Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

TRANSKRIPCIJA DVOGLASNIKA I TROGLASNIKA — SLOŽENIH FINALA NA SRPSKI(复韵母——塞语拼音)

 
Složeni finali
 

 br.  Složeni finali  Transkripcija na srpski
 1.  ai           
 ai
 2.  ei           
 ei
 3.  ao          
 ao
 4.  ou          
 ou
 5.  ia            
 ija
 6.  ie            
 ije
 7.  iao          
 ijao
 8.  iu (iou)  
 iju (jou)
 9.  ua           
 ua
 10.  uo           
 uo
 11.  uai          
 uai
 12.  ui (uei)  
 ui (uei)
 13.  üe           
 jue

  

U toku je prijava za sve nivoe HSK i HSKK ispita!

Ispiti će se održati u nedelju, 3. decembra 2017. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu!
 

Prijava se zatvara 6. novembra 2017.

Za više informacija pogledajte naš sajt ili nas pozovite!

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________