Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Promena tona u kineskom jeziku(汉语的变调)

 

Promena tonova ukazuje da se slogovi u kineskom jeziku skladno uklapaju u govorni tok, a kada se oni povezano izgovaraju, tonska vrednost nekih od njih pada pod uticaj tonske vrednosti tonova koji idu iza njih, tako da se oni menjaju i njihova tonska vrednost je drugačija od one koju imaju kada se samostalno izgovaraju. Na našem onlajn kursu u tabeli novih reči navodićemo osnovnu vrednost tona, dok će se u rečenicama u tekstu lekcije navoditi promene tonova, kako bi se olakšalo učenje. U kineskom jeziku postoji nekoliko načina promena tonova:

1. Promena trećeg tona

  1. Kada se dva treća tona nađu jedan do drugog, prvi od njih prelazi u drugi ton. Na primer: 你好 nǐ hǎo se    izgovara kao níhǎo.
  2. Kada se tri treća tona nađu jedan do drugog, prva dva treća tona prelaze u drugi ton. Na primer: 我很好 wǒ hěn  hǎo se izgovara wó hén hǎo.
  3. Kada se treći ton nađe ispred prvog, drugog i četvrog tona, izgovara se samo prva polovina trećeg tona (silazni  ton) i tonska vrednost 214 prelazi u 211. Pogledajmo primer: 你是 nǐshì se izgovara na sledeći način:

(isprekidana linija predstavlja deo tona koji se ne izgovara)

 

2. Promena četvrtog tona

 

Kada se dva četvrta tona nađu jedan do drugog, prvi od njih se izgovara u polovini svoje tonske vrednosti. Tonska vrednosti 51 prelazi u 53. Na primer: 教室 jiàoshì se izgovara ovako:

(isprekidana linija predstavlja deo tona koji se ne izgovara)

 

3. Promena tona reči yi (yī, jedan)

  1. Kada se yi nađe ispred četvrtog tona, njegov osnovni ton prelazi u drugi ton. Primer: 一个 yī gè se izgovara yí gè.
  2. Kada se yi nađe ispred prvog, drugog i trećeg tona, njegov osnovni ton prelazi u četvrti ton. Pogledajmo primer: 一起 yī qǐ se izgovara yì qǐ.
  3. Kada se yi nađe između reči, kao što je slučaj sa udvajanjem glagola, njegov osnovni ton prelazi u neutralan ton. Na primer: 说一说 shuō yī shuō se izgovara shuō yi shuō.
  4. Kada se yi upotrebljava samostalno ili na kraju reči i rečenice, ne dolazi do promene njegove osnovne tonske vrednosti, odnosno izgovara se u prvom tonu. Na primer: 十一(shí yī)、一一得一(yī yī dé yī).

 

4. Promena rečce za negaciju bu (不bù)

  1. Kada se bu nađe ispred četvrtog tona, njegov osnovni ton prelazi u drugi ton. Na primer: 不是 bù shì se izgovara bú shì.
  2. Kada se bu nađe između reči, njegov ton prelazi u neutralan ton. Na primer:

是不是 shì bù shì se izgovara shì bu shì.

 KURS KINESKE KULTURE

OTKAZUJE SE PREDAVANJE
26. juna 2017.
Odnos tela i duše: kineska priča
prof. Radosav Pušić

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________