Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

PROGRAM PREDAVANJA INSTITUTA KONFUCIJE U BEOGRADU

 

PROGRAM PREDAVANJA INSTITUTA KONFUCIJE U BEOGRADU
februar 2017 – jun 2017.

 

„Priča o kineskoj medicini“, Filip Manja
sreda, 8. februar 2017. u 19 časova, Odeljenje umetnosti, Biblioteka grada Beograda

Biografija
Filip Manja je na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao kineski jezik i književnost. Tokom studija se zainteresovao za kinesku medicinu. Prilikom svog prvog boravka u Kini 2007/08. godine, upoznao se sa kineskim veštinama ćigongom i taiđićuenom. Sa ciljem da pronađe učitelja sa kojim bi učio kinesku medicinu i ove veštine, 2010. godine se vratio u Kinu. Stari majstor Duan Zhiliang prihvata Filipa kao svog učenika, i narednih osam meseci on posvećeno radi sa majstorom Duanom. Upravo je to najviše uticalo da Filip donese odluku da svoj život posveti izučavanju kineske medicine. Filip Manja je 2012. godine, u gradu Tijenđinu, na Fakultetu za kinesku tradicionalnu medicinu, upisao zvanične petogodišnje studije kineske medicine.

 

O predavanju
Na predavanju “Priča o kineskoj medicini” predstaviću ukratko svoj put i put svog najuticajnijeg učitelja. Upoznaćemo se sa istorijom kineske medicine, pojedinačnim metodama koje se u njoj koriste – akupunkturom, herbalnom medicinom, tuina masažom, terapijom vakumskim čašama, guašom, moksom, itd. Predstavićemo i osnovne metode dijagnostike i, svakako, teorijske postavke na kojima je zasnovana.

 

“Slika u srcu kineskog pisma”, prof. dr Radosav Pušić
sreda, 22. februar 2017. u 18:30, Muzej PTT Srbije, Majke Jevrosime 13

Biografija
Radosav Pušić, istaknuti sinolog, rođen je 1960. godine, u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je diplomirao, magistrirao i doktorirao iz oblasti kineske filozofije i kulture. Na Beiđinškom univerzitetu za jezik i kulturu je specijalizirao kineski jezik, a na Nanđinškom univerzitetu je specijalizirao starokinesku filozofiju. Redovni je profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Grupi za kineski jezik, kulturu i književnost, Katedre za orjentalistiku. Od 2006. godine obavlja dužnost direktora Instituta Konfucije u Beogradu, a od 2007. godine je koordinator međunarodne saradnje Univerziteta u Beogradu i NR Kine.
Pored kineske filozofije i kineskog jezika, bavi se i istraživanjem različitih sinoloških tema, kao i prevođenjem književnih, filozofskih i stručnih tekstova s kineskog jezika. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima i konferencijama. Do sada je objavio preko pedeset naučnih radova u uticajnim časopisima u Kini, SAD, Engleskoj i Srbiji. Autor je nekoliko monografija iz oblasti sinoloških studija.

 

O predavanju
Kada kažemo da su kineski karakteri temelj kineske civilizacije i da bez njih ništa što je kinesko ne bi bilo kinesko, mi nedvosmisleno ciljamo na ono „nešto“ što je izvan jezika. Na ovoj tački se susreće sva lepota i teškoća učenja kineskih karaktera. Njih nije dovoljno samo tehnički objasniti kroz strukturu ispisa, oni su daleko više „ono nešto“ što ispis sabran u kineskom karakteru nosi kao „poruku“, „povest“, „informaciju“ o civilizaciji koju treba razumeti, sa kojom treba uspostaviti dijalog.

 

“Put svile”, prof. dr Radosav Pušić
ponedeljak, 13. mart 2017. Dom kulture u Čačku
IZLOŽBA i predavanje „Put svile – novi izgled”

Serija zanimljivih fotografija predstavlja gradove i predele kroz koje je u drevnim vremenima prolazio Put svile. Nekada najpoželjniji i novčano najzahtevniji put svetskih moreplovaca, biće prikazan u novom izgledu, koji su oblikovale ekonomije i privrede raznorodnih zemalja. Pored izložbe, posetioci će biti u prilici da čuju i predavanje direktora Instituta Konfucije u Beogradu, profesora Radosava Pušića, o putu svile, njegovoj ulozi i značaju u svetskoj civilizacijskoj matrici.

 

“Daoističko telo–zabeleške o kulturnim razlikama u razumevanju tela”, Nada Maćig Selaković
četvrtak, 23. mart 2017. u 19 časova, Odeljenje umetnosti, Biblioteka grada Beograda

Biografija
Nada Sekulić je antropolog, redovni profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje Uvod u sociokulturnu antropologiju, Antropologiju rata i Studije roda. Objavila je tri monografije: O kraju antropologije, Skriveni rat i Kultura rađanja. Koautorka je više monografija i zbornika i autorka vise desetina radova objavljenih u naučnim i književnim časopisima.Oblasti njenog interesovanja su vezane za istoriju i teoriju antropologije, problem interkulturalnosti, antropologiju tela, rata i roda. Objavila je nekoliko radova koji se odnose na kritiku i recepciju istočnih kultura u antropološkoj nauci i u medijskoj kulturi Zapada.
Godinu i po dana je provela u Kini, u provinciji Hubei na Wudangu, trenirajući u školama borilačkih veština i u poseti daoističkim hramovima. Mesec dana je provela u najstarijem daoističkom hramu na planini Wudang u hramu Wu Long Gong (Hram pet zmajeva). Osnovala je udruženje ”Wu Long gongfu” za negovanje borilačkog i kulturnog nasledja Wudanga, u okviru kojeg drzi treninge Wudang tai ji-a i gong fu-a.

 

O predavanju
“U davna vremena, na početku Yin Kang perioda (tokom Xia doba, 21 -16. vek pr. n.e. ), yīnqì se poremetio i ustajao se. Vodeni tokovi (na zemlji) su se zagušili i prestali su slobodno da teku. Qì čovečanstva usporio se i ljudi su postal sumorni. Tetive i kosti su im se ispunili hladnoćom i nisu mogli da se istegnu do svojih punih mogućnosti. Ples je izmišljen da bi se otklonila ova učmalost.” (Anali proleća i leta)
Kineska, a posebno daoistička filozofija oduvek je imala tendenciju da izrazi promene prirodnog toka stvari, smatrajući da se u razumevanju tog procesa rađa najdublja mudrost, i usled toga je bila usmerena više na razumevanje kosmičkih i životnih faza, nego oblika i supstancija. Razumevanje tela iz te perspektive odnosi se suštinski na uočavanje transformativnih procesa i relacija sklada ili ne sklada u telu i u odnosima tela spram prirode i okruženja. Daoistička filozofija tela je stoga istovremeno umetnosti življenja u telu, postupak njegovog opojmljavanja i medicinska praksa. Predavanje će se baviti nekim od razlika i sličnosti u predstavljanju tela izraženog u daoističkoj Mapi unutrašnjih prolaza (Nèijīngtú), gde je telo predstavljeno kao ceo prirodni svet nastanjen ljudima, životinjama i bogovima, u poređenju sa Platonovom Timajem, gde je ljudsko telo predstavljeno kao zanatski rad demijurga ili kao posao stvaranja čvrstih formi i oblika. Za Platona, telo je pećina prepuna iluzija koje se prevazilaze dijalektikom, dok se u daoističkoj slici, telo ne sastoji od jedne, već mnoštva pećina i pećinastih oblika, uvala, pukotina, zvučnih kutija, energetskih prolaza kroz koje teku bujice i probijaju vetrovi, ispunjeno je virovima i rajevim ako je besmrtnici nikada ne napuštaju, izražavajući i kroz to daoistički ideal doživljavanja prosvetljenja u telu ili alhemijsko jedinstvo supstancije (jing), energije (qi) i duha (shen).

 

„Kina: crvena boja kroz kulturu, pismo, jezik“ Sara Komosar
četvrtak, 20. april 2017. u 19 časova, Odeljenje umetnosti, Biblioteka grada Beograda

Biografija

Diplomirala 2010. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za orijentalistiku, Grupa za kineski jezik i književnost. U 2012. godini stekla zvanje master filologa i u cilju daljeg profesionalnog i ličnog usavršavanja, u novembru 2012. godine upisala doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Od 2010. do 2016. godine radila na mestu sekretara Instituta Konfucije u Beogradu. Od 2013. godine angažovana kao doktorand na Grupi za kineski jezik i književnost. Od novembra 2016. godine zaposlena kao asistent na Grupi za kineski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

O predavanju
Temeljna sposobnost osećanja i razumevanja sveta data je u bojama. Boje su jedan od najboljih načina samoizražavanja i igraju važnu ulogu u životu jer neposredno utiču na naše emocije, misli i raspoloženje. Nauka kaže da čovek može slobodnim okom da prepozna bar 2000 različitih nijansi, i da oko 87% svih čulnih osećaja dobijamo putem sveta boja.
Crveno je boja koja je najznačajnija za Kinu. Reč crveno, kao metafora, nosi brojne sadržaje u pogledu svojih asocijacija, simbola, skrivenih značenja. Kinezi često smatraju da je crveno boja života, sreće, topline, povoljnih okolnosti. Gotovo se svi aspekti kineske civilizacije mogu izraziti kroz crveno, koje se vezuje za: vatru, Sunce, pticu feniks, jaka i živa osećanja (ljubav, uzbuđenje, bes, zbunjenost, stid), dobru sreću, slavlje, prosperitet. Na poseban način crvena boja ukazuje na sve kineske materijalne i duhovne težnje.

 

„Daoistička besmrtnost u svetlu moderne nauke“
Daoist Immortality in the Light of Modern ScienceLivija Kon
utorak, 9. maj 2017. u 17:30 časova, svčana sala Rektorata Univerziteta u Beogradu

Biografija
Livija Kon je profesor emeritus za religiju i studije istočne Azije na Univerzitetu u Bostonu. Ona je urednik i autor preko dvadeset i pet knjiga i članaka o daoizmu i religiji istočne Azije, uključujući „Daozam i kineska kultura“ i „Priručnik daoizama, zdravlje i dug život: kineski put“. Širom sveta, profesor Kon organizuje radionice i međunarodne konferencije o daoističkim studijama. Glavni je urednik časopisa Tri bora i Žurnala o daoističkim studijama.
Predavanje će biti održano na engleskom jeziku!!!

 

O predavanju
Daoist immortality (xian 仙) is an advanced spiritual state characterized by a profound transformation on earth, followed by ascension into heaven. The transformation occurs on the levels of body, emotions, mind, and spirit, dissolving conventional personality in favor of oneness with the universe. A being of eternal life, more at home in heaven than on earth, the immortal has complete control of qi both within and without and becomes a beacon of energy and catalyst of change.
In terms of modern physics, Daoist immortals can be described as human beings who have attained a higher level of energy gauge symmetry. A subtle energy state that works with carrier waves faster than light, here magnetic charges coexist with electric poles along two inner symmetry parameters, energy is exchanged via both photons (light) and phonons (sound). This not only allows a greater internal integrity, manifesting in health and longevity, but also power over energy waves issuing from mind and intention, giving rise to so-called supernatural powers.
In addition, physicists define life as information preserved by natural selection, allowing for the possibility of preserving the pattern of information indefinitely. Connecting with the cosmic energy field and expanding widely, this opens an infinity that goes all the way to the end of time. Here information processing continues indefinitely, storage capacity is unlimited, and energy is immeasurable, constantly renewed in an everlasting exchange with all existence—the physical realization of immortality.

 

„Kina, Jugoslavija i borba unutar Trećeg sveta – zaboravljena epizoda“, Jovan Čavoški
7. jun 2017. u 19 časova Odeljenje umetnosti, Biblioteka grada Beograda

Biografija
Dr Jovan Čavoški je naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu, član američkog Društva za istoriju spoljnih odnosa SAD (Society for History of America’s Foreign Relations) i član međunarodne Komisije za istoriju međunarodnih odnosa (Commission for History of International Relations). Diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za istoriju, a 2014. godine doktorirao je na Pekinškom univerzitetu, Školi za međunarodne studije. Istraživanja dr Jovana Čavoškog usredsređena su na istoriju Hladnog rata, naročito u Trećem svetu, kao i na izučavanje globalne istorije nesvrstanosti u međunarodnim odnosima. Aktivno je učestvovao sa naučnim radovima na međunarodnim konferencijama u Beogradu, Pekingu, Šangaju, Hong Kongu, Vašingtonu, Santa Barbari, Hamburgu, Moskvi, Lisabonu, Montrealu, Palermu, Džakarti, Nju Delhiju, Alžiru, Lajpcigu, Đinanu, Budimpešti, Čikagu itd. Obavio je intenzivna istraživanja u arhivima i bibliotekama u Srbiji, Kini, Indiji, Mjanmaru, Kubi, Rusiji, SAD itd. Dr Jovan Čavoški je objavio brojne radove u referentnim naučnim časopisima i zbornicima radova u Srbiji, Kini, Britaniji, SAD, Rusiji, Nemačkoj, Indoneziji, Indiji, Alžiru itd., 2009. godine objavio je svoju prvu knjigu „Jugoslavija i kinesko-indijski konflikt 1959-1962“ u izdanju Instituta za noviju istoriju Srbije, kao i 2015.g. monografiju u izdanju Nehruove biblioteke „Distant Countries, Closest Allies: Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru and the Rise of Global Nonalignment”. Držao je stručna predavanja na Džordž Vašington univerzitetu, Severnom Ilinois univerzitetu, Pekinškom univerzitetu, Delhijskom univerzitetu, Istočnokineskom normalnom univerzitetu, Pekinškom normalnom univerzitetu, Jangonskom univerzitetu itd., kao i javna predavanja na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu, Biblioteci grada Beograda, Univerzitetskoj biblioteci, Institutu za kineske studije u Nju Delhiju, Vudro Vilson centru u Vašingtonu i Nehruovoj memorijalnoj biblioteci u Nju Delhiju.

 

O predavanju
Ovo predavanje odnosi se na zaboravljenu epizodu u kinesko-jugoslovenskim odnosima tokom 1950-ih i 1960-ih godina kada su se dve zemlje našle u intenzivnom ideološkom, spoljnopolitičkom i ekonomskom rivalstvu oko zemalja Trećeg sveta. Bilo je to nadmetanje koje se svojim intenzitetom moglo porediti sa onim koje su imale supersile. Kinesko-jugoslovenski odnosi u ovom periodu bili su tesno povezani i sa nastankom važnih političkih institucija postkolonijalnog sveta, tako da su obe zemlje dale veliki doprinos oblikovanju političkog identiteta Trećeg sveta. Predavanje se zasniva na autorovim intenzivnim istraživanjima u arhivima Srbije, NR Kine, Indije, Mjanmara, Ruske Federacije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država. 

 
Do kraja prazno ostvariti,
držati se spokoja.
Sve stvari se razvijaju,
njihov povratak vidim.
 
Lao Ci
 

 
 

 
 

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________