Glavna uprava Hanbana (Confucius Institute) Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Pekingu

Almanah

Almanah Instituta Konfucije u Beogradu izlazi jednom godišnje kao dvobroj. Ideja da Institut pokrene svoj Almanah inspirisana je namerom da se ljubitelji kineske kulture i civilizacije u Srbiji i regionu povežu preko institutskog glasila, da dobiju mogućnost da kreativnim učešćem doprinesu međusobnom razumevanju Kine, Srbije i sveta.

Po strukturi i sadržaju Almanah Instituta Konfucije se grana u nekoliko pravaca:

1) Institutske strane (upoznavanje javnosti sa institutskim aktivnostima tokom proteklog perioda);

2) Susretanja: Kina i svet (sve što vezuje, spaja i razdvaja Kinu i druge naroda sveta; kako je svet gledao na Kinu u različitim periodima njene istorije i kako je spoznavao njenu civilizacijsku matricu);

3) Susretanja: Kina i Srbija (mozaik srpskog viđenja Kine preko brojnih putopisa, eseja, prevoda, materijalnih i duhovnih tragova kulturnog susretanja dva naroda);

4) Iz kineskog pera (iz pera kineskih autora prevodiće se zanimljivi sadržaji iz mitologije, filozofije, religije, umetnosti, nauke, ekonomije, politike, kulture svakodnevnog života, književnosti, itd.);

5) Kineski jezik i pismo (kao jedna od glavnih aktivnosti Instituta Konfucije jeste popularisanje kineskog jezika; čitaoce postepeno uvodimo u tajne kineskog jezika i pisma);

6) Zanimljiva Kina (razvija široku lepezu kineskog sveta, od: neolitskih kultura, kineske kuhinje, čaja, fengšuija, muzike, arheologije, primenjene umetnosti, alhemije, astrologije, značajnih kineskih pronalazaka, itd.).

Broj I-II (2010)

I Institutske strane

O Institutu Konfucije u Beogradu
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Odlomci iz dela Dva godišnja pisma iz Kine, za 1610. i 1611. godinu, koja su upućena Uvaženom Učitelju i Ocu Klaudiju Akvavivi, Starešini Isusove Družine, od Nikole Trigoa iz iste Isusove Družine, u Rimu, Bartolomeo Zaneti, 1615
Odlomak iz odeljka Misija u Nančeu
Viliam Milne, Retrospektiva prvih deset godina protestantske misije u Kini (1820.)
Aleksandar Hohlov, Pekinški dnevnik Semjona Čerepanova

III Susretanja: Kina – Srbija

Milutin Velimirović, Kalgan: vrata Mongolije (1938.)
Miroslav Mikalački, Stare kineske razglednice: reč kolekcionara,
Radosav Pušić, Vreme upisano u slikama
Stare kineske razglednice – album
Radosav Pušić, Budistički hram u Beogradu
IV Iz kineskog pera
Lin Jutang, Životni ideali (1935.)
Gu Hungming, Kineska žena ( 1914.)

V Naučimo kineski jezik

Đin Sjaolei, O kineskom jeziku i pismu

VI Zanimljiva Kina

Jelena Gledić, Kinesko kulinarstvo
Čang Guiđiang, Recepti za tri kineska jela
J.D.Bal, Mandarin (1915.)
J.D.Bal, Čaj (1925.)

Broj 3-4 (2011)

I Institutske strane

Institut Konfucije u Beogradu u 2010.
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

 

II Susretanja: Kina – Svet

Bertrand Rasel, Pitanje Kine – odabrana poglavlja

V. M. Aleksejev, Kako sam proučavao i proučavam Kinu
Hrišćansko obrazovanje u Kini: Izveštaj kineske komisije za obrazovanje iz 1921 – 1922

III Susretanja: Kina – Srbija

Sava Vladislavić, Tajna informacija o snazi i stanju kineske države(deo)
Ilija Marić, Indijska i kineska filosofija kod Srba u prvoj polovini devetnaestog veka

IV Iz kineskog pera

Hu Ši, Naučni duh i metod kineske civilizacije

V Naučimo kineski jezik

Ana Jovanović, Metaforički transferi značenja u kineskom jeziku korišćenje reči za delove tela u značenju delova konkretnih predmeta
Čen Judung, Analiza problema vezanih za usvajanje dinamičkih karakteristika tonova u standardnom kineskom jeziku

VI Zanimljiva Kina

Radosav Pušić, Rezanci kineskog kasnog neolita
Li Đunming, Kineska kaligrafija

Broj 5-6 (2012)

I Institutske strane

Institut Konfucije u Beogradu u 2011.
Confucius Institute in Belgrade in 2011. (na engleski prevela: Jelena Gledić)
2011年贝尔格莱德孔子学院活动介绍.
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Marko Polo, Milion (opis sveta) (sa italijanskog preveli: Mirka Zogović i Snežana Milinković)
Erl Kranston, Uspon i pad Zapadne intervencije u Kini (sa engleskog prevela: Draginja Marić)

III Susretanja: Kina – Srbija

Ivo Andrić, Putopis o Kini
Ilija Marić , Kineska i indijska filosofija kod Srba šezdesetih i sedamdesetih godina XIX veka

IV Iz kineskog pera

Đi Sijenlin, Sećanja jednog osamdesetogodišnjaka / Knjige i ja / Na grobu gospodina Hu Šičija (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
Dijalog o istočnoj mudrosti : Đi Sijenlin, Đijang Džongsin i Daisaku Ikeda (deo) (sa engleskog prevela: Draginja Marić)

V Naučimo kineski jezik

Ana Jovanović, Reči za delove tela u frazama kojima se izražavaju emocije – primer metonimijskih transfera u kineskom jeziku
Čen Judung, Izveštaj o razvoju „Baze izgovora jednosložnih reči studenata kineskog jezika“ i njena analiza (na kineskom)

VI Zanimljiva Kina

– Sanja Cekov, Li Đinhui i stvaranje kineske popularne kulture (deo monografije)
– Radosav Pušić, David i Zmaj: Jevreji u Šanghaju 1845–1945

Broj 7-8 (2013)

I Institutske strane

Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2012. godinu
贝尔格莱德孔子学院2012年工作情况
Confucius Institute in Belgrade in 2012
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Džon Djui i Elis Čipmen Djui, „Pisma iz Kine i Japana” (izbor), u John Dewey & Alice Chipman-Dewey, Letters from China and Japan, 1926 (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
Najt Bigerstaf, „Prva kineska istraživačka misija poslata u Evropu”, u Pacific Historical Review, No 4, 1937 (sa engleskog prevela: Draginja Marić)

III Susretanja: Kina – Srbija

Moma Dimić, „Zima u Kini” (deo iz knjige Putnik bez milosti, Beograd, 1991, str. 17–67)
Ilija Marić, Indijska i kineska filosofija kod Srba početkom XX veka

IV Iz kineskog pera

Pang Cengju, Nobelova nagrada u rukama čoveka koji „ćuti” (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
Mo Jen, Žabe (odlomak), (Mo Yan, Wa, Shanghai wenyi chuban she, 2012) (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
Vang Dženg, Književnost bez granica (sa kineskog prevela: Mirjana Pavlović)

V Naučimo kineski jezik

Sara Komosar, Chengyu idiomi koji sadrže brojeve u kineskom jeziku – strukturna analiza

VI Zanimljiva Kina

Li Juejang, Priča o moći u kineskim visokobudžetnim filmovima (sa kineskog prevela: Tamara Bokić)
Beleška razgovora između Đin Junga i Ikede Daisakua (izbor) (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)
Misterija kulture Hemudu (sa engleskog prevela Milica Stefanović)
Radosav Pušić, Ruski emigranti u Šanghaju: 1917–1950

Broj 9-10 (2014)

I Institutske strane

Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2013. godinu
贝尔格莱德孔子学院2013年工作情况
Confucius Institute in Belgrade in 2013
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

F.M. Bejli, Sibir – Beiđing– Jangce (sa engleskog prevela:
Draginja Marić)
Julian Konstantinovič Šucki, Istraživanja „Knjige promena” (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)
Albert Peri, Ruski (grčko-pravoslavni) misionari u Kini (1689-1917) (sa engleskog prevela: Draginja Marić)
Rože Labon – Šangaj – moderni Vavilon
Kineske žene (1937)

III Susretanja: Kina – Srbija

Bojan Vučković, Zapisi iz Kine
Ilija Marić, Miloš Crnjanski i kineska filozofija
Stevan Stanišić, Putničke crte: sibirskom željeznicom na Daleki istok (Mandžurija–Kina)

IV Iz kineskog pera

Đijang Kungjang, O estetici „Muzičkih zapisa” u okviru Knjige obreda
(sa engleskog prevela: Ana Jovanović)
Ćijen Džungšu, Kineska književnost (sa engleskog prevela: Jelena Despotović)
Mo Jen, Prva Ljubav
Lin Jutang, Istorija štampe i javnog mnjenja Kine (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

V Naučimo kineski jezik

Đin Sjaolei, Kontrastivna analiza dopuna u kineskom i srpskom jeziku
Bojana Pavlović, Promjene prijedloga u predmodernom i modernom kineskom jeziku

VI Zanimljiva Kina

Sara Komosar, Tri boje Kine: crvena, bela, žuta
Radosav Pušić, Džez u Šanghaju 1934
Jelena Despotović, Novogodišnji festivali u Kini
Nenad Burgić, Kineska kaligrafija: dinamika

Broj 11-12 (2015)

I Institutske strane

Izveštaj o radu Instituta Konfucije u Beogradu za 2014. godinu
贝尔格莱德孔子学院2014年工作情况
Confucius Institute in Belgrade in 2014

Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji

Pozdravno pismo predsednika NR Kine Si Đinpinga

Pozdravno pismo premijera NR Kine Li Kećijanga

Nagrađeni pismeni sastavi na temu „Kina i ja”
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Pejson Dž. Trit, Šanghaj, 28. januar 1932. godine (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

Kineski studenti i religijsko buđenje Kine: Hrišćanstvo i religijske potrebe Kine:

V. P. Vei, Cilj Konferencije

Čeng-fu Vang, Potreba Kine za hrišćanstvom u političkom životu

I. Suen Si, Potreba Kine za hrišćanstvom u društvenom životu

J. C. Mei, Potreba Kine za hrišćanstvom u ličnom životu

P. S. Čang, Jevanđelje u Kini (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

Džordž Ernest Morison, Australijanac u Kini – izabrana poglavlja (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

III Susretanja: Kina – Srbija

Forum: Srbija – Kina (27. oktobar 2014. godine)
Sun Šoušan, Put svile vodi nas do ostvarenja snova, razmena u kulturi vodi nas u budućnost (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)
Vladislav Bajac, Srbija – Kina: Izdavaštvo i kulturni razvoj

Pan Kaisijung, Učvršćujemo tradicionalno prijateljstvo, zajedno stremimo novom razvoju (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)

Mladen Vesković, Veze Srbija – Kina

Radosav Pušić, Srbija – Kina: kulturne i istorijske veze kroz prizmu prevedenih i pisanih dela

Lao Ma, Idemo putem koji se neprekidno proširuje i produžava (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)

Zoran Avramović, Kako politički i ekonomski faktori dve zemlje utiču na kulturni razvoj i razmenu

A Lai, Kineska književnost i ja u svemu tome (sa kineskog preveo: Zoran Đorđević)

Simeon Pobulić, Poseta delegacije SFRJ NR Kini 1974. godine

Odnosi Jugoslavija – Kina

Razgovor delegacije Skupštine SFRJ sa Deng Sijaopingom, potpredsednikom Vlade Kine, na dan 24. septembra 1974. godine

IV Iz kineskog pera

Đija Pingva, Meseče (sa kineskog preveo: Bojan Tarabić)

Sijao Hung, Snežni dan (sa kineskog prevela: Mila Zeković)

Mou Congsan, Život na putu: dalje od sebe (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

Šu Ting, Voljena domovino moja (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)

V Naučimo kineski jezik

Ernest Feneloza, Kineski karakteri kao nosioci poezije – izabrani odeljci (sa engleskog prevela: Jelena Gledić)

Džang Đing, Promišljanje o strategiji obučavanja lokalnih nastavnika kineskog jezika (sa kineskog prevela: Ana Jovanović)

VI Zanimljiva Kina

Đin Sijaolei, Shvatanje vremena i prostora u tradicionalnoj kineskoj kulturi

Kineske planine, ravnice i kotline (Iz knjige:  „Sve što bi trebalo da znate o kineskoj geografiji”, Beiđing, 2006; sa kineskog prevela Ana Jovanović)

Rana kineska istorija (Iz knjige: „Sve što bi trebalo da znate o kineskoj istoriji”, Beiđing, 2006; sa kineskog preveo Jovan Čavoški)

Arhitektura stare Kine, Kineska zanatska umetnost („Sve što bi trebalo da znate o kineskoj kulturi”, Beiđing, 2007; sa kineskog prevela Jelena Gledić)

Broj 13-14 (2016)

I Institutske strane

Radni izveštaj Instituta Konfucije u Beogradu za 2015. godinu
贝尔格莱德孔子学院2015年工作情况
Confucius Institute in Belgrade in 2015
Dan Instituta Konfucije obeležen u Srbiji
Foto-album Instituta Konfucije u Beogradu

II Susretanja: Kina – Svet

Sven Hedin, Iz putopisa „Transhimalaji” (prevod s nemačkog Jan Krasni i Slavica Stojanović)
Necenzurisan izveštaj iz Kine, Izbor, br. 5, 1938
Artea Panajotović, Daoistički koreni shvatanja slobode u pripoveci ’Dan uoči revolucije’ Ursule Le Gvin
Aleksandar Andrejev, Ruski budisti na Tibetu, od kraja devetnaestog veka do 1930. godine (prevod s engleskog Artea Panajotović)
Šigehisa Kurujama, Tragajući za smislom života (poglavlje iz knjige) (prevod s engleskog Anka Rađenović)

III Susretanja: Kina – Srbija

Paja Radosavljević, Duh kineske kulture i civilizacije, Misao,
god. V, sveska 85/86, Beograd, 1923

IV Iz kineskog pera

Mo Jen, Čovek i zver (prevod s kineskog Mirjana Pavlović)
Pang Pu, Dvadeset prvi vek i Istočna Azija (prevod s engleskog Ana Jovanović)
Kang Sijangge, Intervju s istaknutim filozofom i misliocem gospodinom Pang Puom (prevod s kineskog Ana Jovanović)

V Naučimo kineski jezik

金晓蕾,新HSK与FCE考试的比较
Pravila fonetske transkripcije slogova kineskog jezika na srpski jezik

VI Zanimljiva Kina

Florence Loebel, Humor – neprijatelj Kineza, Izbor, br. 5, 1938
Birger Bulin, Nova poseta zapadnim pećinama u Dunhuangu, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 1, No. 2 (Jul, 1936) (prevod s engleskog Artea Panajotović)
Grupa autora, Istorija svile – izabrana poglavlja (prevod s engleskog i kineskog Jelena Gledić)
Radosav Pušić, Ven (šara): ishodište poetskog i književnog izraza Kine
Grupa autora, Istorija akrobatike, izabrana poglavlja (prevod s engleskog i kineskog Jelena Gledić)KURS KINESKE KULTURE

OTKAZUJE SE PREDAVANJE
26. juna 2017.
Odnos tela i duše: kineska priča
prof. Radosav Pušić

Prijavite se za newsletter ______________________________

Kineski jezik i kultura ______________________________