Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

TRANSKRIPCIJA NAZALNIH FINALA NA SRPSKI (鼻韵母表——塞语拼音)

 
Nazalni finali
 

br. Nazalni finali Transkripcija na srpski
1. an          
an
2. en          
en
3. ang        
ang
4. eng        
eng
5. ong        
ung
6. ian         
ijen
7. iang       
ijang
8. in            
in
9. ing          
ing
10. iong        
ijung
11. uan         
uan
12. un (uen)
un (ven)
13. uang       
uang
14. ueng        
ueng
15. üan          
juen
16. ün (üen) 
jun (juen)

  

U toku je prijava za sve nivoe HSK i HSKK ispita!

Ispiti će se održati u nedelju, 3. decembra 2017. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu!
 

Prijava se zatvara 6. novembra 2017.

Za više informacija pogledajte naš sajt ili nas pozovite!

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________