Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

FINALI SLOGA U KINESKOM FONETSKOM JEZIKU (韵母)

Prosti finali a
o
e
i
u
ü
Složeni finali dvoglasnici ai
ei
ao
ou
ia
ua
ie
üe
uo
troglasnici uai
uei
iao
iou
Nazalni finali -n an
ian
uan
üan
en
in
uen
ün
-ng ang
iang
uang
eng
ing
ueng
ong
iong

 

Napomena: Samoglasnik ispisan u boldu treba da se izgovori sa naglaskom, tj. izgovara se duže i snažnije u odnosu na drugi (druge) samoglasnik(e) u dvoglasniku ili troglasniku.

 

Inicijali i finali formiraju oko 400 osnovnih slogova, koji se, u kombinaciji sa četiri tona (i neutralnim tonom) izgovoraju, i čine skup kineskih slogova. Najveći deo njih je homofoni (tj. različito se piše, a jednako izgovara), kojima se beleži oko 50000 ideograma. Stoga se identitet sloga semantički u velikoj meri oslanja na ideogram kojim se zapisuje. 

Kancelarija Instituta Konfucije u Beogradu neće raditi od 30.12.2017. godine do 15.1.2018. godine zbog novogodišnjih i božićnih praznika.
 

 

Prvi radni dan posle praznika je ponedeljak, 15. januar 2018. godine.
 

Srećni novogodišnji i božićni praznici!
恭贺新禧!
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________