Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Godina Vatrenog Petla 2017.

VATRENI PETAO: godina 2017.
 
 

Stara kineska izreka kaže: „wan wu you ling“ 万物有灵 „sve stvari su prožete duhom“. Ovo se može prevesti i kao „sve stvari u sebi nose demonsku ili božansku snagu“, gde se demonsko ne odnosi na utvare i prikaze i zle sile već na nadljudsku silu koju čovek ne može kontrolisati. Upravo dvanaest životinja kineskog horoskopa predstavljaju takve sile. Ali ako se one već ne mogu kontrolisati, one se mogu upoznati, a sa upoznavanjem njihove prirode, zajedno sa njima se može oblikovati život u skladu sa kretanjem kosmičke energije qi i sudbinskim putevima.
Petao se u rasporedu zodijačkih znakova nalazi na desetom mestu, a u podeli ciklusa po „zemaljskim granama“ pripada Zapadu. U okviru Knjige promena uz jedan komentar stoji da je „petao ono što je drugačije, različito, egzotično“.
Po kineskom lunarnom kalendaru, 27. januara 2017. godine, čeka se dolazak godine „vatrenog petla“. Kinezi veruju da će ova Godina Petla doneti: hrabrost, prilagodljivost, suočavanje sa strahovima i problemima.
Astrološki, medicinski i filozofski principi stoje u temelju razumevanja zodijačkih znakova Kine.
 

Godine petla su: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957,1969,1981,1993, 2005, 2017, 2029…
Car petlova je jaka, borbena, pobednički nastrojena priroda. Veruje se da on po ceo dan traži nevolje, traži povod za borbu. Kada je Žad car donosio odluku o životinjama koje će predstavljati lunarne godine, mislio je prvo o prisustvu ili odsustvu zasluga za ljudska bića. Tako je jednog dana car petlova sreo konja koji je već dobio svoje mesto u lunarnoj godini, i samim tim dobio priznanje ljudi za sve što čini za njih. Prišao je konju i ljubomorno ga upitao: „Brate konju, ti baš uživaš poštovanje ljudi, šta si ti to uradio za njih? Zašto te tako vole?“
„Naravno da me treba poštovati i voleti, za vreme poljoprivrednih radova im pomažem, u ratu sam uz njih.“ Još je dodao: “ Ma nije uopšte teško zadobiti naklonost ljudi, samo istakni svoje prednosti i konkretno nešto učini za ljude. Evo, kao životinje koje su ušle u obeležja lunarne godine, bik se ističe radovima u polju, pas čuva vrata ljudskog doma, svinja im daje meso, slaninu, mast, zmaj gospodari kišom i padavinama, a ti si dobio od neba zlatan glas, pa možda je to tvoja prednost.“ Kada se car petlova vratio kući, duboko se zamislio, i došao je na ideju da svojim zlatnim glasom budi ljude. Tako je on sa prvim svitanjem svojim zlatnim glasom počeo da budi ljude iz sna i da ih tako uvodi u novi dan. Narod je bio jako zadovoljan i predložio je Žad caru da i petla uvrsti u životinje koje će obeležiti lunarnu godinu i koji će biti u dosluhu sa bogovima i duhovima moći. Međutim nije sve išlo tako lako. Žad car je imao jedan princip, životinje koje je odabirao nisu smele da imaju sposobnost leta, a petao je bio iz roda ptica. Petao se jako razočarao i pomalo besan odleteo je do dvora Žad cara, molio ga i ubeđivao, i na kraju je posle danonoćnog plakanja i pokazivanja velike tuge, umilostivio Žad cara, koji mu je priznao velike zasluge za ljude. Da bi ga utešio i odobrovoljio, dok je petao spavao, iz unutrašnjeg džepa svoje odeće izvadio je čaroban cvet i stavio ga na glavu petla (to je kresta koju danas svi petlovi nose). Kada je došao dan odluke da li će petao biti potvrđen od četiri gospodara nebesa kao simbol/ beleg lunarne godine, petao je izašao pred četiri božanska cara. Čim su ugledali čaroban crveni cvet na njegovoj glavi, znali su da je Žad car dao odobrenje i pokazao svoju naklonost petlu, tsko da su potvrdili njegov izbor.
Postoji još jedan mali detalj vezan za izbor petla. Naime, tog jutra kada su bogovi birali životinje koje će upotpuniti sudbinske godine, pas je ustao u isto vreme kada i petao i tako su krenuli prema nebeskoj palati. Međutim, petao koji se uplašio da će pas stići pre njega, poleteo je i prestigao psa na putu do nebeske palate. Tako je petao izabran pre psa kao jedna od životinja lunarne godne. Naravno, pas mu to nikada nije zaboravio. Čak i danas čim ga ugleda, odmah ga pojuri i stavlja mu do znanja koliko je ljut na njega.
 

Inače Kina je zemlja koja je u istoriji prva počela da gaji ptice iz roda kokoški, istorija je duža od 8000 godina. U provincijama Šansi, Džeđijang, Gansu, Šandung, arheolozi su pronašli puno dokaza za gore iznetu tvrdnju.

U filozofskom spisu stare Kine, Mengci, na jednom mestu stoje reči koje kažu da „svaka porodica treba da ima pet kvočki, dve krmače, i da, ako to imaju, ljudi neće imati problema sa ishranom.“ U periodu dinastija Ćin i Han, gajenje kokoški je bilo jako razvijeno i zastupljeno kao poljoprivredna grana.
Postoji još jedna sposobnost ptica roda kokoški koja se u različitim civilizacijama rano uočila i jako poštovala, to je njihova moć da predvide promene vremenskih prilika. Tako u Africi, u Somaliji, postoji jedna vrsta kokoški na čijim krilima se nalazi šara crne boje, sa dugim nogama, koja ima sposobnost da predvidi kišu. Kada ona zaklikće, kiša u kratkom vremenu počinje da pada.

U kineskom klasičnom delu iz oblasti farmakopeje „Bencao gangmu“ stoji da ptice iz roda kokoški imaju moć da osete pravi trenutak za nastupanje odgovarajućih događaja, i predosećaju dolazak kišnih oblaka. Postoji i vrsta kokoški koje svojim učestalim letom predosećaju zemljotrese.

Meso pojedinih kokoški se koristi kao lek u tradicionalnoj kineskoj medicini. Tako se u poboljšanju funkcija pet unutrašnjih organa, nadoknađujući određene nedostatke svojom hranljivošću, koristi meso kokoški. Kinezi veruju da meso posebne vrste kokoški jača slezinu i želudac, jača kosti, poboljšava cirkulaciju, reguliše menstruaciju, a da supe od tog mesa imaju jako lekovito dejstvo. Pominje se i njihova uloga u razbijanju kamena u bubregu; veruje se da petlova kresta jača funkcije mozga, jetre, bubrega, žučne kese, creva, krvi, kostiju.

Ljuska od jajeta, koju Kinezi nazivaju i „odećom feniksa“, ima moć da hrani kosmički princip jin, da jača rad pluća i otklanja kašalj. Ona se puno koristi u kineskoj medicini u spravljanju određenih lekova. A poznato je da jaje poboljšava kvalitet odrećenih pića, kože, boja, lakova, vakcina, itd.
 

U drevnoj Kini se Petao veom rano, kao predstavnik ptica, vezao za Sunce. Nazivali su ga i „ptica Sunca“.

Kandže na nogama su mu oružje, pred svaku borbu oseća se njegov borbeni duh, odlikuje se hrabrošću, hranu deli sa drugima, pun je saosećanja i brige za druge, on dela u skladu sa vremenom, i može mu se verovati. Ako uzmemo konfucijanske termine da ga opišemo, a to se u Kini jako rano uzimalo kao osobenost „ptice Sunca“, feniks u liku Petla poseduje: 文wen (lepotu šara), 武wu (borbenost, veštinu borenja), 勇yong (hrabrost, srčanost), 仁ren (saosećajnost), 信xin (veru , poverenje). U starim spisima stoji da su wen i wu osobine koje se mogu videti iz njegovog spoljašnjeg izgled i ponašanja dok su yong, ren i xin deo njegove unutarnje prirode i sklonosti koja proističe iz njegove kosmički utemeljenih karakternih osobina. Kada se na to gleda očima nekog ko govori o zodijačkim znacima i znamenjima godine koja pripada Petlu, onda su te njegove karakterne osobine ključne za opštu procenu o godini koja dolazi.

Poverenje, vera, da će se sve desiti kada mu je vreme, u pravo vreme, u skladu sa vremenom, prateći vremenski tok, i da će se oglasiti to vreme, prvo je što se vezuje za Petla. Zanimljivo je da se bez obzira na povoljne iili nepovoljne atmosferske okolnosti, petao oglašava i najavljuje dolazak jutra, govori u prilog njegove pouzdanosti i posvećenosti ulozi koju igra. Otuda ga neki i nazivaju „prirodnim satom“.

Njegova kresta, koja predstavlja ukras i odblesak najviše kosmičke i prirodne lepote, privlači pažnju i ispunjavaju prijatnošću. U drevno vreme se u Kini jako vodilo računa o načinu oblačenja i ukrašavanja, posebno se vodilo računa o bojama koje su se koristile, tako da je kresta petla u osnovi gledala kao dokaz carske, božanske naklonosti. Ona je na poseban način ukazivala na privilegovan položaj, kao što se i na osnovu različitih kapa koje su Kinezi nosili kao službenici carskog dvora, kao oznaku svog položaja, statusa i moći u društvu, mogao odrediti stepen njihove bliskosti sa carem i uloge u kineskom društvu.

Njegova sklonost i opremljenost za borbu, govori u prilog tome da je po prirodi same stvari, godina koja je pred nama, godina koja je povoljna da se izborimo za svoje mesto i ostvarenje svojih snova.

Priroda Petla jeste i neviđena hrabrost i neustrašivost u trenutku kada uđe u borbu. To je ujedno i putokaz kako bi trebalo da se ponašamo u godini Petla.

Sklonost da se podeli hrana, u osnovi jeste sklonost da se drugome ukaže dužna pažnja i brižnost bez koje nije moguće živeti u zajednici.

Ako sledimo konfucijansku tradiciju među svim zodijačkim znacima, u kineskoj astrologiji, Petao je jedini koji je jako visoko vrednovan na osnovu temeljnih konfucijanskih principa, otuda i procena da je godina Petla jedna uspešna i po svemu srećno usmerena godina.

Po teoriji Pet kosmičkih usmerenja, Petao pripada počelu jang, mesto mu je jug, ima sposobnost da širi toplotu, greje, podstiče emocije, osećanja, da nadopunjuje jin i da ograničava preteranu energiju jina.

Petao, kao predstavnik ptica, ali kao ptica vezana za Sunce pripada elementu i evolutivnoj fazi zlata. U okviru daoističke tradicije, kod Bao Puzija imamo da je „zapad u znaku zlata“ i „zlatne zvezde“, odnosno Venere koju Kinezi zovu i „najbelja zvezda“, „dom svetlosti“, i ona se često vezuje se za stanja besa i ratobornosti, borbe.

Nakon dinastije Ming ona je promenila izgled i znaju je u liku starog božanstva u društvu mladog ždrala, to božanstvo izvršava naloge Vrhovnog boga žada i procenjuje ljudska dobra i loša dela, posebno je zaduženo za zapadne oblasti kosmosa. u kineskoj daoističkoj mitologiji Venera je u službi vladara Sunca, u narodu je zato poznata i pod imenom „đumingsing“ ili „ona koja inspiriše svetlost“, „početak svetlosti“, itd. pre izlaska sunca to je najsjajnija zvezda (zvezda Danica). Postoje trenuci kada se zemlja, sunce i Venera nalazr u istom nizu, u istoj liniji, tada se Venera vidi kao crna tačka na površini sunca. Po kineskom verovanju postoje pet nevolja koje čoveka mogu snaći u godini koja je pod senkom Venere, to su:
1. razapetost između različitih svetova i nevolje koje nastaju usled toga;
2. nedaće prouzrokovane ratom
3. godina u senci Venere je godina potencijalno velikih bolesti
4. mogućih velikih poplava
5. godina kada se radikalno menja pogled na svet i dešavaju korenite promene.

Sa duge strane. Kinezi veruju da Venera sanja da preuzme mesto Sunca, stoga su godine njome obeležene godine velikuh izazova, nemira, ratova. Zato ima astrologa koji ističu da je godina Petla do sada u istoriji uvek bila obeležena krvavim dešavanjima. Japan je izvršio invaziju na Koreju 1909. i tako započeo 36-godišnju okupaciju, Hitler je došao na vlast u Nemačkoj 1933. godine, Amerika je bacila atomsku bombu na Japan 1945. 2005. godine je veliki zemljotres u Indijskom okeanu prouzrokovao cunami koji je unesrećio 200000 ljudi, itd.

Po daoističkom verovanju Boginja Venere je obučena u žute haljine, carske boje, na glavi nosi petlovu krestu i svira pipu (drevni kineski instrument). Ona je boginja Zapada. Inače Zapadu kao usmerenju kosmičkog kretanja pripadaju i Beli tigar i Boginja Majka Zapada (Si Vangmu), a tu se nalazi i Breskvin vrt besmrtnika gde se svakih 10000 godina organizuje banket svih bogova, demona, duhova. Shodno ovako ukonponovanoj slici, tokom ove godine Petla, sva putovanja bi trebalo usmeravati u tom pravcu. Ali se mora voditi računa da se pravac određuje u odnosu na mesto u kojem se nalazimo, tako da je polazna tačka ta koja u osnovi određuje pravac našeg kretanja. Kineski astrolozi ističu da ako idemo u Kinu, u godini Petla, najbolje je da obiđemo i stare prestonice, glavni gradovi dinastija Han (Luojang) i dinastije Tang (Sian), koji su nosili obeležeja zapadnog pravca. Najbolje vreme za naše aktivnosti su sredina oktobra i sredina novembra, a najbolje vreme za delanje tokom dana je vreme aktivnosti Petla, a to je između 5 časova ujutru i 19 časova.
Kineska Nova godina nastupa 28. januara 2017. godine i trajaće sve do 15. februara 2018. godine. Ovo je godina napornog rada, strpljenja i postizanja ciljeva. 2017. godinom vlada crveni plameni Petao.
Od dinastije Shang, Petao je božanstvo Zapada. U kineskom zodijaku, na primer, zmaj se vezuje za vodu, dok se petao, kao ptica, vezuje za let. Iako je i feniks iz roda ptica, Kinezi su za simbol leta uzeli petla. U osnovi i feniks i petao su istog porekla, tako da im je i priroda veoma bliska.
 

Feniks je ptica koja donosi sreću, a po svojim osobinama i prirodi i Petao je ptica koja donosi sreću.Ima još nekoliko verovanja raširenih u Kini. Krv petla ima moć da otera demone i zle duhove iz našeg doma, okoline, nas. Kosti petla su se koristile za proricanje sudbine. Prinošenje Petla na žrtvu je prisutno u brojnim delovima Kine, i sastavni je deo i obredno, običajnih događaja na kineskom Tibetu. Sve ovo govori da je Petao jedna jako moćna i značajna figura u kineskom narodnom verovanju.
Na osnovu arheoloških iskopina najranije zabeleženi trag gajenja kokoški je pre 8000 godina u kinekoj provinciji Junan. Sve stare civilizacije znaju za gajenje i odgoj kokošaka (Kina, Indija, Egipat, Grčka, Rim, itd.)
 

Iako je godina Petla godina velikih poslovnih poduhvata i uspeha, godina puna opasnosti i zazova, upravo ova sposobnost leta omogućiće onima koji poseduju hrabrost, odlučnost, znanje i veštine da se izdignu iznad nepovoljnih situacija i da ih na taj način prevladaju. Iz tog ugla gledano godina Petla je jako uspešna i zanimljiva godina.

 

prof. dr Radosav Pušić


 

HSK / HSKK
 
Institut Konfucije u Beogradu i ove godine organizuje ispit svih nivoa HSK i HSKK. Ispit je u nedelju, 1. decembra 2019. Počnite na vreme da se spremate za ispit i pratite naše objave da biste znali kada počinje prijava...
U 2020. godini Institut Konfucije u beogradu organizovaće polaganje ispita HSK u maju i decembru.
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________