Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

TRANSKRIPCIJA DVOGLASNIKA I TROGLASNIKA — SLOŽENIH FINALA NA SRPSKI(复韵母——塞语拼音)

 
Složeni finali
 

 br.  Složeni finali  Transkripcija na srpski
 1.  ai           
 ai
 2.  ei           
 ei
 3.  ao          
 ao
 4.  ou          
 ou
 5.  ia            
 ija
 6.  ie            
 ije
 7.  iao          
 ijao
 8.  iu (iou)  
 iju (jou)
 9.  ua           
 ua
 10.  uo           
 uo
 11.  uai          
 uai
 12.  ui (uei)  
 ui (uei)
 13.  üe           
 jue

 


Predavanje

Daoističko telo - zabeleška o kulturnim razlikama u razumevanju tela

Nada Maćig Sekulić


četvrtak, 23. mart 2017. u 19 časova


Odeljenje umetnosti
Biblioteka grada Beograda
Knez Mihailova 56


Dobro došli!

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________