Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Almanah

Almanah Instituta Konfucije u Beogradu izlazi jednom godišnje kao dvobroj. Ideja da Institut pokrene svoj Almanah inspirisana je namerom da se ljubitelji kineske kulture i civilizacije u Srbiji i regionu povežu preko institutskog glasila, da dobiju mogućnost da kreativnim učešćem doprinesu međusobnom razumevanju Kine, Srbije i sveta.

Po strukturi i sadržaju Almanah Instituta Konfucije se grana u nekoliko pravaca:

1) Institutske strane (upoznavanje javnosti sa institutskim aktivnostima tokom proteklog perioda);

2) Susretanja: Kina i svet (sve što vezuje, spaja i razdvaja Kinu i druge naroda sveta; kako je svet gledao na Kinu u različitim periodima njene istorije i kako je spoznavao njenu civilizacijsku matricu);

3) Susretanja: Kina i Srbija (mozaik srpskog viđenja Kine preko brojnih putopisa, eseja, prevoda, materijalnih i duhovnih tragova kulturnog susretanja dva naroda);

4) Iz kineskog pera (iz pera kineskih autora prevodiće se zanimljivi sadržaji iz mitologije, filozofije, religije, umetnosti, nauke, ekonomije, politike, kulture svakodnevnog života, književnosti, itd.);

5) Kineski jezik i pismo (kao jedna od glavnih aktivnosti Instituta Konfucije jeste popularisanje kineskog jezika; čitaoce postepeno uvodimo u tajne kineskog jezika i pisma);

6) Zanimljiva Kina (razvija široku lepezu kineskog sveta, od: neolitskih kultura, kineske kuhinje, čaja, fengšuija, muzike, arheologije, primenjene umetnosti, alhemije, astrologije, značajnih kineskih pronalazaka, itd.).

Broj I-II (2010)

I Institutske strane

O Institutu Konfucije u Beogradu
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Odlomci iz dela Dva godišnja pisma iz Kine, za 1610. i 1611. godinu, koja su upućena Uvaženom Učitelju i Ocu Klaudiju Akvavivi, Starešini Isusove Družine, od Nikole Trigoa iz iste Isusove Družine, u Rimu, Bartolomeo Zaneti, 1615
Odlomak iz odeljka Misija u Nančeu
Viliam Milne, Retrospektiva prvih deset godina protestantske misije u Kini (1820.)
Aleksandar Hohlov, Pekinški dnevnik Semjona Čerepanova

III Susretanja: Kina – Srbija

Milutin Velimirović, Kalgan: vrata Mongolije (1938.)
Miroslav Mikalački, Stare kineske razglednice: reč kolekcionara,
Radosav Pušić, Vreme upisano u slikama
Stare kineske razglednice – album
Radosav Pušić, Budistički hram u Beogradu
IV Iz kineskog pera
Lin Jutang, Životni ideali (1935.)
Gu Hungming, Kineska žena ( 1914.)

V Naučimo kineski jezik

Đin Sjaolei, O kineskom jeziku i pismu

VI Zanimljiva Kina

Jelena Gledić, Kinesko kulinarstvo
Čang Guiđiang, Recepti za tri kineska jela
J.D.Bal, Mandarin (1915.)
J.D.Bal, Čaj (1925.)

Broj 3-4 (2011)

I Institutske strane

Institut Konfucije u Beogradu u 2010.
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

 

II Susretanja: Kina – Svet

Bertrand Rasel, Pitanje Kine – odabrana poglavlja

V. M. Aleksejev, Kako sam proučavao i proučavam Kinu
Hrišćansko obrazovanje u Kini: Izveštaj kineske komisije za obrazovanje iz 1921 – 1922

III Susretanja: Kina – Srbija

Sava Vladislavić, Tajna informacija o snazi i stanju kineske države(deo)
Ilija Marić, Indijska i kineska filosofija kod Srba u prvoj polovini devetnaestog veka

IV Iz kineskog pera

Hu Ši, Naučni duh i metod kineske civilizacije

V Naučimo kineski jezik

Ana Jovanović, Metaforički transferi značenja u kineskom jeziku korišćenje reči za delove tela u značenju delova konkretnih predmeta
Čen Judung, Analiza problema vezanih za usvajanje dinamičkih karakteristika tonova u standardnom kineskom jeziku

VI Zanimljiva Kina

Radosav Pušić, Rezanci kineskog kasnog neolita
Li Đunming, Kineska kaligrafija

Broj 5-6 (2012)

I Institutske strane

Institut Konfucije u Beogradu u 2011.
Confucius Institute in Belgrade in 2011. (na engleski prevela: Jelena Gledić)
2011年贝尔格莱德孔子学院活动介绍.
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Marko Polo, Milion (opis sveta) (sa italijanskog preveli: Mirka Zogović i Snežana Milinković)
Erl Kranston, Uspon i pad Zapadne intervencije u Kini (sa engleskog prevela: Draginja Marić)

III Susretanja: Kina – Srbija

Ivo Andrić, Putopis o Kini
Ilija Marić , Kineska i indijska filosofija kod Srba šezdesetih i sedamdesetih godina XIX veka

IV Iz kineskog pera

Đi Sijenlin, Sećanja jednog osamdesetogodišnjaka / Knjige i ja / Na grobu gospodina Hu Šičija (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
Dijalog o istočnoj mudrosti : Đi Sijenlin, Đijang Džongsin i Daisaku Ikeda (deo) (sa engleskog prevela: Draginja Marić)

V Naučimo kineski jezik

Ana Jovanović, Reči za delove tela u frazama kojima se izražavaju emocije – primer metonimijskih transfera u kineskom jeziku
Čen Judung, Izveštaj o razvoju „Baze izgovora jednosložnih reči studenata kineskog jezika“ i njena analiza (na kineskom)

VI Zanimljiva Kina

– Sanja Cekov, Li Đinhui i stvaranje kineske popularne kulture (deo monografije)
– Radosav Pušić, David i Zmaj: Jevreji u Šanghaju 1845–1945

Broj 7-8 (2013)

I Institutske strane
II Susretanja: Kina – Svet
III Susretanja: Kina – Srbija
IV Iz kineskog pera
V Naučimo kineski jezik
VI Zanimljiva Kina

Broj 9-10 (2014)

I Institutske strane

– Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2013. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2013年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2013
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– F.M. Bejli, Sibir – Beiđing – Jangce (sa engleskog prevela:
Draginja Marić)
– Julian Konstantinovič Šucki, Istraživanja „Knjige promena”
(sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
– Albert Peri, Ruski (grčko-pravoslavni) misionari u Kini,
(1689–1917) (sa engleskog prevela: Draginja Marić)
– Rože Labon – Šangaj – moderni Vavilon
– Kineske žene (1937)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Bojan Vučković, Zapisi iz Kine
– Ilija Marić, Miloš Crnjanski i kineska filosofija
– Stevan Stanišić, Putničke crte: sibirskom željeznicom
na Daleki istok (Mandžurija–Kina)

IV Iz kineskog pera

– Đijang Kungjang, O estetici „Muzičkih zapisa” u okviru knjige
obreda (sa engleskog prevela: Ana Jovanović)
– Ćijen Džungšu, Kineska književnost (sa engleskog prevela:
Jelena Despotović)
– Mo Jen, Prva ljubav
– Lin Jutang, Istorija štampe i javnog mnjenja Kine
(sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

V Naučimo kineski jezik

– Đin Sjaolei, Kontrastivna analiza dopuna u kineskom i
srpskom jeziku
– Bojana Pavlović, Promjene prijedloga u predmodernom i
modernom kineskom jeziku

VI Zanimljiva Kina

– Sara Komosar, Tri boje Kine: crvena, bela, žuta
– Radosav Pušić, Džez u Šanghaju 1934
– Jelena Despotović, Novogodišnji festivali u Kini
– Nenad Burgić, Kineska kaligrafija: dinamika

Broj 11-12 (2015)

I Institutske strane

– Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2014. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2014年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2014
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
Pozdravno pismo predsednika NR Kine Si Đinpinga
Pozdravno pismo premijera NR Kine Li Kećijanga
Nagrađeni pismeni sastavi na temu „Kina i ja”
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Pejson Dž. Trit, Šanghaj, 28. januar 1932. godine (sa engleskog
prevela: Jelena Gledić)
– Kineski studenti i religijsko buđenje Kine: Hrišćanstvo i
religijske potrebe Kine:
V. P. Vei, Cilj Konferencije
Čeng-fu Vang, Potreba Kine za hrišćanstvom u političkom
životu
I. Suen Si, Potreba Kine za hrišćanstvom u društvenom životu
J. C. Mei, Potreba Kine za hrišćanstvom u ličnom životu
P. S. Čang, Jevanđelje u Kini (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
– Džordž Ernest Morison, Australijanac u Kini ‒ izabrana
poglavlja (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Forum: Srbija – Kina (27. oktobar 2014. godine)
Sun Šoušan, Put svile vodi nas do ostvarenja snova, razmena u
kulturi vodi nas u budućnost (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)
Vladislav Bajac, Srbija – Kina: Izdavaštvo i kulturni razvoj
Pan Kaisijung, Učvršćujemo tradicionalno prijateljstvo,
zajedno stremimo novom razvoju (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)
Mladen Vesković, Veze Srbija – Kina
Radosav Pušić, Srbija – Kina: kulturne i istorijske veze
kroz prizmu prevedenih i pisanih dela
Lao Ma, Idemo putem koji se neprekidno proširuje i
produžava (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)
Zoran Avramović, Kako politički i ekonomski faktori
dve zemlje utiču na kulturni razvoj i razmenu
A Lai, Kineska književnost i ja u svemu tome (sa kineskog
preveo: Zoran Đorđević)
Simeon Pobulić, Poseta delegacije SFRJ NR Kini 1974. godine
Odnosi Jugoslavija – Kina
Razgovor delegacije Skupštine SFRJ sa Deng Sijaopingom,
potpredsednikom Vlade Kine, na dan 24. septembra 1974. godine

IV Iz kineskog pera

– Đija Pingva, Meseče (sa kineskog preveo: Bojan Tarabić)
– Sijao Hung, Snežni dan (sa kineskog prevela: Mila Zeković)
– Mou Congsan, Život na putu: dalje od sebe (sa engleskog
prevela: Jelena Gledić)
– Šu Ting, Voljena domovino moja (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)

V Naučimo kineski jezik

– Ernest Fenoloza, Kineski karakteri kao nosioci poezije –
izabrani odeljci (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
– Džang Đing, Promišljanje o strategiji obučavanja lokalnih
nastavnika kineskog jezika (sa kineskog prevela: Đin Sijaolei)

VI Zanimljiva Kina

– Đin Sijaolei, Shvatanje vremena i prostora u
tradicionalnoj kineskoj kulturi
– Kineske planine, ravnice i kotline (Iz knjige: „Sve što
bi trebalo da znate o kineskoj geografiji“, Beiđing, 2006; sa
kineskog prevela Ana Jovanović)
– Rana kineska istorija (Iz knjige: „Sve što bi trebalo da znate o
kineskoj istoriji“, Beiđing, 2006; sa kineskog preveo Jovan Čavoški)
– Arhitektura stare Kine, Kineska zanatska umetnost
(Iz knjige: „Sve što bi trebalo da znate o kineskoj kulturi“,
2007; sa kineskog prevela Jelena Gledić)

Broj 13-14 (2016)

I Institutske strane

– Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2015. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2015年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2015
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Sven Hedin, Iz putopisa „Transhimalaji” (prevod s nemačkog
Jan Krasni i Slavica Stojanović)
– Necenzurisan izveštaj iz Kine, Izbor, br. 5, 1938
– Artea Panajotović, Daoistički koreni shvatanja slobode u
pripoveci ’Dan uoči revolucije’ Ursule Le Gvin
– Aleksandar Andrejev, Ruski budisti na Tibetu, od kraja
devetnaestog veka do 1930. godine (prevod s engleskog Artea
Panajotović)
– Šigehisa Kurujama, Tragajući za smislom života (poglavlje iz
knjige) (prevod s engleskog Anka Rađenović)

III Susretanja: Kina – Srbija

– Paja Radosavljević, Duh kineske kulture i civilizacije, Misao,
god. V, sveska 85/86, Beograd, 1923

IV Iz kineskog pera

– Mo Jen, Čovek i zver (prevod s kineskog Mirjana Pavlović)
– Pang Pu, Dvadeset prvi vek i Istočna Azija (prevod s
engleskog Ana Jovanović)
– Kang Sijangge, Intervju s istaknutim filozofom i misliocem
gospodinom Pang Puom (prevod s kineskog Ana Jovanović)

V Naučimo kineski jezik

– 金晓蕾,新HSK与FCE考试的比较
– Pravila fonetske transkripcije slogova kineskog jezika na
srpski jezik

VI Zanimljiva Kina

– Florence Loebel, Humor – neprijatelj Kineza, Izbor, br. 5,
1938
– Birger Bulin, Nova poseta zapadnim pećinama u Dunhuangu,
Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 1, No. 2 (Jul, 1936) (prevod
s engleskog Artea Panajotović)
– Grupa autora, Istorija svile – izabrana poglavlja (prevod s
engleskog i kineskog Jelena Gledić)
– Radosav Pušić, Ven (šara): ishodište poetskog i književnog
izraza Kine
– Grupa autora, Istorija akrobatike, izabrana poglavlja (prevod
s engleskog i kineskog Jelena Gledić)

Broj 15-16 (2017)

I Institutske strane

Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2016. godinu
贝尔格莱德孔子学院2016年工作情况
Confucius Institute in Belgrade in 2016
Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Si Đinping, Zajedno preuzeti odgovornost vremena i
unaprediti globalni razvoj (govor kineskog predsednika na
Svetskom ekonomskom forumu, Davos, 17. januar 2017)
(sa engleskog prevela Artea Panajotović)
Kina – Arapski svet
Anđelka Mitrović, Islam u Kini
Jelena Babić, Barut: još jedna priča
Dajana Ajub, Arapski putopisi o Kini: Ibn Batuta
Putopis Ibn Batute o Kini (sa arapskog prevela Dajana Ajub)

III Susretanja: Kina – Srbija

Kineski pesnici o Beogradu i Srbiji
– Džang Sijanghua: Pada li sneg Beograde?
Zbogom Beograde
Suveniri
Čaj ne govori
(s kineskog preveo Radosav Pušić)

– Šao Jensjang: Opraštam se od Beograda
(s kineskog preveo Radosav Pušić)
– Li Ćing: Prvi put u Beogradu
(s kineskog preveo Radosav Pušić)
Danilu mom velikom detetu
Pesma đerdan
(sa engleskog prevela Krinka Vidaković Petrov)

Kina u pesmama srpskih pesnika
– Stevan Raičković: Uspomene iz Kine II
Uspomene iz Kine III
Uspomene iz Kine VI
– Miodrag Pavlović: Bez naslova

IV Iz kineskog pera

– Lu Sin, Zavičaj (s kineskog preveli: Đin Sjaolei,
Radosav Pušić)
– Lao Še, Stara ugledna prodavnica (s kineskog preveli:
Đin Sjaolei, Radosav Pušić)

V Naučimo kineski jezik

– Vilhelm von Humbolt, Pismo gospodinu Abelu Remiza o prirodi
gramatičkih oblika uopšte i o duhu kineskog jezika posebno
(1826) (s francuskog preveo Branko Rakić)

VI Zanimljiva Kina

– Denis Vilmont, Mingmen/ Dantijen: stanište mudrosti,
centar moći (sa engleskog prevela Anka Rađenović)
– Lu Guidžen i Džozef Nidam, Zapisi o bolestima u staroj Kini
(sa engleskog prevela Jelena Gledić)
– Artur Henderson Smit, Osobine Kineza (sa engleskog prevela
Milena Bojović)

Broj 17-18 (2018)

 

I Institutske strane

– Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2017. godinu
– 贝尔格莱德孔子学院2017年工作情况
– Confucius Institute in Belgrade in 2017
– Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
– Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

– Ivana Pražić, Od južne Kine do istočne Afrike: Sedam
pomorskih ekspedicija admirala Dženg Hea
– Perl Bak, Kineske žene: njihov položaj u današnjoj Kini
Izvor: Pacific Affairs, Vol. 4, No. 10 (Oct., 1931)
(sa engleskog prevela: Anka Rađenović)
– Sofija Čin Zen, Kineska žena u modernom svetu
Izvor: Pacific Affairs, Vol. 2, No. 1 (Jan., 1929)
(sa engleskog prevela: Anka Rađenović)
– Milena Jakovljević, Nova žena Kine i njena lica: dvadesete
godine dvadesetog veka i rano lice Ding Ling

III Susretanja: Kina – Srbija

– Jelena Ljalja Velimirović, Jedna Srpkinja na Dalekom istoku
– Miodrag Pavlović, Putni zapisi iz Kine
– Vladimir Pištalo, Tvit iz Pekinga

IV Iz kineskog pera

– Lin Jutang, Autobiografija (odlomak) (sa kineskog prevela:
Ana Jovanović)
– Ši Džecun (施蛰存), Feng Dži (冯至), Pesme prvog talasa
kineskog modernizma (sa kineskog preveo: Zoran Skrobanović)

V Naučimo kineski jezik

– Čangfu Čang, Jihai Čen, Zapadnjački računari i kineski
karakteri: Nedavne debate o reformi kineskog pisma
(sa engleskog prevela: Dajana Ajub)

VI Zanimljiva Kina

– Edvard Karter, Mei Lanfang u Americi
Izvor: Pacific Affairs, Vol. 3, No. 9 (Sep., 1930)
(sa engleskog prevela: Anka Rađenović)
– Frenk Ninkovič, Fondacija Rokfeler: Kina i kulturna promena
Izvor: The Journal of American History,
Vol. 70, No. 4 (Mar., 1984)
(sa engleskog prevela: Artea Panajotović)
– Bojan Cvetković, Zajedničke karakteristike i razlike u
shvatanju države i pravnog sistema najvažnijih struja u
kineskoj klasičnoj političkoj filozofiji
– Stiven Harel, Koncept sudbine u kineskoj narodnoj ideologiji
Izvor: Modern China, Vol. 13, No. 1, Symposium on Hegemony
and Chinese Folk Ideologies, Part I (Jan., 1987)
(sa engleskog prevela: Artea Panajotović)
– Radosav Pušić, Telo kao ishodište filozofije stare Kine
– Li Sija, Vera u besmrtnost izložena u delu
Unutrašnja poglavlja Baopucija i njeno ishodište
(sa kineskog prevela: Ana Jovanović)


 
Istinite reči nisu lepe,
lepe reči nisu istinite.
Dobri se ne spore,
raspravi vični nisu dobri.
Znalci nisu sveznalice,
sveznalice nisu znalci.
Mudrac ne zadržava ništa,
ljudima daje da više imaju,
što više daje to je bogatiji.
Dao neba
korist donosi i ne povređuje;
dao mudraca
iako delatan, ne sukobljava se.

Lao Ce

 
 
 
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________