Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

TRANSKRIPCIJA SAMOGLASNIKA — PROSTIH FINALA NA SRPSKI (单韵母表——塞语拼音)

 
Prosti finali
 

 Prost final  Međunarodni fonetski alfabet (IPA)  Transkripcija na srpski
 a  
 [A]  a
 o  
 [o]  o
 e  
 [ɣ]  e
 i   
 [ i ]  i
 u  
 [ u ]  u
 ü  
 [y]  ju

 


Predavanje

Daoističko telo - zabeleška o kulturnim razlikama u razumevanju tela

Nada Maćig Sekulić


četvrtak, 23. mart 2017. u 19 časova


Odeljenje umetnosti
Biblioteka grada Beograda
Knez Mihailova 56


Dobro došli!

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________