mogu prijaviti na Univerzitetu za medije i komunikacije već na drugim univerzitetima koji taj program imaju u opticaju, na internet stranici http://cis.chinese.cn nalazi se spisak univerziteta i stipendija koje su u opticaju za sve univerzitete u NR Kini.

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedan školski semestar
Vreme trajanja: jedan semestar (pet meseci).

1. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena je uspešnim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije u Beogradu.
Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje položen III nivo HSK ispita, ne manje od 210 poena i sertifikat o položenom HSKK ispitu.

2. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena kandidatima koji žele da pohađaju kurseve iz kineske medicine i taiđija.

Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje sertifikat o položenom HSK ispitu.

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedna školska godina

Jednogodišnja stipendija za usavršavanje kineskog jezika namenjena je uspešnim polaznicima kurseva kineskog jezika pri Institutu Konfucije.

Vreme trajanja: jedna školska godina (jedanaest meseci).

1. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji žele da usavršavaju znanje kineskog jezika i planiraju da se bave podučavanjem kineskog jezika kao stranog.
Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje položen III nivo HSK ispita, ne manje od 270 poena (nakon isteka jednogodišnje stipendije kandidati su u obavezi da polažu V nivo HSK ispita i da postignu rezultat od 180 poena) i sertifikat o položenom HSKK ispitu.

2. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji su zainteresovani da pohađaju kurseve iz kineskog jezika i književnosti, kineske istorije i filozofije.
Uslovi: Potrebno je da kandidat poseduje položen IV nivo HSK ispita, ne manje od 180 poena i sertifikat o položenom HSKK ispitu – srednji nivo.

Master stipendija za profesore kineskog jezika kao stranog

Master stipendija za profesore kineskog jezika kao stranog namenjena je uspešnim polaznicima kineskog jezika pri Institutu Konfucije u Beogradu koji žele da se bave podučavanjem kineskog jezika kao stranog.
Vreme trajanja: dve školske godine.

Uslovi: Neophodno je da kandidat poseduje diplomu o završenim osnovnim studijama ili drugu vrstu diplome o stečenom visokom obrazovanju, položen V nivo HSK ispita (za punu stipendiju potrebno je osvojiti ne manje od 210 poena na ispitu, za delimičnu stipendiju potrebno je osvojiti ne manje od 180 poena) i sertifikat o položenom ispitu HSKK- srednji nivo. Nakon završene stipendije i dobijanja master zvanja, kandidat se mora pismeno obavezati da će pet godina raditi u oblasti podučavanja i promovisanja kineskog jezika. HANBAN će pružiti podršku najboljim studentima da se nakon završenih master studija bave podučavanjem kineskog jezika u svojoj zemlji.

II Prijavljivanje

Svi kandidati se moraju registrovati na internet stranici http://cis.chinese.cn i informisati se o ponuđenim stipendijama. Dokumenta koja su potrebna za konkurs:

• Popunjen formular za stipendije Instituta Konfucije 孔子学院奖学金申请表 (Nakon registrovanja na stranici http://cis.chinese.cn, nalazi se formular pod nazivom 孔子学院奖学金申请表 , potrebno je da kandidati online popune formular i opcijom 提交/submit pošalju formular HANBANU)

Postaviti na sajt http://cis.chinese.cn sledeća dokumenta u elektronskom formatu:
• Pasoš (strana sa fotografijom)
• Sertifikati ispita HSK i HSKK
• Nastavni plan i cilj studija u NR Kini
• Diploma o završenim studijama ili druga vrsta diplome o stečenom visokom obrazovanju, koja mora biti overena od strane sudskog tumača (ukoliko oni koji konkurišu još nemaju status diplomirani, potrebno je da prilože potvrdu o toku studija)
• Pismo preporuke

* Kandidati koji konkurišu za Master stipendiju moraju imati preporuke dva profesora (na kineskom ili engleskom) i potpisanu izjavu da će se nakon završene stipendije i stečene master diplome raditi pet godina u oblasti podučavanja i promovisanja kineskog jezika.

Neophodno je original formulara za prijavu za stipendiju 《孔子学院奖学金申请表》i kopiju dokumentacije predati u prostorijama Instituta Konfucije u Beogradu. Konkurs za stipendije traje do 20. aprila 2018. godine.

Napomena: Kandidati koji konkurišu za stipendije kao prvi izbor institucije na kojoj žele da usavršavaju kineski jezik moraju navesti Univerzitet za medije i komunikacije NR Kine 《中国传媒大学》.

Sve ostale informacije o stipendijama zainteresovani kandidati mogu pronaći na internet stranici http://cis.chinese.cn.

U Beogradu, april 2018.


 
HAJDE DA GOVORIMO NA KINESKOM!
 
Kurs kineskog jezika Kineski raj za decu uzrasta od 6 do 10 godina. Svake subote od 11:00 do 12:00 časova u prostorijama Filološkog fakulteta (Studentski trg 3).
 
Časovi počinju 27. oktobra tekuće godine.
Prijavite se!
 

 

 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________